Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Програма аудиту

З'ясувавши метод організації перевірки та кількість необхідних аудиторських процедур, які дадуть можливість встановити об'єктивну істину щодо інформації з питань дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці, виконавець аудиту складає робочу програму. Робоча програма повинна охоплювати такі питання:

♦ перевірка наявності внутрішніх нормативних документів, що регулюють трудові відносини на підприємстві;

♦ відповідність встановлених державою гарантій і компенсацій щодо праці і її оплати у внутрішніх нормативних документах чинному законодавству;

♦ дотримання на підприємстві встановлених державою гарантій і компенсацій щодо праці і її оплати;

♦ перевірка вхідних залишків у розрахунках з оплати праці;

♦ перевірка реальності операцій по заробітній платі, відображених в обліку;

♦ перевірка повноти відображення в обліку операцій по заробітній платі;

♦ перевірка правильності нарахувань на заробітну плату та утримань із неї;

♦ перевірка своєчасності видачі заробітної плати;

♦ перевірка правильності бухгалтерського обліку заробітної плати;

♦ перевірка достовірності залишків, відображених у фінансовій звітності підприємства, стану розрахунків із заробітної плати та з державними цільовими фондами.

Зразок

Аудиторська фірма____________________________________

Суб'єкт господарювання________________________________

Період перевірки_______________________________________

Термін перевірки ______________________________________

ПРОГРАМА АУДИТУ ДОТРИМАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА І РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ

№ з/п Перелік аудиторських процедур Виконавець Термін перевірки Примітки
1 2 3 4 5
1. Перевірка наявності й відповідності чинному законодавству:

• колективного договору;

• положення про оплату праці;

• положення про преміювання;

• інших нормативних документів.
2. Наявність і відповідність чинному законодавству документів із кадрового складу:

• наказів про прийняття, звільнення;

• табелів обліку робочого часу;

• штатного розпису (при погодинній оплаті);

• нарядів та розцінок (при відрядній оплаті);

• договорів цивільно-правового характеру (трудових угод)
3. Перевірка відповідності вхідних залишків у розрахунках з оплати праці та у розрахунках за страхуванням:

• за роками (залишок на кінець попереднього року ( залишок на початок звітного року);

• синтетичного й аналітичного обліку.
4. Таксування розрахункових відомостей
5. При ручному обліку - перевірка відповідності прізвищ і сум у розрахункових і платіжних відомостях
6. При наявності в штаті пов'язаних осіб - перевірка відповідності вимогам Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
7. Факти видачі заробітної плати натурою (відзначити для перевірки внесення до складу ВД, обчислення ПДВ, застосування звичайної ціни)
8. При наявності видачі позик - перевірка договорів і суттєвих умов у них (поворотність і терміни)
9. Перевірка відповідності наказів і фактичних виплат
10. При відрядній оплаті праці - перевірка, відповідності обсягів виконаних робіт і бази нарахування відрядної оплати праці
11. При роботі неповний місяць — перевірка правильності нарахування заробітної плати за посадовими окладами
12. Перевірка правомірності надання додаткових відпусток
13. Перевірка правильності нарахування заробітної плати за відпустку, компенсації за невикористану відпустку
14. Перевірка правильності нарахування виплат за листками непрацездатності
15. Перевірка правильності утримання за виконавчими листами
16. Перевірка відповідності чинному законодавству нарахувань, утримань внесків та зборів до Державного пенсійного фонду. Фонду соціального страхування, Фонду державного страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
17. Перевірка повноти і своєчасності перерахувань внесків та зборів до державних фондів пенсійного та соціального страхування
18. Складання переліку виявлених помилок та порушень
19. Зіставлення сум, відображених у фінансовій звітності, із залишком у регістрах бухгалтерського обліку й у Головній книзі

Склав________________Перевірив____________ Ознайомився_______________

 
<<   ЗМІСТ   >>