Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів

Результати аналізу ефективності використання ємності конкретного підприємства розміщення туристів у динаміці та перспективи розвитку туристичного бізнесу в країні (регіоні) дають підстави для розробки його експлуатаційної програми. Сутність розробки цієї програми полягає у визначенні можливого рівня завантаження потужностей підприємства, а саме, завантаження наявного фонду номерів (спальних місць).

Практика засвідчує, що повне завантаження потенціалу спальних місць у готелях має характер верхньої межі в розрахунках. Реально таке завантаження неможливе, оскільки завжди виникають вимушені простої, зумовлені не тільки з відсутністю попиту, а й з капітальним ремонтом, реконструкцією, поточним ремонтом чи іншими причинами. Тому потенційно можлива кількість місце-днів у плановому періоді зменшується на кількість місце-днів вимушеного простою і збільшується на додаткове введення місць за рахунок розширення (реконструкції) номерного фонду.

Кількість днів вимушеного простою номерів і збільшення номерного фонду за рахунок реконструкції та нового будівництва плануються окремо. Для планування простоїв через ремонт або реконструкцію використовуються графіки їх проведення. До днів вимушеного простою при плануванні іноді відносять деякі святкові дні, зокрема сімейного (домашнього) характеру, наприклад, Різдвяні свята, Новий рік.

Визначивши кількість місце-днів вимушеного простою та приросту,

розраховують потенційну кількість місце-днів у плановому періоді (n мд ):

де n мд - потенційна кількість мюце-дшв у плановому періоді;

■^мд - наявна кількість місце-днів на початок планового періоду;

ы™д , - кількість місце-днів вимушеного простою та приросту, відповідно.

Розраховану таким способом потенційну кількість місце-днів завантаження номерного фонду готелю слід узгодити з маркетинговими прогнозами ринкового попиту на запропоновані готельні послуги. Маркетингові прогнози ринкового попиту враховуються при визначенні коефіцієнта недозавантаження номерного фонду через падіння попиту.

Слід пам'ятати: визначення втрат планової пропускної спроможності готелю через падіння попиту - дуже складна проблема маркетингових досліджень. Визначений маркетингом коефіцієнт простоїв номерного фонду через недостатній попит враховується в планових розрахунках шляхом коригування потенційної кількості місце-днів, розрахованих на основі пропускної спроможності готелю в плановому періоді, за такою формулою:

де - планова кількість місце-днів;

л тпот o" o o

n мд - потенційна кількість місце-днів у плановому періоді;

к"°" - коефіцієнт попиту на номерний фонд підприємства.

Важливим етапом розробки експлуатаційної програми є її розподіл за кварталами і місяцями. Особливе місце при цьому розподілі посідає врахування сезонності попиту, що диктує сезонну хвилю реалізації послуг підприємств розміщення туристів, тому використовуються коефіцієнти нерівномірності туристичних потоків.

Планування доходів підприємств готельного типу

План доходів від основної операційної діяльності підприємств готельного типу складається на основі експлуатаційної програми, вираженої в грошовій формі. Обґрунтування плану доходу (виторгу) від реалізації послуг з розміщення туристів здійснюється з урахуванням планової кількості місце-днів і тарифів на одне спальне місце за добу.

Оскільки тарифи на спальні місця диференційовані за категоріями номерного фонду, то розрахунок доходу від реалізації номерів (спальних місць) здійснюється за формулою

де у™^ - дохід від використання номерного фонду в плановому періоді; п - кількість (від і до и) категорій готельних номерів;

лтплі ....

n мд - планова кількість місце-днів завантаження 7-і категорії готельного номера;

т'мд - тариф за добу перебування клієнта в номері 7-ї категорії.

Тариф за послуги підприємств готельного типу, крім собівартості й прибутку, включає податок на додану вартість. Дохід від здачі готельних місць під розміщення туристів включає також плату за бронювання, доплату за перебування в номері понад повну добу. У деяких готелях України застосовуються сезонні надбавки та знижки.

Крім доходу від здачі номерів (спальних місць) під розміщення туристів, дохід готелів формується за рахунок реалізації інших послуг і здачі в оренду площ іншим підприємцям. Доходи від інших наданих готелем послуг плануються методом прямих розрахунків або економіко-статистичними методами.

Після визначення доходів від усіх видів діяльності складається зведений план доходу підприємства

де увал - планова сума доходу від усіх видів діяльності (валовий дохід);

унф - плановий виторг від здачі номерного фонду під розміщення клієнтів;

убр - дохід від попереднього бронювання місць у готелі; уінп - дохід від надання інших послуг;

уор - дохід від здачі приміщень в оренду іншим підприємцям; уінд - дохід від інших видів діяльності.

Розробка експлуатаційної програми підприємств розміщення туристів завершується складанням плану поліпшення якості обслуговування клієнтів і розробкою заходів з його виконання, в якому слід передбачити освоєння нових технологій готельного бізнесу.

Основними факторами, що визначають дохід готельного підприємства, є рівень завантаження номерного фонду і тарифи на послуги розміщення. Показник середньорічного завантаження номерного фонду готелів високої комфортабельності останнім часом збільшується, що свідчить про розвиток економіки готельної індустрії.

 
<<   ЗМІСТ   >>