Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Бізнес-планування туристичної компанії

Бізнес-план - це стратегічний документ, в якому окреслені цілі організовуваного туристичного бізнесу і шляхи їх досягнення. Бізнес-план допомагає реально оцінити можливості і перспективи бізнес-проекту, уникнути помилок, він слугує основою для ухвалення рішень ініціатором проекту (інвестором, підприємцем), а також є документом для зовнішньої презентації проекту перед потенційними партнерами, кредиторами або державними органами, відповідальними за створення і реєстрацію підприємства.

Бізнес-план, як правило, складається відповідно до вимог оформлення організаційно-правової документації, має чітку структуру, супроводжується необхідними розрахунками і розробляється за особистої участі засновників (із залученням консультантів).

Найпоширенішими бізнес-проектами в туризмі є створення туристичної організації (наприклад, готелю); будівництво (реконструкція) об'єктів туристичної привабливості (аквапарк); розвиток (реорганізація) туристичної організації (системи обслуговування). Кожен з проектів вимагає особливої уваги і має специфічну структуру. Попри це. практикою вироблені загальні підходи, прийнятні для всіх бізнес-проектів у туризмі, засади.

Метою складання бізнес-плану є планування господарської діяльності підприємства на найближчий та віддалений періоди. У Бізнес-плані можна знайти відповіді на багато запитань про діяльність майбутньої фірми, зокрема, у ньому висвітлюються такі аспекти:

 • o вид діяльності фірми, цільові ринки і місця підприємства на цих ринках;
 • o стратегія і тактика підприємства;
 • o конкретний вид послуг, які буде надавати фірма;
 • o оцінка виробничих і невиробничих витрат;
 • o маркетингові заходи з вивчення ринку, реклами, стимулювання попиту та ін.;
 • o оцінка фінансових витрат фірми на виконання передбачених завдань;
 • o добір кадрів для підприємства;
 • o прогнозовані труднощі на шляху до виконання планів.

При виході плану на міжнародну арену необхідно дотримуватись міжнародних вимог до бізнес плану.

Структура Бізнес-плану:

 • 1. Резюме.
 • 2. Загальні відомості про підприємство.
 • 3. Ринок збуту підприємства.
 • 4. Маркетинговий план.
 • 5. Оперативний план.
 • 6. План трудових ресурсів.
 • 7. Фінансовий план.

Резюме

Розміщують на початку бізнес-плану, хоча пишуть його на завершення роботи. Резюме - це самостійний рекламний документ, у стислій формі (1-2 сторінки), який висвітлює основні положення всього бізнес-плану. Обов'язковим елементом резюме є вартість проекту, обсяг кредиту і терміни його сплати, тобто термін окупності проекту.

1. Для детального вивчення проекту в резюме можна включити SWOT-аналіз. Для характеристики внутрішніх ресурсів підприємства використовується два показники strenth - сила, weafness - слабість, для аналізу зовнішніх резервів - oportunitis - можливості, troubles - загрози.

Визначивши ідею бізнесу, треба сформувати головну його мету, тобто те, що докорінно відрізняє вас від конкурентів. Мета повинна не тільки описувати рід діяльності фірми, а конкретизувати її специфіку. Ті підприємства, які визначають свою мету у вузькому виробничому спектрі, обмежують перспективи власного зростання. Водночас фірми, які визначають свою мету ширше, отримують шанс для творчості і досягнення переваг над конкурентами. Наприклад, туристична фірма, що визначила своєю метою задоволення потреб споживачів щодо відпочинку в конкретні періоди року, має дуже мало клієнтів. Якби вона сформулювала свою мету ширше ("Ми присвячуємо себе допомозі людям при виїзді в будь-яку точку світу") то потенціал її зростання не залежав би від сезонних коливань.

Визначивши мету, потрібно сформулювати завдання, які постають на шляху до мети. Скоординована сукупність завдань становить стратегію підприємства. Стратегія не повинна бути складною, слід розглянути кілька варіантів й обрати найефективнішу. Для переконливості необхідно навести фінансові показники, що характеризують певні стратегії.

 
<<   ЗМІСТ   >>