Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Соціальна педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>
соціальних програм.

Особливості соціалізації студентської молоді

Міністерство освіти і науки України у 2001 р. затвердило "Положення про організацію студентського самоврядування у вищих навчальних закладах". Головним завданням діяльності студентських об'єднань є удосконалення навчально-виховного процесу, спрямоване на сумлінне навчання, виховання духовності і культури студентів. Студентське самоврядування — це діяльність, за допомогою якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, формуються моральні якості, ініціатива, підвищується відповідальність кожного за результатами своєї праці. Положення передбачає зростання ролі студентського колективу в процесі управління навчальним закладом.

За даними управління освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації, на території області розташовано 63 вищих навчальних заклади І—IV рівнів акредитації: 47 — державної та 6 — недержавної форм власності. З них 47 вищих навчальних закладів І—IV рівнів акредитації, причому 28 закладів І—II рівнів акредитації; 19 закладів Ш—IV рівнів акредитації, в тому числі, 9 університетів, 7 академій, 3 інститути. У вищих навчальних закладах області за 330 спеціальностями та спеціалізаціями навчаються 127 270 студентів. На сучасному етапі ринок праці потребує нових спеціальностей. Особливо інтенсивно це відчутно у галузі комп'ютерних технологій, економічних наук. Так, протягом 2003 р. відкрито 21 спеціальність.

У сучасних умовах реалізація молодіжної політики неможлива без плідної співпраці з органами студентського самоврядування і громадськими об'єднаннями. Спільна праця органів студентського самоврядування з адміністраціями ВНЗ допомагає орієнтуватися студентам у складній ситуації сучасного світу, вносити конкретні пропозиції з метою покращання навчально-виховного процесу та надання матеріальної підтримки студентам, формування у них навичок майбутніх організаторів і керівників.

Студентські ради спільно з вихователями планують та проводять виховні заходи, здійснюють контроль за дотриманням студентами правил внутрішнього розпорядку, приділяють увагу роботі гуртків художньої самодіяльності та спортивних секцій, самопідготовці студентів до занять, сприяють популяризації здорового способу життя, запрошують для виступів медичних працівників і працівників правоохоронних органів.

У гуртожитках вищих навчальних закладів систематично проводиться робота з профілактики негативних явищ серед студентів. В більшості гуртожитків створено ради громадського самоврядування, студентські оперативні загони, організовано згідно з графіком щоденне чергування членів оперативних загонів. У гуртожитках діє контрольно-пропускний режим, деякими ВНЗ налагоджена система цілодобової охорони. Цікавий досвід з цього питання набутий в Одеському національному політехнічному університеті, Одеській національній морській академії, Одеській національній юридичній академії, Білгород-Дністровському педагогічному училищі, в Одеському базовому медичному училищі, Одеському технічному коледжі, Одеському коледжі стандартизації, метрології та сертифікації, Одеському технікуму нафтової і газової промисловості та ін.

Вищі навчальні заклади І—IV рівнів акредитації Одеської області вважають одним із пріоритетних напрямів роботи профілактику наркоманії, асоціальної поведінки студентів, формування у них потреби у здоровому способі житті.

У більшості навчальних закладів створені і діють ради з профілактики правопорушень, на яких проводиться профілактична робота зі студентами, схильними до правопорушень, вживання наркотиків, алкоголю. До цих рад входять досвідчені педагоги, психологи, члени студентських рад. У навчальних закладах налагоджена чітка взаємодія адміністрації, педагогічного колективу і членів студентських рад. Практикується проведення спільних рейдів, співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами, структурними підрозділами державних органів влади, які причетні до виховного процесу. Наприклад, проведено семінар з проблем "Профілактики наркоманії та захворювання на СНІД" на базі Одеського обласного наркологічного диспансеру для психологів, вихователів гуртожитку, соціальних педагогів вищих навчальних закладів І—II рівня акредитації, а також Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Психолого-педагогічні основи формування здорового способу життя та профілактики СНІДу серед студентської молоді".

З 2000 р. реалізується програма "Сприяння просвітницькій роботі "рівний-рівному" серед молоді України щодо здорового способу життя". Програма спрямована на формування здорового способу життя серед молоді, профілактику тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних речовин, захворювань на ВІЛ/СНІД та інфекції, що передаються статевим шляхом. Заслуговує на увагу досвід роботи у цьому напрямі вищих навчальних закладів медичного профілю. Створено лекторські групи, які організовують лекції серед студентів і школярів на теми: "СНІД", "Наркоманія", "Шкідливість алкоголізму", "Про шкідливість паління", "Екологія і здоров'я людини", "Культура поведінки молодої людини".

У межах цієї програми в області підготовлено 104 педагога-тренера для пропаганди здорового способу життя серед дітей і молоді за методом передачі знань "рівний-рівному" та 306 підлітків-інструкторів. За їх участю пройшли навчання близько 2 тисяч підлітків.

В області діють волонтерські загони із студентів педагогічних і медичних училищ, діяльність яких направлена на попередження бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх, профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі.

