Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Мета, предмет і об'єкти аудиту дебіторської заборгованості

Мета аудиту дебіторської заборгованості — підтвердити інформацію щодо повноти, достовірності, законності та правильності відображення в обліку та своєчасність розрахунків з дебіторами, а також установити дотримання підприємством вимог П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".

Предмет аудиту дебіторської заборгованості — господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства з дебіторами, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту дебіторської заборгованості можуть бути:

 • 1)Елементи облікової політики:
  • - П(С)БО, якими керується підприємство при веденні обліку розрахунків з дебіторами;
  • - номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку дебіторської заборгованості;
  • - порядок проведення інвентаризації розрахунків;
  • - порядок нарахування резерву сумнівних боргів;
  • - форми бланків документів, регістрів обліку, звітності;
  • - форми бланків векселів, цінних паперів;
  • - терміни подання документів до бухгалтерії для пред'явлення рахунків, векселів.
 • 2). Операції з обліку:
  • - розрахунків з покупцями та замовниками;
  • - розрахунків за претензіями та відшкодуваннями матеріального збитку;
  • - розрахунків з підзвітними особами підприємства;
  • - розрахунків за авансами виданими;
  • - розрахунків за іншими операціями;
  • - розрахунків з різними дебіторами;
  • - резерву сумнівних боргів;
  • - короткострокових векселів одержаних.
 • 3). Записи в первинних документах, регістрах обліку та звітності.
 • 4). Інформація про порушення ведення обліку, нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів

Нормативно-правове забезпечення аудиту дебіторської заборгованості

Слід пригадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II, їхній перелік включає 16 документів);
 • 2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Документами другої групи щодо дебіторської заборгованості є:

 • 17) Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон / Наказ Мінфіну України № 59 від 13.03.98;
 • 18) Порядок визначення розміру збитків від розкладання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей / Постанова КМУ № 116 від 22.01.96;
 • 19) Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою / Постанова Правління НБУ № 210 від 06.06.13;
 • 20) Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні / Закон України № 448/96-ВР від 30.10.96;
 • 21) Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки / Указ Президента України № 436/95 від 12.06.95;
 • 22) Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25.11.13;
 • 23) Про затвердження форми Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, та Порядку його складання / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 845 від 24.12.2013;
 • 24) Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів / Постанова КМУ № 98 від 02.02.2011;
 • 25) Про обіг векселів в Україні / Закон України № 2374-ІП від 05.04.01;
 • 26) Про цінні папери та фондовий ринок / Закон України № 3480-ІУ від
 • 23.02.06;
 • 27) П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" (Додаток С);
 • 28) П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" (Додаток С)
 • 29) П(С)БО 14 "Оренда" (Додаток С);
 • 30) П(С)БО 15 "Дохід" (Додаток С);
 • 31) П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств" (Додаток С);
 • 32) П(С)БО 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін" (Додаток С);
 • 33) П)БО 24 "Прибуток на акцію" (Додаток с);
 • 34) П)БО 34 "Платіж на основі акцій" (Додаток с).
 
<<   ЗМІСТ   >>