Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка доцільності запровадження податкової новації (продаж довіреній особі власника, яка реєструється як СПД, основних засобів підприємства з їх подальшою оперативною орендою

За даними таблиці оцінити доцільність запровадження на підприємстві податкової новації - продаж довіреній особі власника, яка реєструється як СПД без реєстрації юридичної особи, основних засобів підприємства з їх подальшою оперативною орендою. Основний вид діяльності - роздрібна торгівля, місце розташування -м. Київ. Форма розрахунку з покупцями - готівка та кредитні картки. Період планування - рік. Товари, що звільнені від ПДВ, не реалізуються.

Таблиця

Показники

Значення

Обсяг планового товарообороту (з ПДВ), тис. грн

3603

Оборот із закупівлі товарів (з ПДВ), тис. грн

2630,19

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

33

Фонд оплати праці, тис. грн

3243

Закінчення табл.

Показники

Значення

Поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів), з ПДВ, тис. грн

93,7

Амортизація основних засобів, тис. грн

60,05

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Загальний обсяг податкових платежів, що підлягає сплаті без реалізації податкової новації, тис. грн

432,36

Умови податкової новації:

1) балансова вартість основних засобів, що продаються, тис. грн

1201

2) ціна продажу основних засобів, тис. грн

1321

3) витрати зі створення СПД та ведення звітності, тис. грн

10,1

4) середньоринкова ставка оренди основних засобів, % річних від ринкової вартості

15

5) частка грошових витрат СПД, % до обсягу орендних платежів

Н

6) єдиний податок з СПД в місяць, грн

200 1

Врахувати, що СПД фізична особа не зареєстрована як платник

ПДВ.

Розв'язок

1. Розрахунок обсягу орендних платежів, що будуть сплачуватися СПД за рік (ОрПспд):

Л ЦрОЗСтавкаОрП 15*1321 1ЛЛ,_

ОрПспд = -— = —-— = 198,15 тис. грн.

г 100 100 ' И '

де ЦрОЗ - ціна продажу основних засобів;

СтавкаОрП - середньоринкова ставка оренди основних засобів, % річних від ринкової вартості.

 • 2. Розрахунок податків, що підлягають сплаті підприємством при впровадженні податкової новації:
 • 2.1. Розрахунок податку на додану вартість: - база оподаткування (БОпдв):

БОпдв = TOw-ОЗпл-ПГВЗІ1ДВ = 3603-2630,19--93,7 = 879,1 тис. грн,

де ТОпя - обсяг планового товарообороту (з ПДВ); ОЗпл - оборот із закупівлі товарів (з ПДВ); ПГВ3пдв -поточні грошові витрати (крім оплати праці та податкових платежів) з ПДВ.

- податок на додану вартість до сплати (ПДВ):

п пп БОпдв • Ставка 879,11-20

ПДВ =-=---= 146,52 тис. грн.

 • 100 + Ставка 100 + Ставка
 • 2.2. Розрахунок відрахувань на обов'язкове соціальне та пенсійне страхування (Пфоп):

ФОП • Ставка 324.3 • 36.7 МАЛ„

Пфоп =-=-= 119,02 тис. грн,

100 100

де ФОП - фонд оплати праці.

2.3. Розрахунок комунального податку (КП):

Ставка.^ . 10 п -12м/с --12

КП = НЩГЧис сі о—-= 17-33— = 0,67 тис. грн,

1000 1000

де НМДГ — неоподатковуваний мінімум доходів громадян (17 грн); Чис с/о - середньооблікова чисельність працівників.

 • 2.4. Розрахунок податку на прибуток:
  • - валові доходи платника податку скориговані (ВД):

ВД = ТОм * 5/6 + (ЦрОЗ - БВоз) = 3603 • 5/6 + +(1321-1201) = 3122,50 тис. грн,

де БВоз ~ балансова вартість основних засобів, що продаються,

- валові витрати платника податку (ВВ):

ТОзак -5/6 + ФОП + ПГВзПДВ • 5/6 + Пфоп + КП + ОрПспд = = 2630,16•5/6+324,3 + 93,7 -5/6 + 119,02 + +0,67+198,15 = 2912,05 тис. грн

- база оподаткування (БО):

БО = ВД~ВВ- Аоз = 3122,50 - 2915,05 - 60,05 = 150,40 тис. грн, де Аоз - амортизація основних засобів, тис. грн.

- податкове зобов 'язання зі сплати податку на прибуток (ПЗпп):

ио БО-Ставка 150,40-25

ПЗпп =-= —--= 37,60 тис. грн

 • 100 100
 • - сума податку на прибуток до сплати (ППрдо сплатц):

ППРдостати = ПЗпп-™-™0* 37,60 - = 33,76 тис. грн,

1000 1000

де 777 - вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць. 2.5. Загальна сума податків (Пзаг):

Пзаг = ПДВ+Пфоп + КП + ППрдосплати +777 12/1000 = = 146,52 + 119,02+0,67 + 33,76 + 320.12/1000 = 303,81^^^2^.

(ПтаВсіду^^ П°ДатКІВ * витРат зі створення та діяльності СПД = 10,1+198Д5.Ц/100+200.12/1000 = 34,30 тис.грн,

де Всте. спд - витрати зі створення СПД та ведення звітності; Чгр, еитратспд - частка грошових витрат СПД, % до обсягу орендних платежів; ЄП - єдиний податок з СПД у місяць, грн.

4. Розрахунок загального ефекту від впровадження податкової новації (Епн):

Епн = ППбез пн - (Пзаг + ПтаВспд) = = 43236 - (303,81 + 34,3) = 94,25 тис. грн,

де ППбез пн -загальний обсяг податкових платежів, що підлягає сплаті без податкової новації.

5. Висновок щодо доцільності впровадження податкової новації.

Доцільно, оскільки загальний ефект від впровадження податкової новації має додатне значення.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>