З метою профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі використовуються інноваційні форми роботи з "групами ризику". "Студенти-сироти" — це особлива категорія молоді, яка протягом всього періоду навчання знаходиться на державному забезпеченні (безкоштовне харчування, проживання у гуртожитку, безоплатний проїзд) та під постійною опікою керівників вищих навчальних закладів, оскільки належить до "групи ризику". На жаль, з кожним роком кількість такої молоді зростає. З 1999 до 2002 р. кількість студентів такої категорії збільшилась практично у два рази (з 338 до 509). Південноукраїнським державним педагогічним університетом їм. К.Д. Ушинського розроблена цільова програма підтримки знедолених дітей, підлітків, юнацтва та впроваджена в школах-інтернатах № 2 і 4 м. Одеси, Одеському благодійному фонді "Світлий будинок". Результатом цієї програми є вплив на ціннісні орієнтації підлітків, формування в них позитивної мотивації вчинків.

З кожним роком студентство стає все більш важливим чинником суспільного життя. Сучасні студенти беруть активну участь у формуванні соціально-економічних відносин на ринкових засадах, освоюють європейський інформаційний простір, здобувають освіту за кордоном, виборюють призові місця на конкурсах та олімпіадах.

З метою соціальної підтримки талановитої та обдарованої молоді Одещини для студентів вищих навчальних закладів І— II рівнів акредитації протягом 2002/2003 навчального року надано Президентом України 44 стипендії, 17 стипендій — Верховною Радою України.

З метою піднесення престижу української мови серед студентської молоді, шанобливого ставлення до культури і традицій українського народу у вищих навчальних закладах проведено загальнонаціональний етап III Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

На виконання Указу Президента України "Про Всеукраїнську студентську раду" від 22 листопада 2001 р. № 1128/2001 та з метою консолідації молоді навколо ідей державності, підвищення її громадсько-політичної свідомості, сприяння взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, розв'язання соціальних проблем студентської молоді розпорядженням голови обласної державної адміністрації "Про утворення обласної студентської ради" від 10 січня 2002 р. № 8/А — 2002 створено обласну студентську раду та затверджено її склад.

На засіданнях обласної студентської ради обговорюються питання щодо становища студентської молоді в області та оздоровлення студентів влітку. Крім того, за ініціативи членів обласної студентської ради питання про становище студентської молоді заслуховувались на пленумах обласного комітету профспілки працівників освіти і науки.

Члени обласної студентської ради беруть участь у перевірці стану санітарно-побутових умов проживання студентів у гуртожитках. За підсумками перевірки, підготовлені матеріали подано для розгляду на колегії Міністерства освіти і науки України.

На засіданнях обласної студентської ради обговорюються найактуальніші проблеми, наприклад, проживання студентських сімей у гуртожитках. Тобто, коли члени родини навчаються у різних вищих навчальних закладах, то один із них платить за проживання як інші особи, тобто 60—80 грн. З метою вирішення цього питання на міжвузівському рівні створено банк даних таких сімей. Це питання погоджується на засіданнях ради ректорів та директорів.

Члени обласної студентської ради виступають у засобах масової інформації з найболючішими проблемами, які мають місце у всіх сферах життєдіяльності (надзвичайно гострою є проблема працевлаштування студентів з метою покращання свого матеріального становища). Наприклад, за їх ініціативи відбулася трансляція телепередач на каналах APT та РІАК з метою привернення уваги суспільства до процесів соціального становища студентської молоді. З цього приводу керівниками вищих навчальних закладів, органами студентського самоврядування спільно з органами виконавчої влади організовано та проведено ряд заходів щодо поліпшення становища студентської молоді у здобутті повноцінної освіти і подальшого працевлаштування.

Викладачами вищих навчальних закладів проводяться кураторські години, лекції та круглі столи на теми: "Права та обов'язки студента", "Місце і роль студентства у сучасній Україні", "Студент сьогодні — майбутнє України"; "Студентське самоврядування — школа майбутнього керівника"; "Роль студентства у суспільно-політичному житті України"; "Студентське самоврядування як взірець гуманізації управління у вищій школі". Відбуваються вечори, дискотеки, конкурси, конференції, фестивалі тощо.

З метою створення належних умов для здійснення свідомого волевиявлення виборців під час підготовки та проведення виборів народних депутатів України та органів місцевого самоврядування, для підвищення правової культури учасників виборчого процесу в 2002/2003 навчальному році організовано та проведено ряд заходів, які підтвердили, що молоде покоління хоче і готове активно брати участь в соціально-політичному житті області (обласний форум "Молодь Одещини"; "За єдину Україну"; акція "Молодь і вибори"). Студентська молодь також брала активну участь в обговоренні проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України". Результати голосувань показали, що молодь підтримує внесені зміни до проекту Конституції України. На сторінках газет, які видаються вищими навчальними закладами, запроваджених газетних колонках "студентська платформа", "бліцопитування" висвітлювалися матеріали обговорення та погляди студентів.

Слід зазначити, що найавторитетнішими серед молоді виявляються студентські профспілкові організації вищих навчальних закладів, а безперечним лідером є студентські профспілки Одеського національного політехнічного університету, Одеського національного університету ім. 1.1. Мечникова, Одеської національної академії харчових технологій та ін. Крім того, посилює свій і вплив на молодих людей "Асоціація профспілок студентів", основними напрямами діяльності якої є захист юридичних, правових і соціальних інтересів студентської молоді.

Основними завданнями соціального становлення студентської молоді є здобуття повноцінної освіти і подальше працевлаштування, розвиток і реалізація творчих та інтелектуальних здібностей, лідерських якостей, формування активної громадянської позиції. Актуальною вимогою часу є розвиток студентського самоврядування як повноцінного партнера державних органів і керівництва вищих навчальних закладів у розв'язанні найважливіших студентських проблем, яким необхідно приділити особливу увагу.

 
<<   ЗМІСТ   >>