Повна версія

Головна arrow Філософія arrow Філософія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Явище Софії

Філософія, Софія - мудрість, премудрість явилась в Київську Русь в християнському релігійному одягу і це визначило її своєрідність.

Основні особливості першого періоду вітчизняної філософії

Народження філософії. В цей період відбувається народження, генезис філософії, тому не можна говорити про розвинуту філософію. Ми бачимо лише зародки філософського світогляду, який тільки почав виділяти себе з міфологічного і повсякденного світогляду.

Культурний синкретизм Київської Русі. Філософія не виділяється з інших галузей знання і об'єднується з богослов'ям. Утворюється своєрідний синтез міфології, християнського віровчення і зародків наукових знань.

Релігійний характер філософії.

Слідом за Іоанном Дамаскіним давньоруські мислителі визначають філософію, як пізнання всього сущого, як любов до мудрості, а оскільки справжня мудрість є Бог, то любов до Бога і є істинна філософія. В умовах сильної централізованої влади тиск християнської догматики на філософську думку був значним. Філософські ідеї розвивалися в основному релігійними діячами, і знайшли своє відображення в літописах, повчаннях, житіях, молитвах, апокрифах'.

Практична спрямованість філософських ідей, а також тісний зв'язок з міфологією і мистецтвом (насамперед літературою, усною народною творчістю) визначили особливості стилю вітчизняної філософії. Образна притчова форма, метафоричність, афористичність, моральна схвильованість, художня майстерність характерні для письмових джерел Київської Русі.

Ствердження неминучої цінності натхненності, ученості, мудрості проходять червоною ниткою через всі письмові джерела Київської Русі, які дійшли до нас. Підтвердження тому - слова Кирила Туровського: "Давайте не просто поговоримо, мовою написане вимовляючи, але, з міркуванням вчитавшись, постараємося справою виконати це. Тому що солодко - медвяні стільники, і добре - цукор, обох же краще книжкове знання: тому що воно - скарб вічного життя... Сюди і підходить євангельська притча, яка говорить: "Всякий книжник, який пізнав царство небесне, подібний до мужа домовитого, який зі скарбів своїх роздає і старе і нове".

Назвемо найбільш відомих Київських книжників, мудреців, чиї духовні пошуки - і є джерелами вітчизняної філософії.

Феодосій Печерський (біля 1008-1074 pp.) - один з відомих церковних ідеологів Київської Русі, провідник концепції релігійного аскетизму, виділяється крайньою ортодоксальністю поглядів і непримиренністю до інших вір. Будучи спадкоємцем багатої і знатної сім'ї, Феодосій в 17 років таємно прийшов із Курська в Київ і оселився в печері Антонія, де провів 30 років у працях і молитвах, скоряючи свою плоть. В 1062 році був обраний ігуменом Києво-Печерського монастиря. Феодосій - автор 11-ти творів: двох послань до князя Ізяславу Ярославовичу, восьми Слів, Повчань і Молитов, наприклад: "Слово про терпіння і любов", "Слово про терпіння і про любов, і про піст". Після смерті Феодосій Печерський був канонізований - прилічений до лику святих.

Іларіон, митрополит Київський (роки народження і смерті невідомі) - В 1051 році Ярослав Мудрий і собор єпископів Київської Русі поставив Іларіона Київським митрополитом. З 1053 року чернець, а потім ігумен Києво-Печерського монастиря, соратник Ярослава Мудрого у боротьбі за об'єднання Русі, поборник освіти і незалежності давньоруського народу. Іларіон - автор літописного збірника, а також добре відомого публіцистичного твору: "Слово про закон і благодать", в якому один з перших висловив ідею про універсальність, цілісність історії людства. Іларіон протиставляє два етапи людської історії: перший етап - закон - епоха Старого завіту, коли відносини людей ґрунтувалися на принципах рабства, другий етап - благодать - епоха Нового завіту, де панують воля та істина.

Володимир Мономах (1053-1125 pp.) - старший син Всеволода Ярославовича, по-батькові онук Ярослава Мудрого, по-матері онук візантійського імператора Костянтина Мономаха, з 1113 року - київський князь, автор відомого "Повчання", у якому надане оригінальне трактування багатьох етичних і політичних проблем. "Повчання" Володимир написав "на санях сидячи", тобто на схилі віку, готуючись відійти в світ інший, тому цей твір можна розглядати як духівницю дітям і всім князям давньоруським, заклик пам'ятати про обов'язки влади, про її відповідальність за долю землі і народу. Цей заклик Володимира, його ідея про нерозривність моральних і політичних принципів влади надзвичайно актуальна і сьогодні.

