Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Форвардні валютні операції

Форвардні операції (forward operations або скорочено rwd) - не операції по обміну валют за наперед узгодженому курсу, які здійснюються сьогодні, але дата валютування (тобто виконання контракту) відкладена на певний термін в майбутньому.

Форвардна валютна угода - це негайний нерозривний та обов'язковий контракт між продавцем (банком) і його покупцем (клієнтом, або іншим банком) на купівлю або продаж визначеної кількості зазначеної іноземної валюти за курсом обміну, зафіксованим під час укладання угоди, для виконання (тобто поставки валюти та її оплати) в майбутньому часі, зазначеному в контракті

Наприклад, якщо 10 жовтня 2011 р. укладена валютообмінна угода спот, то датою валютування буде другий робочий день після дня укладення угоди, тобто 12 жовтня 2011 р. Якщо, на відміну від операції спот, 10 жовтня укладена 3-місячна форвардна операція, то дата валютування припаде на 10.10.11 + 3 місяці - 10 січня 2012 р.

Особливості форвардних операцій:

- це договір, який має форму зобов'язання купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу;

- валютний курс фіксується в момент укладання контракту;

- цей курс не буде збігатися з курсом за угодою спот (за винятком окремих випадків);

- виконання контракту (поставка валюти) здійснюється в узгоджений час у майбутньому, тобто або на певну дату або між двома певними датами, залежно від умов контракту;

- не існує стандартизації форвардних контрактів;

- укладається поза біржею;

- обов'язковий до виконання.

Мета застосування форвардних операцій:

- страхування від зміни курсів валют;

- одержання спекулятивного прибутку.

Наприклад, зовнішньоторговельні організації, що мають платежі і надходження в різних валютах, використовуючи форвардні контракти, здатні застрахувати ризик зміни валютних курсів. Наприклад, нафтовидобувне підприємство Росії, як правило, експортує нафту і нафтопродукти за рубіж, в обмін на долари США, в той же час воно періодично вимушене закупляти необхідні труби, бурові установки і комплектуючі в Німеччині за євро. Таким чином, підприємство має експортні надходження в одній валюті, а платежі - в іншій. Якщо підприємство добре знає графік продажів нафти і закупівель труб, воно може застрахуватися від ризику можливої зміни курсу долара до евро в несприятливу сторону, уклавши контракт на покупку евро за долари на момент здійснення закупівель німецького устаткування. При цьому, знаючи наперед обмінний курс, підприємство в змозі прорахувати свої майбутні витрати і намітити правильну інвестиційну і цінову політику.

Як уже зазначалося, форвардна угода є обов'язковою для виконання. Ані клієнт, ані банк не можуть відмовитися від виконання операції, що зазначена в контракті, на підставі несприятливої різниці між курсом угоди та курсом спот або з будь-яких інших причин. Контракт укладається на певну кількість визначеної валюти. Тобто жодна зі сторін не може здійснити купівлю чи продаж більшої або меншої кількості валюти. Крім того, угода має бути виконана на чітко обумовлену дату або протягом чітко визначеного терміну. Банк вимагає від клієнта точного виконання всіх умов контракту, адже у разі їх порушення він наражається на валютний ризик. Тому, укладаючи з клієнтами форвардні угоди, банк зазвичай здійснює низку операцій для підтримання своєї позиції та з метою захисту від валютного ризику.

Звичайно, клієнт може ухилитися від виконання форвардної угоди, коли зміна курсу буде такою, що йому вигідніше буде сплатити штрафні санкції, аніж виконати свої зобов'язання за контрактом. Але слід зазначити, що переважна більшість клієнтів зацікавлена у збереженні свого "доброго" імені та дружніх відносин із банком.

У свою чергу, банки, як правило, укладають форвардні угоди з клієнтами, які мають постійний залишок коштів на рахунку і вимагають цей залишок підтримувати.

Але на практиці трапляється й так, що платіж за зовнішньоторговельною операцією, що лежить в основі укладення форвардної угоди, відміняється або, що трапляється частіше, переноситься на пізніший термін (наприклад, якщо експортер затримав поставку).

Якщо клієнт не може виконати своїх зобов'язань за форвардною угодою, то він має закрити цю угоду на ринку спот. Тобто якщо за форвардним контрактом клієнт мав купити валюту, то він все одно має її купити і відразу ж продати на ринку спот; якщо форвардна угода була укладена на продаж банку валюти, то клієнт має купити валюту за курсом спот і виконати форвардну угоду, продавши валюту за форвардним курсом.

