Повна версія

Головна arrow Педагогіка arrow Педагогіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ Педагогіка як наука і навчальний предмет, її зв'язок з іншими науками Педагогіка - наука про виховання Об'єкт, предмет, функції і завдання педагогіки Основні категорії педагогіки Система педагогічних наук Зв'язок педагогічної науки з іншими науками Методологія і методи педагогічних досліджень Поняття про методологію педагогіки і її рівні Філософські основи педагогіки Конкретно-методологічні принципи педагогічних досліджень Організація педагогічного дослідження Система методів і методика педагогічного дослідження Загальні закономірності розвитку особистості Процес розвитку особистості Спадковість і розвиток Вплив середовища на розвиток особистості Розвиток, виховання і формування особистості Діяльність як фактор розвитку. Діагностика розвитку Вікові та індивідуальні особливості розвитку Вікова періодизація Особливості виховання учнів різних вікових груп Врахування індивідуальних особливостей Педагогічний процес Педагогічний процес як система Цілісність педагогічного процесу Закономірності педагогічного процесу Етапи педагогічного процесу Інновації в педагогіці Поняття інновації Класифікація нововведень в освіті Інноваційна педагогіка Гуманістична педагогіка ДИДАКТИКА Дидактика як теорія освіти і навчання Загальне поняття про дидактику. Предмет і завдан­ня дидактики Основні дидактичні концепції Становлення сучасної дидактичної системи Процес навчання як цілісна система Поняття процесу навчання, його структура Функції процесу навчання Структура діяльності вчителя у навчальному процесі Психологічні основи діяльності учнів у процесі навчання Діяльність учителя і учня в різних видах навчання Принципи навчання Принципи навчання як дидактична категорія Закони і закономірності навчання Характеристика принципів навчання Зміст загальної освіти Поняття і сутність змісту освіти Джерела і фактори формування змісту шкільної освіти Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи Характеристика навчальних програм, підручників і навчальних посібників Стандартизація освіти в основній школі Стратегія розвитку варіативної освіти в Україні Загальні методи навчання Поняття про методи навчання Класифікація методів навчання Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності Методи стимулювання навчальної діяльності школярів у процесі навчання Методи контролю і самоконтролю в навчанні Проблема оптимального вибору методів навчання Засоби навчання Поняття засобів навчання та їх класифікація Матеріальні засоби навчання Засоби матеріалізації розумових дій Форми організації навчального процесу в школі Поняття про форми організації навчального процесу в школі Функції форм навчання Форми організації навчання та їх розвиток у дидактиці Урок - основна форма організації навчання в сучасній школі Урок як цілісна система Типологія і структура уроку Організація навчальної діяльності учнів на уроці Підготовка учителя до уроку Аналіз і самооцінка уроку Організація самостійної роботи учнів на уроці Самостійна навчальна діяльність та її види Система вправ та завдань Самостійна робота з книгою Організація лабораторних та практичних занять Перевірка і оцінка результатів навчання Суть контролю навчання як дидактичного поняття Методи і форми контролю Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти ТЕОРІЯ ВИХОВАННЯ Проблема мети і завдань виховання Проблема мети виховання Мета виховання в сучасній школі Завдання виховання Загальні закономірності і принципи виховання Характеристика закономірностей і умов виховання Принципи педагогічного процесу Специфіка принципів виховання Суспільна спрямованість виховання Зв'язок виховання з життям, працею Опора на позитивне у дитини Гуманізація виховання Індивідуальний підхід Єдність виховних впливів Загальні методи і засоби виховання Поняття про сутність методів, прийомів і засобів виховання. Умови, що визначають вибір методів виховання Класифікація методів виховання Методи формування свідомості особистості, або методи переконань Методи організації діяльності і формування досві­ду суспільної поведінки Методи стимулювання Система засобів виховання Засоби всебічного розвитку особистості Взаємозв'язок методів і засобів виховання Форми організації виховного процесу Загальна характеристика форм виховання та їх класифікація Основні дії педагога при організації виховного процесу Вибір форм виховання Учнівський колектив і його роль у формуванні особистості Поняття колективу і його види Дитячий виховний колектив, його основні аспекти Структура виховного колективу в школі Найважливіші педагогічні функції, стадії і перспективи розвитку виховного учнівського колективу Методичні основи виховання учнівського колективу Самодіяльні групи і "неформальні" об'єднання Основи сімейного виховання Вплив атмосфери сімейного життя на процес і результат виховання особистості Характеристика сімейної політики і демографії в Україні Тенденції сучасного сімейного виховання Сімейне виховання і сімейне право Взаємозв'язок школи, сім'ї та громадськості у справі виховання Види, форми і методи роботи вчителя, класного керівника з батьками учнів Педагогічний всеобуч батьків, шляхи підвищення його ефективності Залучення громадськості до виховання дітей Виховний вплив релігії і церкви у справі формування підростаючого покоління Основи національного виховання Сутність і особливості національного виховання Принципи національного виховання Національне виховання як фактор цілісного формування особистості. Основні напрями національного виховання Система безперервного національного виховання Основні шляхи реалізації національного виховання Класний керівник. Його роль, місце і значення у формуванні особистості Історія виникнення посади класного керівника Завдання і функції класного керівника Напрями і форми роботи класного керівника Виховна робота з педагогічно занедбаними та хворими дітьми Планування роботи класного керівника ШКОЛОЗНАВСТВО Характеристика нормативних документів про школу. Планування роботи школи Питання теорії управління школою Основні положення Закону України "Про освіту" Стандарт освіти в Україні Демократизація управління школою Планування роботи школи Методична робота в школі і атестація педагогічних кадрів Зміст та методика роботи педагогічної ради Предметні методичні об'єднання Самоосвіта вчителів Організація допомоги молодому вчителеві Вивчення та розповсюдження передового педагогічного досвіду Професійні вимоги до особистості педагога Атестація вчителів Система шкільного контролю Перспективи розвитку національної освіти, школи і педагогічної науки в Україні на початку XXI століття Національна доктрина розвитку освіти в Україні Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) Основні напрями розвитку педагогічної науки і її взаємозв'язок з практикоюЛІТЕРАТУРА
 
>>