Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Яким чином здійснюється кредитування капітальних вкладень за рахунок централізованих кредитних ресурсів Національного банку?

Довгострокові кредити за рахунок централізованих кредитних ресурсів Національного банку надаються тільки державним підприємствам на витрати, пов'язані з реалізацією цільових програм по конверсії і модернізації виробництва, впровадженням передових технологій, збільшенням виробництва товарів народного споживання.

Підприємство, яке має намір отримати довгостроковий кредит за рахунок ресурсів Національного банку, складає відповідну цільову програму, затверджує її в міністерстві, розробляє календарний план робіт з цієї програми, складає кошторис витрат і подає обслуговуючому його комерційному банку заявку на довгостроковий кредит з обґрунтуванням його потреби й ефективності наміченої програми.

Після вивчення наданої підприємством заявки і відповідних документів до неї, вирішення питання з Національним банком про кредитні ресурси комерційний банк визначає можливість видачі кредиту позичальнику.

Видача довгострокового кредиту позичальнику видається тільки відповідно до кредитної заяви, і в межах коштів, перерахованих комерційному банку Національним банком для цільового кредитування.

Контроль за цільовим використанням кредиту комерційними банками здійснює Національний банк і його регіональні управління, а за цільовим використанням кредиту позичальниками — комерційні банки. При виявленні фактів нецільового використання кредиту Національний банк (регіональні управління Національного банку) стягує з комерційного банку штраф у розмірі 5% від суми кредиту, використаного не за призначенням.

У чому особливості фінансування об'єктів капітального будівництва різними способами?

Капітальне будівництво різноманітних об'єктів виробничого і невиробничого призначення в підприємствах може здійснюватися трьома способами: підрядним, господарським та змішаним.

При підрядному способі будівництва будівельно-монтажні роботи виконуються спеціалізованими будівельними організаціями на основі договорів підряду, укладених із замовниками.

При господарському способі будівництва будівельно-монтажні роботи здійснюються силами і засобами самих забудовників без залучення підрядних будівельно-монтажних спеціалізованих організацій.

Змішаний спосіб будівництва — це спосіб, коли основні будівельно-монтажні роботи здійснюються силами і засобами самих забудовників, а для виконання частини робіт на договірних умовах залучаються підрядні будівельно-монтажні спеціалізовані організації.

Проте, незалежно від способу ведення будівництва, виконаний обсяг робіт повинен фінансуватися або кредитуватися установами банку виконавцю робіт за рахунок коштів замовника, передбачених на об'єкт.

В основі фінансування будівництва при підрядному способі ведення робіт покладено договір підряду, що укладається між підрядником і замовником.

Замовник — юридична (фізична) особа, що формує замовлення, укладає контракт, контролює хід будівництва, приймає закінчені роботи.

Підрядник — юридична (фізична) особа, що виконує будівельні та інші роботи в замовника на умовах підряду.

Підряд — зобов'язання юридичної (фізичної) особи за визначену плату виконати певну роботу в замовника.

Договір — письмова угода між юридичними (фізичними) особами про взаємні зобов'язання.

Договір підряду — письмова угода між підрядником і замовником про взаємні зобов'язання з приводу виконання визначеного виду будівельних або інших робіт, з одного боку, і їх оплати, з іншого.

У договорах підряду, що укладаються між підрядником і замовником, вказуються обсяги робіт, умови і терміни їх виконання, права й обов'язки сторін, порядок розрахунків за виконувані будівельно-монтажні роботи та ін. Договір підряду укладається на будівництво нових, реконструкцію і розширення діючих об'єктів, включених у плани капітальних вкладень і в титульні списки. Виконання підрядними організаціями будівельно-монтажних робіт і фінансування їх при відсутності договору забороняється.

На підставі укладеного договору замовник передає підряднику необхідну, затверджену відповідним чином проектно-кошторисну документацію, і підрядник розпочинає будівельно-монтажні роботи на відповідному об'єкті, будівлі.

Підрядник зобов'язаний за договором підряду побудувати передбачений планом об'єкт, відповідно до затвердженої на нього проектно-кошторисної документації, якісно й у встановлений термін. Замовник же зобов'язаний забезпечити своєчасне фінансування будівництва, згідно з будівельно-монтажними роботами, які проводяться в межах, передбачених проектно-кошторисною документацією, а також здійснювати контроль і технічний нагляд за відповідністю обсягу, вартості та якості виконуваних робіт за проектами та кошторисами.

 
<<   ЗМІСТ   >>