При цьому на розрахунковому рахунку клієнта відображається лише результат, тобто різниця між купівлею та продажем однієї й тієї самої кількості валюти, але за різними курсами. Наприклад.

Відповідно до форвардної угоди клієнт мав купувати 250000 євро за долари США за курсом 0,9555, щоб розрахуватися з постачальником, але контракт на поставку було скасовано. Клієнт не має права відмінити також і форвардну угоду, отже, на дату виконання її має бути закрито за допомогою ринку спот. Курс спот на цю дату становить 0,9534-0,9545. Клієнт має здійснити дві обернені операції: купити 250000 євро за курсом 0,9555, а потім продати їх за курсом 0,9545:

250000 o 0t9555= USD 238875 (списано з рахунку), 250000 o 0,9545 = USD 238625 (зараховано на рахунок).

Результатом закриття форвардного контракту буде списання з рахунку клієнта 200 дол. США.

Таким чином, клієнт не зобов'язаний мати на своєму рахунку повну суму, що передбачалася форвардною угодою (особливо це важливо для експортера, який укладав форвардний контракт з метою продажу валюти, яку він одержить від поставки товару). При закритті форвардної угоди на ринку спот у клієнта на рахунку мають бути лише кошти дія сплати різниці між операціями купівлі та продажу валюти.

Може трапитися також і так, що в результаті закриття форвардної угоди клієнт одержить дохід.

Наприклад.

Повернемося до попереднього прикладу й уявимо, що клієнт мав продавати євро за курсом 0,9550. На дату виконання угоди курс спот 0,9540-0,9545.

Таким чином, клієнт купує євро за курсом 0,9540:

250000 o 0,9540 - USD 238500 та продає їх за форвардним курсом 0,9550:

250000 o 0,9550 = USD 238750.

За результатами цих двох операцій на рахунок клієнта буде зараховано 250 дол.

Але, навіть у гіршому випадку, витрати пов'язані з закриттям форвардної угоди, не перевищуватимуть 5-20% від суми контракту. Форвардні операції діляться на два види:

- операції аутрайт (outright) - одинична валютообмінна операція з датою валютування відмінною від дати спот;

- операції своп (swap) - комбінація двох протилежних валютообмінних операцій з різними датами валютування.

Дати валютування форвардних угод бувають:

o Пряма (straight dates або flat dates) - стандартні періоди 1, 2,3, б місяців, 1 рік. Якщо при укладанні форвардної угоди outright визначаються стандартні терміни, а дата спот припадає на останній день місяця, тоді для визначення дати валютування діє правило останньої дати місяця (end of month rule).

o Коротка дата (short dates) - до одного місяця ( 1 день, 1 тиждень, 2 тижні).

o Ламана дата (broken dates) - дата валютування не збігається зі стандартними термінами. Наприклад, операція аутрайт на 40 днів.

У форвардних операціях застосовується спеціальний форвардний курс, який зазвичай відрізняється від курсу спот. Розраховується так: Форвардний курс аутрайт = курс спот ± форвардні пункти.

Форвардні пункти також називають сноп-пунктами, форвардною різницею або своп-різницею. Вони є абсолютними пунктами даного валютного курсу (в одиницях валюти котирування), на які коректується курс спот при проведенні форвардних операцій, і відображають різницю в процентних ставках за конкретні періоди між валютами, що продаються на міжнародних грошових ринках, - процентний диференціал (interest differential).

Різниця між курсами валют за угодами "спот" і "форвард" визначається як знижка (дисконт dis, чи депорт D, або дизажіо) з курсу "спот", коли курс нижчий, чи премія (репорт - R, або ажіо), якщо він вищий.

Тобто, премія означає, що валюта котирується дорожче за угоди на певний термін, ніж за готівкової операції. Дисконт означає, що курс валюти за форвардною операцією нижчий, ніж за готівковою

Існує правило, згідно якому:

- валюта з низькою процентною ставкою за певний період котирується на умовах форвард до валюти з високою процентною ставкою за той же період з премією.

- валюта з високою процентною ставкою за певний період котирується на умовах форвард до валюти з низькою процентною ставкою за той же період зі знижкою або дисконтом.

