Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Визначення планового розміру податкових платежів торговельного підприємства, що підлягають сплаті з прибутку

За даними таблиці визначити прогнозний розмір податкових платежів торговельного підприємства, що сплачуються з його прибутку. Оцінити ефективність обраної податкової політики щодо оподаткування прибутку. Зробити відповідні висновки. Період планування - рік.

Таблиця

Показники

Значення

Виручка від реалізації товарів, тис. грн

18602

Рівень комерційного доходу без ПДВ, %

23,1

Середньооблікова чисельність працівників, осіб

16

Середня заробітна плата та інші матеріальні виплати, тис. грн на місяць

2,71

Рівень матеріальних змінних витрат на збут товарів, % до виручки

13

Адміністративні грошові витрати (матеріальні), тис. грн

855,7

Амортизація основних засобів, тис. грн

205,4

Інші доходи, що підлягають оподаткуванню, тис. грн

121

Інші витрати, що враховуються при оподаткуванні прибутку, тис. грн

54,8

Комунальний податок, тис. грн

3,3

Місцеві податки (за паркування, ринковий збір, використання символіки тощо), тис. грн

51

Вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць

320

Загальний коефіцієнт оподаткування прибутку у звітному періоді

0,31

Розв'язок

 • 1. Розрахунок фонду оплати праці у прогнозованому періоді
 • (ФОПпл):

ФОПпл = ^-3£Г 12 = 16-2,71 "12 = 520,32 тис.грн,

де Чис - середньооблікова чисельність працівників,

 • 3/7 - середня заробітна плата та інші матеріальні виплати на місяць.
 • 2. Розрахунок обов'язкових нарахувань на заробітну плату (Нзгі):

ФОПпл - СОПс 52032 - 36,7 , ЛЛ Л£

Нзп =-=-— = 190,96 тис. грн,

100 100

де СОПс —сукупна ставка оподаткування фонду оплати праці (36,7%).

3. Розрахунок валових доходів платника податків (ВД):

ТОпл • Ркдх„ППГ> 18602 • 231

ВД =-+ щ = А80ІМ ^'+121 = 4418,062 тис.грн,

100 100

де ТОпл — виручка від реалізації товарів у плановому періоді (товарооборот); Ркдбезпдв -рівень комерційного доходу без ПДВ; ІД — інші доходи, що підлягають оподаткуванню.

4. Розрахунок матеріальних витрат (МВпл):

Рмзв ТОпл — л 13-18602 ос<. ,™0.

МВпл =-+ Вадм =-+ 855,7 = 3273,96 тис. грн,

100 100

де Рмзв - рівень матеріальних змінних витрат на збут товарів; Вадм - адміністративні грошові витрати (матеріальні).

 • 5. Розрахунок планового фонду оплати праці з нарахуваннями
 • (ФОПнарм);

ФОПнар т = ФОПпл + Нзп = 520,32+190,96 = 711,28 тис. грн.

6. Розрахунок інших витрат у плановому періоді (ІВпл): ІВпл = Пк + ВІН + Дм = 3,3 + 54,8 + 51 = 109,1 тис. грн,

де Пк - комунальний податок;

ВІН -інші витрати, що враховуються при оподаткуванні прибутку; Плі - місцеві податки.

7. Розрахунок валових витрат платника податків (ВВ):

ВВ = МВпл+ФОПнар^ + ІВпл = 327Д96 + + 71 Ц8+109,1 =4094,34 тис. грн.

8. Розрахунок оподатковуваного прибутку (ОП):

ОП = ВД-ВВ- АМоз = 4418,062 - 4094,34 - 205,4 = = 11832 тис. грн,

де АМоз - амортизація основних засобів.

9. Розрахунок податкового зобов'язання по сплаті податку на прибуток (ПЗпп):

Оскільки обсяг оподатковуваного прибутку має позитивне значення, то існує необхідність сплатити податок на прибуток:

т ОПСПП 11832-25 „_й

ПЗпп =-=-= 29,58 тис. грн,

100 100

де СПП - ставка податку на прибуток (25%).

 • 10. Розрахунок суми податку на прибуток, що підлягає сплаті (ППсп):
 • 777-12 320-12

ППсп = ПЗпп - = 29,58 - £±ї_і± = 25,74 тис. грн,

1000 1000 У

де 777 - вартість придбаних торговельних патентів, грн у місяць.

 • 11. Таким чином, сума податків, які сплачуються з прибутку (Ппр), становить 29,58 тис. грн (з прибутку сплачується вартість торговельних патентів та податок на прибуток до сплати).
 • 12. Розрахунок коефіцієнта оподаткування прибутку в плановому періоді (КОПпрпл):

" ОП 11832

Оскільки коефіцієнт оподаткування прибутку в плановому періоді (0,25) менший за загальний коефіцієнт оподаткування прибутку у звітному періоді (0,31), то можна зробити висновок щодо покращання ефективності податкової політики.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>