Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські системи зарубіжних країн

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Ісламський банк розвитку

На Близькому Сході і серед арабських держав Північної Африки найбільш впливовим інститутом є Ісламський банк розвитку, який був створений в 1974 р. з метою сприяння економічному розвитку і соціальному прогресу країн-членів і мусульманських общин відповідно до принципів шаріату.

Функції цього банку:

  • • інвестування засобів в акціонерний капітал;
  • • кредитування виробничих підприємств і проектів;
  • • надання фінансової допомоги державам-членам в інших формах з метою економічного і соціального розвитку тощо.

У складі Ісламського банку розвитку налічується 47 держав-членів. Організаційна структура банку має такий вигляд:

  • 1. Рада керівників .
  • 2. Рада директорів-виконавців.
  • 3. Секретаріат, адміністрація, президент банку, віце-президенти, регіональні відділення.

Фінансові ресурси банку складаються із статутного капіталу і додаткових фінансових коштів.

Напрями діяльності: надання позик для фінансування проектів у сфері інфраструктури, участь у капіталі сільськогосподарських і промислових підприємств і проектів, фінансування проектів, що мають швидку віддачу тощо.

Крім нього, на Близькому Сході і серед арабських держав Північної Африки діють: Арабський банк економічного розвитку Африки (АБЕРА), Арабський фонд економічного і соціального розвитку (АФЕСР), Арабський валютний фонд (АВФ), Кувейтський фонд арабського економічного розвитку (КФАЕР).

Група Африканського банку розвитку

Серед африканських фінансових організацій найбільший інтерес являє собою група Африканського банку розвитку (далі -АФЕР). Вона включає Африканський банк розвитку (АБР), Африканський фонд розвитку (АФР), Довірчий фонд Нігерії (ДФН)1.

Ці три інститути є самостійними юридичними особами. Два, що входять до групи Фонду, були створені згідно з положенням Угоди про створення Африканського банку розвитку (1964 p.).

Основні цілі АФЕР:

* сприяння економічному розвитку і соціальному прогресу регіональних держав-членів;

* фінансування інвестиційних програм і проектів;

* мобілізація ресурсів шляхом організації сумісного фінансування, здійснюваного банком спільно з дво- і багатосторонніми інститутами розвитку;

* сприяння веденню міжнародного діалогу і зростанню взаєморозуміння з питань розвитку, що стосуються Африки;

* заохочення державних і приватних інвестицій;

* надання необхідної технічної допомоги в підготовці проектів розвитку.

Основні напрями діяльності:

* підготовка і проведення макроекономічних реформ;

* раціональне використання природних ресурсів і охорона навколишнього середовища;

* участь жінок у процесах розвитку;

* сприяння розвитку приватного сектору;

* скорочення рівня заборгованості та бідності;

* економічна інтеграція і багатонаціональні проекти;

* сприяння торгівлі.

Інші африканські кредитно-фінансові інститути: Східноафриканський банк розвитку (САБР), Банк розвитку держав Центральної Африки (БДЕАС), Західноафриканський банк розвитку (ЗОАД).

Кредитні організації в рамках Європейського Союзу

Важливу роль у процесах економічної інтеграції в Західній Європі відіграють валютно-кредитні і фінансові інститути, створені в рамках Європейського економічного співтовариства (нині Європейського Союзу).

Європейський інвестиційний банк (далі - ЄІБ) був створений відповідно до Римського договору в 1958 р. ЄГБ надає довгострокові кредити і гарантії компаніям, державним органам і фінансовим інститутам для фінансування переважно інфраструктурних об'єктів у менш розвинених регіонах ЄС.

Діяльність цього банку, що спочатку охоплювала тільки учасників ЄС, в подальшому розповсюдилася і на інші європейські держави.

Європейський фонд розвитку (ЕФР) (з 1958 р.) надає в основному субсидії і пільгові довгострокові кредити під низькі ВІДСОТКИ країнам, що розвиваються, асоціюються з ЄС.

Європейський фонд орієнтації і гарантування сільського господарства (ФЄОГЛ) був створений в 1962р. з метою поліпшення умов для розвитку сільського господарства в країнах ЄС. Програми, які реалізуються Фондом, направлені на модернізацію сільського господарства. З цього Фонду фермерам виплачуються різні компенсації і субсидії, зокрема експортні.

З 1960 р. приступив до операцій Європейський соціальний фонд, утворений для поліпшення можливостей зайнятості населення.

З 1975 р. здійснюється діяльність Європейського фонду регіонального розвитку, створеного для кредитування програм, метою яких є поступове зменшення регіональних диспропорцій.

Європейський фонд валютної співпраці (ЄФВС) був створений у 1973 р. у зв'язку з введенням Європейської валютної системи з метою регіонального міждержавного валютного регулювання. Фонд надавав кредити країнам-членам ЄВС для погашення дефіциту платіжних балансів і розрахунків, пов'язаних із регулюванням валютного курсу. Згідно з Маастрихтською угодою (1991-1993 pp.) був перейменований у Європейський валютний інститут (ЄВІ) з 1994 р. На нього було покладено завдання розробки правил і процедур, ухвалення яких було потрібно у зв'язку з очікуваним введенням єдиної валюти. Починаючи з 1 січня 1999 року, під час введення євро на основі ЄВІ був створений Європейський центральний банк, який на сьогодні є наднаціональним центральним банком країн Європейського валютного союзу.

 
<<   ЗМІСТ   >>