Для простоти запам'ятовування знаходження форвардного курсу дилери використовують наступне правило "східців":

Якщо форвардні пункти ростуть зліва направо (котировка bid менше котировки offer), на інформаційному дилінговому екрані, то для знаходження курсу-аутрайт для дати валютування, віддаленішої, ніж спот, форвардні пункти додаються до курсу спот.

Якщо форвардні пункти зменшуються зліва направо (сторона bid більше сторони offer), то для знаходження курсу аутрайт для дати

валютування, віддаленішої, ніж спот, форвардні пункти вираховуються з курсу спот.

Іноді можна зустріти котировку 4юрвардних пунктів у вигляді-2/+2, що означає "навколо паритету" (round par.).

Це відбувається, якщо процентні ставки для двох валют на даний період рівні, а також фактично рівні форвардний і спот курси [23].

Інакше кажучи, існує правило "великого пальця" - форвардний курс звичайно перевищує курс спот настільки, наскільки банківські ставки валюти, яка котирується, нижчі за процентні ставки контрагентної валюти [18].

Форвардні пункти (Ф.п.) розраховуються таким чином:

Тут процентні ставки по валютах відноситимуться до періоду (кількості днів), для якого розраховується форвардний курс.

Замість 360 днів, прийнятих для більшості валют як процентна база, для фунта стерлінгів і бельгійського франка необхідно враховувати 365 днів.

Якщо одержані форвардні пункти матимуть позитивний знак, вони є премією і додаватимуться до курсу спот; у разі негативного знаку вони вважатимуться знижкою і відніматимуться з курсу спот.

Поданій формулі можна розрахувати середні форвардні пункти для середнього курсу аутрайт (не враховуючи сторони bid і offer).

Розглянемо приклад: 1 червня 2011 р. на ринку котируються такі валютний курс та процентні ставки (середні):

GBP/USD 1.6062 GBP 3m -6,8% USD 3m-7,5% Розрахуємо курс для тримісячного форвардного контракту. Валютою котирування в даному прикладі є долар США, а базою котирування - британський фунт стерлінгів.

Процентна ставка за доларами вища за процентну ставку за фунтами, отже, у даному прикладі долар буде котируватися з премією:

Форвардний курс дорівнюватиме 1,6062 + 0,0028 - 1,6090.

Проте, як курс спот, так і курс аутрайт котируються банками у вигляді подвійного котирування. Форвардні пункти також розраховуються як bid і offer.

По стороні bid, так само як і у випадку з котируваннями курсу спот, банк, що котирує форвардний курс аутрайт, купуватиме базову валюту на умовах поставки в майбутньому. По стороні offer банк продаватиме базову валюту на умовах форвард.

Величина маржі (спреда) між стороною bid і стороною offer при котируванні форвардних пунктів і курсу аутрайт залежить від тих же чинників, що і при здійсненні котирувань курсу спот, тобто від характеру контрагента, їх взаємостосунків, ринкової ситуації, розміру суми і т.д.

Процентна ставка зазвичай є річною процентною ставкою, вона позначається p.a. (від латинського per annum - на рік).

Розглянемо приклад:

Нехай на ринку спот котируються такі валютні курси та процентні ставки:

USD/UAH 8.0000-8.0070 USD Im 3,5-4 % p.a., UAH Im 9-10% p.a.

Розрахуємо форвардний курс USD/UAH на один місяць:

В міжнародній торгівлі часто трапляється так, що дата платежу віддалена від дати укладення угоди на строк, що не збігається зі стандартними термінами укладання форвардних угод, наприклад на 43 або 87 днів. Такі угоди мають назву угод на ламану дату (broken date).

Термін виконання такої угоди лежить між двома стандартними термінами (так званими "коротким" та "довгим" періодами). Саме на базі форвардних пунктів двох найближчих стандартних дат і розраховується премія/дисконт на ламану дату. У таких випадках курсова різниця двох найближчих дат ділиться на кількість днів між ними, а результат помножується на кількість днів між ламаною датою та довгим періодом. Одержане число віднімається від форвардних пунктів довгого періоду. Якщо викласти цей розрахунок у вигляді формули, то вона матиме такий вигляд:

де £у<І50 - форвардні пункти на ламану дату; ічгЛР- форвардні пункти довгого періоду; £ь?йа - форвардні пункти короткого періоду; О - кількість днів довгого періоду; а1 - кількість днів короткого періоду; БО - кількість днів до ламаної дати.

