Повна версія

Головна arrow Релігієзнавство arrow Релігієзнавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Трансцендентальна медитація

Трансцендентальна медитація (ТМ) розроблена індійським йогом (за фахом – фізиком) Мохаріши Махсш Йот. Спочатку вона розповсюджувалась ним в рідній Індії, але комерційного успіху не мала. Тому Махари ни виріїнии ни п полунаги своє шасти в США. де він оселився к штаті Каліфорнія. ІЬііло використавши бум захоплення схілни-ми вченнями, мш під середини i960- досередини 1970-х pp. набув u своею ТМ великої популярності, в тому числі серед представників творчої еліти, розповсюджуючи її чере і читання лекцій, видання книг і запис відеокасет. Його послідовників метод ТМ приваблює можливістю покращити стан свого здоров’я, як фізичного, так і духовного, поліпшити с nüi кування з іншими людьми. Крім того, гуру пропонує багато іні ного, в тому числі досягнення миру в усьому світі.

Метод Махаріши є досить легким в порівнянні з методами медитації інших індуїстських учителів. Той, хто приступає до його вивчення , має присвятити цьому в день лише два відрізки часу по двадцять хвилин кожний. Для подальших занять можна отримати відповідні інструкції.

Щоб почата практикувати метод Махаріши, треба пройти обряд присвячення, що здійснюється спеціальним наставником. Спочатку наставник пояснює метод ТМ новому учневі, а потім здійснює церемонію вступу, підчас якої новий член культу платить гроші і робить інші принесення. На закінчення він отримує мантру, призначену для повторення при медитації. П ісля трьох практичних сеансів, коли медитація відбувається під наглядом гуру, новонавернений продовжує займатися нею самотужки.

Махаріши обіцяє, що його метод допоможе людини розширити обрії її свідомості, вийти за межі наявного звичного стану усвідомлення власного "Я", піднятися над конкретними, мінливими відчуттями та переживаннями. Однак із середини 1970-х pp. до нашого часу інтерес до ТМ постійно знижується (щоправда, на користь інших, більш новітніх неоорієнтальних рухів). Тим не менш, заданими опитувань 2000-х pp., тільки у США у понад 400 центрах базовий курс ТМ практикують більше 1 млн осіб. Офіційно в Україні його прихильників чи центрів нема.

Шрі Сат’ї Саї Баба

Шрі Сат’ї Саї Баба (народ. 1926 р). Свою місію він вбачає у тому, щоб відродити в людині прагнення до духовності, а в людстві — бажання жити в мирі і співпраці. Це він називає відновленням "прямого шляху до Бога". Адже досягнути бажаної мети можна лише тоді, коли людина відчує свою спорідненість із Богом і усвідомить, що за своєю внутрішньою сутністю вона і є чистою Божественною Любов’ю. Вчитель наполягає, що це завдання є універсальним для всього людства, відомим у той чи іншій формі й іншим релігіям. Практична діяльність Шрі Сат’ї Саї Баби включає в себе поряд із релігійно-культовим аспектом й освітянський і аспект соціального служіння, допомоги всім нужденним. Для своїх послідовників і сторонніх спостерігачів засновник цієї течії повстає як аватара, втілення божества, здатне на творення різноманітних див, наприклад, матеріалізації з нішо певних предметів.

Рух Шрі Чинмоя

Рух Шрі Чинмоя (народ. 1931), нині репрезентований понад 300 центрами в усьому світі, навчає "шляху серця" до відкриття справжнього людського "Я", який допоможе швидкому духовному прогре- І су особистості. Таке "Я" розкривається тільки через взаємозв’язок з Богом. Всевишній розкриває себе через людину, котра служить йому інструментом для вдосконалення світу, натомість Бог перебуває в людині як її внутрішня сутність. Осягнути Бога в собі може допомогти як медитація (вона відкриває очі, щоб бачити Бога, вуха, шоб слухати Бога, серце, щоб відчути Бога в собі), так і творча діяльність, заняття літературою, музикою, спортом, численні приклади якої демонстрував сам Шрі Чинмой.

Шрі Ауробіидо

Шрі Ауробіидо (1872— 1950) є розробником системи "інтегральної йоги". Спираючись на власний досвід, він воліє гармонізувати два досі роз’єднані полюси - дух і матерію. Якщо ранні системи йо-гичної дисципліни ставили собі за мсту звільнення людини від нескінченних перероджень, то мстою системи Шрі Ауробіндо проголошується не тільки досягнення висот Духу, але й привнесення їх в земне життя.

Раджніш Ошо

Раджніш Ошо (1931—1990) теж наголошував на тому, що людину треба сприймати у цілісності їїтілата душі. Тільки така повнота сприйняття здатна вивести людську свідомість за звичні для неї межі, спрямувати її до Божественного, як наслідок—увійти до стану цілковитого спокою та задоволення, який здавна слугував ідеалом для різних містичних течій усіх часів і релігій. Прискорити досягнення внутрішньої зрілості може регулярна медитативна практика.

Сахаджа-йога

Сахаджа-йога заснована Шрі Матаджи Нірмала Деві (народ, і 923). Вона вчить, що відродила давню систему духовного сходження, яка спрямована на те, щоб збудити в багатьох людей одночасно надприродну внутрішню енергію - кундаліні. Тоді вони відразу осяються внутрішнім Світлом і з’єднаються з космічною всепрої іикною енергією. Це призведе до поліпшення фізичного стану людей і значно підвищить моралісність їхнього буття.

 
<<   ЗМІСТ   >>