Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

У чому полягає роль і значення інвестиційної політики для ефективного функціонування галузі капітального будівництва?

В умовах ринкової економіки активна роль у регіональному стратегічному розвитку належить інвестиційній політиці, яка, як відомо, включає в себе так само основні елементи:

 • — визначення ефективності та доцільності інвестицій;
 • — вибір джерел і методів фінансування інвестицій;
 • — визначення термінів реалізації інвестиційних проектів;
 • — вибір органів, відповідальних за реалізацію інвестиційної політики;
 • — створення необхідної нормативно-правової бази функціонування ринку інвестицій;
 • — створення сприятливого інвестиційного клімату.

Що таке інвестиційний клімат і яким чином він впливає на розвиток галузі капітального будівництва?

Під інвестиційним кліматом розуміється середовище, в якому відбуваються інвестиційні процеси. Формується інвестиційний клімат під впливом політичних, економічних, юридичних, соціальних та інших факторів, що визначають умови інвестиційної діяльності в регіоні і зумовлюють ступінь ризику інвестицій. На регіональному рівні інвестиційний клімат виявляє себе через двосторонні відносини підприємницьких структур, банків, профспілок та інших суб'єктів економічної підсистеми з одного боку та регіональних органів влади з іншого. На цьому рівні відбувається конкретизація узагальненої оцінки інвестиційного клімату в ході реальних економічних, юридичних, культурних контактів як іноземних, так і вітчизняних інвесторів з регіональним середовищем.

Які головні тенденції сучасного розвитку галузі капітального будівництва?

На ринку підрядних робіт триває стійка тенденція, коли великі організації будівельного комплексу за невеликим винятком витіснені з підрядного ринку середніми і малими організаціями. Спостерігається також нарощування обсягів будівельного виробництва спеціалізованими будівельними організаціями, які поступово завойовують ринок за межами своїх регіонів та стають міжрегіональними.

Яке місце у комплексі робіт з капітального будівництва займає житлове будівництво?

Житлове будівництво є одним з важливих напрямів підйому економіки і якості життя населення, покликаним забезпечити стимулювання виробництва в суміжних галузях, зайнятість населення. Протягом останніх років у житловому будівництві змінюється співвідношення обсягів інвестицій. Якщо раніше залучення коштів як правило було досягнуто за рахунок коштів підприємств та організацій, а також бюджетних коштів, то сьогодні у житловому будівництві основний акцент направлений на залучення коштів населення. Такий підхід стає дедалі частіше основою житлової політики держави.

На сьогодні пріоритетними напрямами реалізації житлової політики є:

 • — розвиток індивідуального житлового будівництва;
 • — розвиток іпотечного кредитування;
 • — забезпечення безкоштовним соціальним житлом незаможних громадян, інших категорій громадян, які потребують поліпшення житлових умов, переселення громадян із старого і аварійного житлового фонду.

Реалізація даних напрямів можлива за умови сприятливого інвестиційного клімату, що підтримується нормативно-законодавчою базою України.

Що таке іпотечне кредитування як засіб залучення інвестицій у капітальне будівництво?

Система іпотечного кредитування — визнаний у світовій практиці спосіб вирішення житлової проблеми. Проте сьогодні існує ряд перешкод для широкого розвитку системи іпотечного кредитування:

 • — нечисленність так званого середнього класу населення з достатніми і стабільними доходами;
 • — непомірно висока вартість кредитних ресурсів.
 
<<   ЗМІСТ   >>