Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Спеціальне документознавство

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ ОСНОВНИХ ВИДІВ І ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вступ до модуля 2

Об'єктом вивчення є основні наукові відомості з організації діяльності інформаційних установ.

Предметом вивчення є наукові уявлення про види, структуру інформаційних організацій, основні форми їх діяльності, документальне забезпечення, способи управління ними, підготовку та розповсюдження інформаційних продуктів, що найбільш користувалися попитом.

Метою вивчення є надання практичних відомостей з організації діяльності інформаційних установ та виробництва ними інформаційних продуктів як найважливіших товарів для сучасного суспільства.

Внаслідок вивчення модуля II "Організація та документування основних видів інформаційної діяльності" студент повинен знати:

основні види інформаційної діяльності, інформаційних організацій та інформаційних продуктів, які вони виробляють;

особливості функціонування й управління інформаційною діяльністю й інформаційними установами; вимоги чинного законодавства щодо інформаційної діяльності та документування її основних видів; специфіку підготовки, виробництва та розповсюдження інформаційних продуктів, що найбільш користуються попитом; повинен уміти:

документально забезпечувати основні види інформаційної діяльності;

готувати та розповсюджувати інформаційні продукти, що найбільш користуються попитом. мати навички: документування основних видів інформаційної діяльності та самостійної підготовки інформаційних документів.

Документальний супровід авторства

План викладу

 • 1.1. Авторське право. Суб'єкти й об'єкти авторського права.
 • 1.2. Робота з авторами.
 • 1.3. Документальний супровід авторства.

Авторське право. Суб'єкти й об'єкти авторського права

Будь-який інформаційний продукт створюється автором. Найчастіше автор створює продукт за участю організації, яка виявляє інформаційні запити споживачів, обирає форму задоволення, що користується попитом, замовляє продукт авторові. Потім робить, рекламує й поширює авторський інформаційний виріб (продукт або послугу). За це авторові виплачується винагорода, що становить меншу частину ринкової вартості інформаційної продукції. Авторське право існує з ХУШ ст. В Україні регулюється рядом законодавчих актів, основним з яких є Закон України "Про авторські й суміжні права" (1994 року зі змінами).

Згідно ст. 8 цього Закону об'єктами авторського права в Україні є:

 • 1) літературні письмові твори белетристичного, публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті й т.п.);
 • 2) виступи, лекції, промови, проповіді й інші усні твори;
 • 3) комп'ютерні програми;
 • 4) бази даних;
 • 5) музичні твори з текстом і без тексту;
 • 6) драматичні, музично-драматичні здобутки, пантоміми, хореографічні й інші твори, створені для сценічного показу та їхньої постановки;
 • 7) аудіовізуальні твори;
 • 8) твори образотворчого мистецтва;
 • 9) твори архітектури, містобудування й садово-паркового мистецтва;
 • 10) фотографічні твори;
 • 11) твори прикладного мистецтва, у тому числі декоративного ткацтва, кераміки, різьблення, лиття, з художнього скла, ювелірні вироби тощо;
 • 12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архітектури й інших сфер діяльності;
 • 13) сценічні обробки літературних творів, обробки фольклору, придатні для сценічного показу;
 • 15) збірники творів, збірники обробок фольклору, енциклопедії й антології, збірники звичайних даних, інші складені, здобутки за умови, що вони є результатом творчої праці з відбору, координації або впорядкування змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;
 • 16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних творів.

В Інтернеті є захищеними:

* авторські права провайдерів на комп'ютерні програми й бази даних, що реалізують сам доступ до Інтернет або розміщення веб-сайтів на їхніх технічних площадках (серверах);

* авторські права виробників програмного забезпечення для цих провайдерів;

* авторські права власників веб-сайтів на, власне, контент веб-сайта, його програмну частину.

Натомість розміщення на сайтах аудіо-, відео-, мульти- й текстової інформації, захищеної авторським правом, є їхнім відтворенням. Згідно нової редакції авторського законодавства Німеччини (2008), у деяких випадках скачування музики та фільмів із Інтернету кримінальним злочином, який карається позбавленням волі терміном до 5 років.

Згідно ст. 10 Закону України "Про авторські та суміжні права", не є об'єктом авторського права:

 • 1) повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації;
 • 2) здобутки народної творчості (фольклор);
 • 3) видані органами державної влади в межах їхніх повноважень офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру (закони, укази, постанови, судові рішення, державні стандарти й т.п.) та їхні офіційні переклади;
 • 4) державні символи України, державні нагороди; символи й знаки органів державної влади, Збройних Сил України й інших військових формувань; символіка територіальних громад; символи й знаки підприємств, установ і організацій;
 • 5) грошові знаки;
 • 6) розклади руху транспортних засобів, розклади телерадіо-передач, телефонні довідники й інші аналогічні бази даних, які не відповідають критеріям оригінальності;

Особа, яка має авторське право, для оповіщення про свої права може використати знак охорони авторського права. Цей знак складається з наступних елементів:

 • o латинська літера "С", обведена колом;
 • o ім'я особи, яка має авторське право;
 • o рік першої публікації твору.

Знак охорони авторського права проставляється на оригіналі й кожному екземплярі твору.

Захист авторських прав здійснюється також шляхом видачі патентів на винаходи й реєстрації торговельної марки в Укрпатенті.

Носій авторських прав (безпосередньо автор, або організація, якій передано авторське право) мають виключне право на використання твору в будь-якій формі й у будь-який спосіб. Реалізація авторських прав забезпечується виплатою винагороди за використання твору. В. Україні плата за використання аудіовізуальних і музичних авторських здобутків здійснюється централізовано залежно від частоти використання. Наразі загальний розмір авторських винагород у цій сфері вимірюється кількома десятками мільйонів гривень на рік.

Захист авторських прав здійснюється в господарському суді або суді загальної юрисдикції.

 
<<   ЗМІСТ   >>