Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Матеріально-речові елементи підприємств

Поняття та класифікація ресурсів

Темпи виробництва в аграрних підприємствах значною мірою визначаються станом матеріальних ресурсів, зокрема, рівнем забезпеченості, якісним складом і їх раціональним співвідношенням.

Усі ресурси, що використовуються в процесі виробництва, можна класифікувати (рис. 5.1):

  • - за походженням;
  • - за характером використання;
  • - за способом відтворення;
  • - за участю у виробництві.

За походженням усі ресурси поділяються на природні й економічні.

До природних ресурсів належать: земельні, водні, мінеральні, повітря, сонячна енергія, а також природні умови та різні мікроелементи природного походження.

Економічні ресурси е кістяком виробництва й охоплюють засоби праці, які використовуються в процесі виробництва. Це трактори. автомобілі, комбайни, сільськогосподарські машини

Матеріально-технічні ресурси підприємств

Рис. 5.1. Матеріально-технічні ресурси підприємств

виробничі будівлі та споруди, засоби зв'язку й інші засоби, щ використовуються і характеризують потужність підприємств* Економічні ресурси, в свою чергу, поділяються на матеріальні трудові та фінансові.

Матеріальні ресурси - це сукупність предметів і засобів праці, якими володіє і які використовує підприємство у процесі виробництва. До них належать усі матеріально-речові елементи виробництва: природні матеріали (рослини, тварини), сировина та засоби праці.

Фінансові ресурси - грошові засоби, що є на рахунку в банку та касі підприємства і використовуються для обслуговування виробництва: на придбання засобів, сировини і матеріалів, оплату праці, інвестиції, науково-дослідні й пошукові роботи та ін.

За участю у виробництві всі матеріально-речові елементи поділяють на функціональні й ті, що перебувають у резерві, та можливі у використанні.

За характером використання матеріально-речові ресурси є виробничі й невиробничі.

Виробничі ресурси безпосередньо беруть участь у створенні продукції. До них належать матеріальні, земельні та трудові ресурси. У матеріально-речовій формі вони можуть бути поділені на предмети праці й засоби праці.

Предметами праці є речові елементи виробництва, на які спрямована праця людини і в процесі якої вона обробляє їх, змінює в потрібному для себе напрямі: рослини, тварини на відгодівлі, мінеральні й органічні добрива, засоби захисту рослин і тварин, корми, насіння, паливно-мастильні матеріали, запасні частини і под. Засоби виробництва -речові елементи, за допомогою яких людина діє на предмети праці з метою одержання продукції. Це: земля, будівлі, споруди, трактори, комбайни, автомобілі, транспортні засоби, сільськогосподарські машини та ін.

За функціональною роллю у виробництві всі засоби можна поділити на три групи.

До першої групи належать засоби виробництва, що безпосередньо виробляють продукцію. Насамперед це продуктивна худоба і багаторічні насадження в плодоносному віці.

Другу групу становлять засоби, які забезпечують індустріалізацію виробництва і з допомогую яких підвищується рівень продуктивності праці й здійснюється виробничий процес. Це силові та робочі машини, транспортні засоби, комбайни, засоби механізації тваринницьких приміщень. Вони є продукцією промислових підприємств, ступінь їх впливу на ефективність аграрного виробництва визначається рівнем розвитку науково-технічного прогресу в цих галузях.

До третьої групи належать ті засоби праці, які створюють сприятливі умови для нормального виробничого процесу, - тваринницькі приміщення, приміщення складів, сховищ, різні споруди тощо.

Предмети праці та засоби виробництва є основою матеріально-технічної бази аграрних підприємств.

 
<<   ЗМІСТ   >>