Розглянемо приклад [14]:

12-го червня 2011р. клієнт звернувся до банку з проханням покрити форвардним контрактом платіж, що має відбутися 26-го липня 2011 р., для здійснення якого клієнту необхідно купити американські долари за євро. Необхідно розрахувати курс, за яким буде укладено контракт, за умови, що банк котирує такі ставки продажу долара США:

ЕЛН/ТСО 0а9535

Ітп Ы'й 15 рт

£\'й 32 рт.

Дата виконання даного форвардного контракту є нестандартною, найближчими стандартними датами є: 14-те липня 2011р., на цю дату котирується од щомісячний форвардний курс (контрактний період 30 днів), та 14-те серпня 201 1 р. - двомісячний форвард (контрактний період 61 день). Період між датою спот та датою виконання контракту на ламану дату становить 42 дні.

Розрахуємо премію:

32 -[(32-15) /(61 - 30) х (61-42)1 = 22. Форвардний курс буде:

0,9535 + 0,0022 = 0,9557.

В Україні відповідно до чинного валютного законодавства, а саме до ПОСТАНОВИ від 10.08.2005 N 281 "ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови торгівлі іноземною валютою" уповноважені банки мають право здійснювати валютні операції на умовах форвард для хеджування курсових ризиків за умови, що обидві валюти відносяться до 1 групи класифікатора валют НБУ.

Уповноважені банки мають право здійснювати валютні операції на умовах "форвард" для хеджування ризиків зміни курсу іноземної валюти щодо іншої іноземної валюти за умови, що обидві валюти є іноземними валютами 1-ї групи Класифікатора.

Резиденти - суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності мають право здійснювати валютні операції на умовах "форвард" для хеджування ризику зміни курсу іноземної валюти щодо іншої іноземної валюти за зовнішньоекономічним договором за умови, що обидві валюти є іноземними валютами 1-ї групи Класифікатора.

Для українських банків максимальний термін форвардного контракту не повинен перевищувати одного року (365 днів).

Форвардні валютні контракти укладаються на первинному ринку за стандартною формою, що відповідає чинному законодавству України.

Покупцями і продавцями форвардних валютних контрактів можуть бути балки-резиденти та банки-нерезиденти України, що визначаються чинним законодавством України.

За умови первинного продажу форвардного валютного контракту підлягають заповненню такі реквізити:

- номер контракту;

- місце та дата укладання;

- офіційні назви та реквізити сторін;

- вид та сума валюти, що є предметом укладення контракту;

- процентні ставки та курс валюти контракту;

- дати платежу та поставки валюти;

- інші реквізити, що визначають права і відповідальність сторін.

Зміни та доповнення до форвардного валютного контракту оформлюються у письмовій формі і з моменту підписання є невід'ємною частиною цього форвардного контракту.

Продаж (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам здійснюється продавцем лише за умови згоди покупця форвардного валютного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.

Продаж (передача) зобов'язань за форвардним валютним контрактом іншим особам, включаючи продавця такого форвардного валютного контракту, може бути здійснена покупцем без погодження з іншими сторонами форвардного контракту у будь-який час до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контракту.

Зміни до форвардного валютного контракту вносяться покупцем чи продавцем контракту у разі згоди на це обох сторін контракту. У змінах до форвардного валютного контракту вказуються:

- номер та дата укладання контракту, до якого вносяться зміни;

- порядковий номер і дата внесення змін до контракту;

- реквізити і назва попереднього покупця (продавця) форвардного валютного контракту та особи, яка набуває його повноважень;

- ціна продажу форвардного валютного контракту;

- умови реалізації форвардного валютного контракту;

- дата поставки;

- строк здійснення платежу.

Розірвання угоди по форвардному валютному контракту здійснюється за відмови від зазначеної угоди однієї із сторін і згоди іншої сторони, або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Претензії щодо виконання форвардного валютного контракту можуть бути пред'явлені лише емітентові цього форвардного валютного контракту.

Форвардні контракти мають певні переваги перед іншими фінансовими інструментами [22]:

Таблиця 12.1. Переваги та недоліки форвардних контрактів

Переваги та недоліки форвардних контрактів

Загалом з огляду на перелічені проблеми та недоліки форвардний ринок не є досить активним і популярним.

 
<<   ЗМІСТ   >>