Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економічних вчень

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Економічні вчення епохи до ринкової економіки Економічна думка епохи Стародавнього світу і Середньовіччя Економічна думка Стародавнього СходуЕкономічна думка Стародавнього ВавилонуДавня ІндіяСтародавній Китай Економічна думка античного світуСтародавня Греція Економічні погляди в епоху раннього і пізнього християнстваСередньовічна економічна думка в східних країнах Середньовічна економічна думка в західноєвропейських країнах МеркантилізмІсторичне значеним меркантилізму Класичний напрям політекономії Класична школа політекономії Історичні умови виникнення й загальна характеристика політекономії Економічні погляди основоположників класичної школи в Англії й у Франції Фізіократизм - специфічний напрям класичної політекономії Розквіт класичної політекономії у працях А. Сміта і Д. РікардоТеорія грошейТеорія вартостіТеорія доходівТеорія капіталуТеорія міжнародної торгівліТеорія про зовнішню торгівлюПродукт Португалія Англія Еволюція класичної політекономії в XIX столітті: послідовники і опоненти Передумови трансформації політекономії наприкінці XVIII - на початку XIX століття. Політекономія Ж.-Б. СеяПринципи методологіїТеорія вартості (цінності)Теорія трьох факторів виробництва (теорія розподілу доходів) Закон Сея (теорія відтворення) Економічний лібералізм Ф. Бастіа. Теорія обміну і факторів виробництва Томас Роберт Мальтус (1766-1834 рр.) і його економічні поглядиТеорія народонаселенняТеорія відтворення Особливості політичної економії в США Р.Ч. Кері Завершателі класичної політекономії Економічні погляди Джона Стюарта Мілля (18061873 рр.)Теорія реформ Економічне вчення К. МарксаМетодологія МарксаТеорія класівТеорія капіталуТеорія вартостіТеорія відтворення Економічні погляди опонентів класиків Дрібнобуржуазна економічна думка (економічний романтизм) Представники утопічного соціалізму Німецька історична школа Суб'єктивістський напрям в економічній науці Суб'єктивно-психологічний напрям в економічній теорії: маржиналізм Виникнення суб'єктивно-психологічного напряму в економічній теорії Суб'єктивно-психологічний підхід у вивченні економічних явищ був характерний для економістів австрійської школи Становлення неокласичного напряму в економічній теорії Еволюція маржинальних ідей Формування неокласичної теорії (А. Маршалл, Дж. Кларк, В. Парето)Теорія ціниМодель макроекономічної рівновагиКритерій досягнення рівновагиКриві байдужості й ранжування споживачів Парадигми XX століття Теорії ринку й конкуренції Аналіз методології ринку Ф. Хайека Корпоративний аналіз Л. Мізеса Теорія "добробуту" А. Пігу Теорії досконалої й недосконалої конкуренції. Б. Чемберлін, Дж. Робінсон Теорія розвитку економіки Й. Шумпетера. Теорія економічної динаміки Концепції державного регулювання економіки Інституціоналізм Загальна характеристика інституціоналізму Економічні учення основоположників інституціоналізму (Т. Веблена, Дж. Коммонса, У. Мітчелла) Кейнсіанство Історичні умови виникнення кейнсіанства Теоретична система й економічна програма Дж. М. КейнсаТеорія ефективного попитуКонцепція мультиплікатора інвестиційДержавне регулювання економіки Неолібералізм Виникнення й загальна характеристика неолібералізму Фрайбурзька школа неолібералізму Чиказька школа неолібералізму (монетаризм) Концепція неокласичного синтезу Економічна думка в Росії й Україні (кінець XIX - початок XX ст.) Розвиток буржуазної політичної економії в Росії й Україні. Економіко-математична школа (Є.Є. Слуцький, В.К. Дмитрієв) Економічні погляди М.І. Туган-Барановського Радянська економічна думка 20-х - 30-х років XX ст.Теорія селянського господарстваТеорія коопераціїВисновок
 
>>