Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Звітність бюджетних установ

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Методика складання звітності бюджетних установІ Загальні положення складання звітності бюджетними установами та порядок її подання і затвердження Сутність та класифікація звітності бюджетних установ Суть звітності та її значення Класифікація звітності бюджетних установ Загальні вимоги до звітності бюджетних установ Поняття та принципи звітності про виконання кошторисів Класифікація форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ Основні вимоги до складання звітності про виконання кошторисів Порядок та терміни подання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ Фінансова звітність бюджетних установ Баланс: його зміст, побудова та методика складання Призначення балансу та його побудова Джерела даних та методика складання форми № 1 Баланс Методика складання фінансової звітності про результати діяльності бюджетних установ Визначення результатів фінансової діяльності бюджетних установ Джерела даних та методика складання форми № 9д, 9м. "Звіт про результати фінансової діяльності" Структура та призначення форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів" Джерела даних та методика складання форми фінансової звітності "Звіт про рух грошових коштів" Бюджетна звітність бюджетних установ Методика складання звітності про надходження та використання коштів бюджетних установ Структура форми бюджетної звітності № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" Джерела даних та методика складання форми № 2д, № 2м "Звіт про надходження та використання коштів загального фонду" Структура та класифікація звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду Джерела даних та методика складання форм звітів про надходження і використання коштів спеціального фонду Методика складання форми бюджетної звітності "Довідка про виконання головними розпорядниками розпису витрат спеціального фонду державного бюджету України за програмами, які фінансуються за рахунок позик міжнародних фінансових організацій" Методика складання форми бюджетної звітності "Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду Методика складання звітності про заборгованість бюджетних установ Структура форми бюджетної звітності № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" Джерела даних та методика складання форми № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" Методика складання форми № 7д.1, № 7м1 "Звіт про заборгованість за окремими програмами" Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності, методика проведення звірки показників звітності, виправлення помилок та внесення змін у звітність Розкриття елементів фінансової та бюджетної звітності: класифікація їх форм, структура та методика складання Методика складання пояснювальної записки Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 5 "звіт про рух необоротних активів" Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 6 "звіт про рух матеріалів і продуктів харчування" Джерела даних та методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності № 15 "звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів і матеріальних цінностей" Методика складання форми щодо розкриття елементів фінансової звітності "Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі № 7д, № 7м "Звіт про заборгованість за бюджетними коштами" Методика складання форм розкриття елементів бюджетної звітності Звірка форм звітності про виконання кошторисів бюджетних установ, виправлення помилок та внесення змін Порядок проведення звірки показників форм фінансової звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів фінансової і бюджетної звітності Порядок проведення звірки показників форм бюджетної звітності з показниками форм фінансової та бюджетної звітності і показниками форм розкриття елементів бюджетної та фінансової звітності Виправлення помилок і внесення змін у звітність про виконання кошторисів бюджетних установ Податкова, статистична та інша звітність бюджетних установ Податкова звітність: класифікація, терміни подання та методика складання Склад податкової звітності бюджетних установ та терміни її подання Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податковий звіт про використання коштів неприбутковими установами і організаціями" Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податкова декларація з податку на додану вартість" Джерела даних та методика складання форми податкової звітності "Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку" (ф.№ 1ДФ) Методика складання форми податкової звітності "Звіт про суми податкових пільг" Статистична звітність: класифікація, терміни подання та методика складання Склад статистичної звітності бюджетних установ Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) "Звіт з праці" Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" Джерела даних та методика складання форми державного статистичного спостереження № 6-пв (річна) "звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" Звітність із загальнообов'язкового державного соціального страхування: класифікація, терміни подання та методика складання Склад звітності із загальнообов'язкового державного соціального страхування бюджетних установ Джерела даних та методика складання форми звітності "Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів" Джерела даних та порядок заповнення форми звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
 
>>