Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Знос необоротних активів

На необоротні активи, що знаходяться на балансі бюджетних установ та перебувають в експлуатації, нараховується знос.

Об'єктом для нарахування зносу є первісна (відновлювальна) вартість необоротних активів.

Знос не нараховується на:

  • o земельні ділянки;
  • o пам'ятки культурної спадщини національного або місцевого значення, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, унікальні документи Національного архівного фонду України, які внесені (підлягають внесенню) до Державного реєстру національного культурного надбання, які зберігаються в бібліотеках згідно із Законом України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (від 24.12.1993 р. № 3814-XII) тощо, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;
  • o багаторічні насадження, що не досягли повного розвитку (віку початку плодоносіння, експлуатаційного віку);
  • o музейні цінності, як об'єкти з невизначеним строком корисного використання;
  • o природні ресурси;
  • o незавершене капітальне будівництво;
  • o документацію з типового проектування незалежно від вартості;
  • o піддослідні тварини (собаки, щури, морські свинки та інші). На період реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання,

консервації об'єкта необоротних активів нарахування зносу призупиняється.

Сума нарахованого зносу не може перевищувати 100 % вартості необоротних активів. Знос, нарахований у розмірі 100 % вартості необоротних активів, що придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

Для нарахування зносу та з метою уніфікації та обґрунтованості визначення суми зносу основних засобів бюджетних установ застосовуються строки їх корисного використання та річні норми зносу, які наведено в табл. 23.1.

Знос експонатів зоопарків, виставок, бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, білизни, постільних речей, одягу та взуття, інвентарної тари, матеріалів довготривалого використання для наукових цілей нараховується у першому місяці передачі у використання об'єкта необоротних активів у розмірі 50 % його первісної вартості та решта 50 % первісної вартості - у місяці його ліквідації (списання з балансу).

Норми нарахування зносу та строки корисного використання об'єктів нематеріальних активів визначаються виходячи зі строку дії патенту, свідоцтва та інших обмежень строків використання об'єктів інтелектуальної власності відповідно до законодавства України.

На нематеріальні активи, строк корисного використання яких не визначений, знос не нараховується.

Сума зносу об'єктів необоротних активів визначається в останній робочий день грудня в гривнях за повну кількість календарних місяців їх перебування в експлуатації у звітному році відповідно до норм зносу.

Таблиця 23.1. НОРМИ ЗНОСУ НА НЕОБОРОТНІ АКТИВИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

з/п

Назва субрахунку

Назва підгрупи

Строк корисного використання, років

Норма зносу до первісної вартості в розрахунку на рік, %

1

Будинки та споруди

Будинки виробничо-господарського призначення (підгрупа 1): з плівкових матеріалів, збірно-розбірні, пересувні, кіоски, ларьки, альтанки тощо;

10

10

дерев'яні, каркасні і щитові, контейнерні, дерево-металеві, каркасно-обшивні і панельні, глинобитні, сирцеві, саманові та інші аналогічні;

20

5

без каркасів зі стінами полегшеної кам'яної кладки, залізобетонними, цегляними і дерев'яними колона-ми та стовпами, із залізобетонними, дерев'яними та іншими перекриттями; дерев'яні з брущатими або зробленими з колод рубаними стінами;

25

4

із залізобетонними і металевими каркасами, зі стінами з кам'яних матеріалів, великих блоків і панелей, із залізобетонними, металевими, іншими довговічними покриттями та інші некласифіковані

50

2

Будинки, що повністю чи переважно призначені для проживання (підгрупа 2): каркасно-комишитові та інші полегшені;

15

7

сирцеві, збірно-щитові, каркасно-засипні, глинобитні, саманові;

20

5

інші некласифіковані

50

2

Водокачки, стадіони, басейни, дороги, мости, пам'ятники, загорожі парків, скверів і загальних садів та інше (підгрупа 3)

20

5

2

Машини та обладнання

Вимірювальні прилади, регулюючі прилади і пристрої, лабораторне обладнання, обчислювальна техніка, медичне обладнання, інші машини та обладнання (підгрупи 3-9)

10

10

Робочі машини та обладнання (підгрупа 2)

15

7

Силові машини та обладнання (підгрупа 1)

10

10

3

Транспортні засоби

Рухомий склад залізничного, повітряного та іншого транспорту (підгрупи 1 - 2)

20

5

Корпуси та причепи автомобілів (підгрупа 1)

10

10

Автомобілі легкові з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): до 2500 см. куб.

7

15

більше 2500 см. куб. та інші

10

10

Автомобілі вантажні (підгрупа 1):

3

Транспортні засоби

вантажопідйомністю до 5 т;

7

15

вантажопідйомністю від 5 т до 20 т;

7

15

вантажопідйомністю більше 20 т та інші

7

15

3

Транспортні засоби

Автобуси з двигуном внутрішнього згорання об'ємом циліндра (підгрупа 1): до 2800 см. куб.;

7

15

понад 2800 см. куб. та інші

10

10

Усі види гужового, виробничого та спортивного транспорту (підгрупи 3 - 5)

5

20

4

Інструменти, прилади та інвентар

Лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації (перетворення) і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача (підгрупа 1)

20

5

Інструменти (підгрупа 2)

5

20

Виробничий та господарський інвентар (підгрупи 3-4)

10

10

5

Робочі і продуктивні тварини

Усі підгрупи

7

15

6

Інші основні засоби

Інші основні засоби (підгрупа 3)

10

10

7

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

Необоротні матеріальні активи спеціального призначення

20

5

Місячна сума зносу необоротних активів визначається діленням річної суми зносу на 12.

Знос необоротних активів відображається на рахунку 13 "Знос необоротних активів".

За кредитом субрахунків рахунку 13 і дебетом субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами" нараховується знос на необоротні активи.

Для відображення нарахування зносу на основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та нематеріальні активи застосовується Відомість нарахування зносу на основні засоби (типова форма 03-12 (бюджет)).

Синтетичний облік нарахування зносу необоротних активів бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері форми 274, дані якого заносяться в книгу "Журнал-головна".

Включення об'єктів до складу необоротних активів бюджетних установ відображається в системі Плану рахунків бухгалтерського обліку (рис. 23.4).

За дебетом рахунків класу 1 відображають надходження (придбання, створення, безоплатне отримання) необоротних активів.

Одночасно роблять запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами". Одночасно роблять запис у дебет відповідного субрахунку класу 8 "Витрати" і кредит субрахунку 401 "Фонд у необоротних активах за їх видами".

За кредитом рахунків класу 1 відображають вибуття необоротних активів внаслідок реалізації, безоплатної передачі, ліквідації тощо.

Характеристику субрахунків до рахунків класу І відображено в табл. 23.2-23.5.

 
<<   ЗМІСТ   >>