Никифор, митрополит Київський був присланий в Київ константинопольським патріархом в 1104 році і займав митрополичий престол аж до своєї смерті в 1121 році. Никифор був радником і другом Володимира Мономаха. Обидва твори Никифора, які дійшли до нас - це послання до князя Володимира сина. "Послання Никифора, митрополита Київського до князя Володимира, синові Всеволода, сина Ярослава про піст і помірність почуттів" - це пам'ятник філософської думки Київської Русі, де автор, розглядаючи основне питання походження добра і зла в людині, докладно характеризує основні сили душі - розум, почуття і волю; аналізує вічні моральні і сучасні йому політичні проблеми.

Климент Смолятин (XII ст.)."... Був книжник і філософ, яких у Руській землі не бувало" - читаємо ми про Климента в літописі. Він народився в Смоленську, був ченцем 3 ару ось кого монастиря біля Києва, був схимником, один час мовчаль-ником, відрізнявся широкою ерудицією і літературною майстерністю. Климент Смолятич, як представник "Руської порослі", який боровся із засиллям в давньоруській церкві грецьких ієрархів. В 1147 році він став другим на Русі (після Іларіона) митрополитом з русичей. В 1154 році митрополича кафедра повернулася під контроль Візантії і Климент залишає Київ. До нас дійшов лише один його твір - послаиня-відповідь смоленському священикові Фомі. Головне питання, яке викликало суперечку між Климентом і Фомою, - чи можна допускати розширене, символічне тлумачення Священного писання? Климент, відстоюючи права людини тлумачити священні книги, вибирає своєрідний стиль, який поєднає елементи раціоналізму із символіко-алегоричною методикою. Климент першим висловлює ідеї некорисливості - відмови монастирів від майна, підкреслює пріоритет духовного, вічного над скороминучим, матеріальним.

Кирило Туровський (1130-1182 pp.) - найбільш відомий мислитель і письменник Давньої Русі, названий "другим Златоустом". Все життя прожив в Турові, невеликому місті на Прип'яті, виріс у багатій сім'ї, одержав прекрасну освіту, потім пішов у монастир. Чернечі тяготи не задовольняють Кирила і "на більшая подвить желая", він залишає обитель і зачиняється "у стовп" - невелику відокремлену вежу, де затворник віддається міркуванням і літературній діяльності. Через якийсь час із ініціативи князя Юрія Ярославовича Туровський одержує сан єпископа і опиняється в гущі політичної боротьби того часу. Туровський залишився відомим як мислитель, який простежував проблеми людини: зміст її буття, співвідношення душі і тіла та інші, а також як чудовий стиліст, який талановито використовує метод символіко-алегоричного тлумачення. Через притчу, в якій окремий приклад дозволяє піднятися на максимальне узагальнення, філософ звертається до людини, до душі і совісті кожного. Відомі його твори: "Притча про людську душу і тіло", "Повість про Білоризця - людину і про чернецтво", "Слово про розслабленого", "Повчання".

Розпад великої Київоруської держави на окремі князівства, татаро-монгольська навала, литовсько-польський вплив у західних землях призупинили бурхливий процес народження самобутньої культури Київської Русі, але не зупинили повністю. В XIII-XVI століттях в Українських землях філософські ідеї розвиваються в агіографічній літературі (від грецького агіос - святий - житіє святих), в творчості українських полемістів. Велику роль у розвитку духовної культури відіграли братства - об'єднання заможних громадян, прибічників православ'я, які були ініціаторами створення братських православних шкіл, видавництва книг, збереження і розвитку національної культури. Найбільш відомими діячами того періоду були: Дрогобич Юрій (Юрій Котермак, Георгій з Русі, Юрій з Львова, 1450-1494), Павло Русин (біля 1470-рік смерті невідомий), Станіслав Оріховський - Роксолан (1513-1566), Гарасим Смо-трицький (помер 1594 р.), Стефан Зізаній (біля 1570-помер до 1621), Мелентій Смотрицький (біля 1578-1633). Ці і інші культурні діячі, розвиваючи і поширюючи ідеї гуманізму, підготували ґрунт для українського просвітництва - наступного етапу розвитку української культури і філософії.

 
<<   ЗМІСТ   >>