Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Практична психологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Специфіка змісту діяльності, завдань та функцій психологічної служби системи освіти

На основі аналізу зарубіжного і вітчизняного досвіду, результатів експериментів по запровадженню посади шкільного психолога були сформульовані цілі, задачі ШПС, визначено зміст, форми роботи, функції, права та обов'язки шкільного психолога.

Головна мета ШПС: максимальне сприяння психічному, особистісному, індивідуальному розвитку школярів, що забезпечує їм на момент закінчення школи психологічну готовність до самовизначення в самостійному житті (І. В. Дубровіна) [47].

Функція ШПС: психологічне забезпечення процесів навчання і виховання.

Завданнями ШПС є:

 • o виявлення резервів психічного розвитку дитини, їх реалізація в навчанні та вихованні (мова йде і про обдарованих, і про дітей із фізичними вадами та затримкою психічного розвитку);
 • o конструювання змісту навчання;
 • o створення різноманітних програм для шкіл різного типу;
 • o визначення відповідності програм цілям виховання і навчання,
 • o прогнозування запитів суспільства та їх відображення в навчальних програмах;
 • o розв'язання проблеми послідовності вивчення різних предметів;
 • o з'ясування відповідності матеріалу віковим можливостям учнів;
 • o відображення у навчальних програмах завдань розвитку здібностей учнів до самостійного пошуку, відбору, застосуванню знань відповідно до нових потреб і ситуацій;
 • o аналіз та експертиза методів, які використовуються в навчально-виховному процесі;
 • o вирішення проблем контролю знань - екзаменів, колоквіумів, тестів, конкурсів, які ще не дають повної картини про розвиток учнів;
 • o вивчення причин низької успішності учнів;
 • o контроль за процесом навчання і виховання дітей з метою підвищення якості навчання і виховання (йдеться про необхідність побудови цих процесів відповідно до закономірностей психічного розвитку та формування особистості; про відповідність основним положенням психологічної теорії виховання і навчання);
 • o практичний вплив психологів на безпосередніх учасників педагогічного процесу: дітей, вчителів, батьків і керівництво
 • (йдеться про надання прямої психологічної допомоги всім учасникам навчально-виховного процесу);
 • o профорієнтаційна робота та розробка рекомендацій щодо вибору професії (через вивчення нахилів учнів, їх здібностей, розробку індивідуальних програм навчання);
 • o профілактика та корекція девіантної поведінки дітей;
 • o розв'язання спільно з представниками інших спеціальностей - педагогами, дефектологами, соціологами, юристами, лікарями тощо - різноманітних питань, що стосуються долі дітей, які потребують специфічних умов для задоволення своїх потреб (у випадку аномального розвитку, інвалідизації тощо);
 • o відбір до спеціальних закладів розумово відсталих дітей, дітей-інвалідів;
 • o робота з малими контактними групами (вирішення комплексу соціально-психологічних проблем).

Особливості організації ШПС:

 • - застосування специфічних методів і прийомів впливу на поведінку людини, що потребують високого професіоналізму;
 • - висока відповідальність спеціалістів за результати діагностично-корекційної роботи і за ті поради, які вони дають;
 • - анонімність у роботі та необхідність обережного надання інформації фахівцям різного профілю, батькам, дітям;
 • - врахування індивідуальних, специфічних потреб кожного клієнта, оскільки робота з людьми, що перебувають у складній життєвій ситуації, у стані депресії, стресу, внутрішньоособистісного або міжособистісного конфлікту, мають певні органічні чи психічні захворювання, відрізняються від інших нестандартними формами поведінки.
 
<<   ЗМІСТ   >>