Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ

ГЛОСАРІЙ

Додана вартість — організації існують, щоб створювати вартість або вигоду для їх власників, інших зацікавлених сторін, замовників і клієнтів. Ця концепція розкриває цілі для їх існування. Вартість створюється шляхом розробки товарів і послуг, та використання ресурсів для просування цих товарів та послуг. У процесі збору даних для аналізу та оцінки ризиків, внутрішні аудитори істотно углиблюються в операції і можливості для покращення, які можуть бути надзвичайно корисними для їх організації. Ця цінна інформація може перебувати у формі консультацій, порад, письмових повідомлень або інших товарів, і повинна бути належним чином доведена до відома відповідних органів управління та обслуговуючого персоналу.

Належний контроль — присутній у випадку, коли керівництво спланувало і організувало (розробило) його таким чином, що він забезпечує достатню впевненість у тому, що ризики організації знаходяться під ефективним управлінням, а цілі організації будуть досягнуті ефективно і економічно.

Послуги з надання впевненості — об'єктивний розгляд доказів аудиту з метою забезпечення незалежної оцінки управління ризиками, контролю або керівних процесів в організації.

Приклади можуть включати фінансову перевірку, перевірку відповідності, системи безпеки, а також перевірку благонадійності фінансового стану.

Рада директорів — комісія з аудиту таких рад, голова установи чи законодавчого органу, якому звітуються внутрішні аудитори, рада керуючих некомерційної організації, або будь-які інші назначені керівні органи організацій.

Статут — статут внутрішнього аудиту є офіційним письмовим документом, який визначає цілі діяльності, повноваження і відповідальність. Статут повинен (а) встановити положення внутрішнього аудиту в рамках організації; (б) санкціонувати доступ до документів, персоналу і фізичних властивостей, що мають відношення до виконання зобов'язань, і (в) визначити сферу діяльності внутрішнього аудиту.

Головний аудитор — особа, що обіймає найвищу в організації посаду у сфері внутрішнього аудиту. У традиційній внутрішній аудиторської діяльності, це — директор з внутрішнього аудиту. У разі, коли послуги з внутрішнього аудиту отримані від зовнішніх постачальників, головний аудитор є особою, відповідальною за контракт послуг і перевірку загальної якості виконання цих послуг, що звітує вищому керівництву і раді директорів стосовно внутрішньої аудиторської діяльності і перевіряє результати заходу. Цей термін включає також такі титули, як генеральний аудитор, головний внутрішній аудитор і генеральний інспектор.

Кодекс етики — метою Кодексу етики Інституту внутрішніх аудиторів (IIA) є сприяння етичній культурі в глобальному середовищі професії внутрішнього аудиту. Кодекс етики є необхідним для професії внутрішнього аудиту, оскільки він ґрунтується на довірі, вкладеній в об'єктивну впевненість щодо ризиків, контролю та управління. Кодекс етики застосовується як до самостійних осіб, так і організацій, які надають послуги з внутрішнього аудиту.

Відповідність — здатність обґрунтовано забезпечити підпорядкованість та вірність політиці організації, її планам, процедурам, правилам, законам і договорам.

Конфлікт інтересів — будь-які відносини, які насправді є або, як здається, є не в кращих інтересах організації. Конфлікт інтересів підриває здатність людини виконувати її зобов'язання і обов'язки об'єктивно.

Консультаційні послуги — рекомендаційна діяльність, характер і обсяг якої узгоджені з клієнтом, і яка призначена для створення доданої вартості і поліпшення діяльності організації. Приклади включають консультації, поради, сприяння, проектування процесів і підготовку кадрів.

Контроль — будь-які заходи, що приймаються керівництвом, радою директорів та іншими сторонами з метою покращення управління ризиками і підвищення вірогідності того, що поставлених цілей і завдань буде досягнуто. Керівники планують, організовують і направляють необхідні заходи, , щоб забезпечити обґрунтовану упевненість в тому, що цілей і завдань буде досягнуто.

Середовище контролю — відношення і дії ради директорів та керівництва стосовно того, наскільки жорстким є контроль в організації. Середовище контролю забезпечує дисципліну і структуру для досягнення головних цілей системи внутрішнього контролю. Середовище контролю включає в себе наступні елементи:

  • - Чесність та етичні цінності.
  • - Філософія управління та стиль керівництва.
  • - Організаційна структура.
  • - Призначення повноважень і відповідальності.
  • - Політика і практики стосовно людських ресурсів.
  • - Компетенції персоналу.

Процеси управління — політика, процедури та заходи, які є частиною системи контролю і призначені для забезпечення того, щоб ризики знаходилися в межах допустимих норм, встановлених процесами управління ризиками.

Захід — певна робота з внутрішнього аудиту, завдання, або перевірка, така як внутрішній аудит, самооцінка контролю, розслідування шахрайства чи консультування. Захід може включати в себе кілька завдань та видів діяльності, спрямованих на виконання певного набору відповідних завдань.

Цілі заходу — широке формулювання, розроблене внутрішніми аудиторами, що визначає заплановані досягнення заходу.

Робоча програма заходу — документ, який містить список процедур, яких слід дотримуватися в ході виконання заходу, спрямованих на досягнення планових результатів заходу.

Зовнішній постачальник послуг — особа або фірма, не залежна від організації, яка має спеціальні знання, вміння та досвід в тій чи іншій дисципліни. Зовнішні постачальники послуг включають, поміж інших, актуаріїв, аудиторів, оцінювачів, фахівців-екологів, слідчих, адвокатів, інженерів, геологів, фахівців з безпеки, статистики, інформаційних технологій, зовнішніх аудиторів та інших аудиторських організацій. Рада директорів, керівництво, або головний аудитор може залучити зовнішнього постачальника послуг.

Шахрайство — будь-які незаконні дії, що характеризуються обманом, приховуванням або порушенням довіри. Ці дії не залежать від застосування загрози насильства або фізичної сили. Шахрайство застосовується окремими особами та організаціями для отримання грошей, майна або послуг, уникнення платежів чи втрати послуг, або для забезпечення особистих або ділових переваг.

Керівні процеси — процедури, які використовуються представниками зацікавлених осіб організації (наприклад, акціонерами і т.д.), щоб забезпечити контроль ризиків і процесів управління.

Порушення — порушення персональної об'єктивності та організаційної незалежності можуть включати особисті конфлікти інтересів, обмеження сфери дії, обмеження на доступ до записів, персоналу, і властивостей та обмеженість ресурсів (фінансування).

Внутрішня аудиторська діяльність — служба, відділ, група консультантів чи інший практик (и), що забезпечує незалежне, об'єктивне надання впевненості та консультаційних послуг, призначених для створення доданої вартості і поліпшення діяльності організації. Внутрішня аудиторська діяльність допомагає організації досягти своїх цілей за допомогою систематичного і впорядкованого підходу до оцінки і підвищення ефективності процесів управління ризиками, контролю та керівними процесами.

Об'єктивність — неупереджене відношення, що вимагає від внутрішніх аудиторів виконання зобов'язань таким чином, що вони чесно вірять в продукт своєї діяльності, і що не буде зроблено будь-яких істотних компромісів у якості. Об'єктивність вимагає, щоб внутрішні аудитори не підпорядковували свої власні судження в питаннях аудиту судженням інших осіб.

Ризик — невизначеність, пов'язана з подією, що виникає, яка може мати вплив на досягнення цілей. Ризик вимірюється з точки зору наслідків і ймовірності.

 
<<   ЗМІСТ