Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості застосування проектного методу в управління капітальним будівництвом

Які завдання постають перед державним підприємством у галузі капітального будівництва у зв'язку із застосуванням проектного метода?

Завдання системи управління галуззю капітального будівництва полягають у тому, щоб організувати весь комплекс будівельних робіт. Зробити це професійно і якісно неможливо без надання всього комплексу послуг. Фінансовий стан державних будівельних компаній суттєво залежить від дохідної частини бюджету і буде ускладнюватися в разі погіршення економічної ситуації, оскільки кошти (прямим або непрямим чином) на оплату робіт будуть зменшуватися, зобов'язання не будуть виконуватися, зростатимуть неплатежі, і, як наслідок, збанкрутують ті фірми і компанії, які будуть працювати тільки за даною схемою фінансування.

Фінансовий стан державних компаній залежатиме від того, наскільки вони зможуть випередити інші компанії в просуванні на ринки. Навіть за наявності погіршення кон'юнктури, найбільш мобільні з них зможуть переключатися на нові ніші ринку будівельних робіт і послуг, що дозволить їм вижити при погіршенні в цілому кон'юнктури.

Основна конкурентна боротьба розгортається за кошти, які виділяються через бюджет для реалізації фінансування. З одного боку, ті компанії, які працюють через бюджет, мають державні гарантії. З іншого боку, ті компанії, які представляють інтереси приватного капіталу, прагнуть до залучення додаткових коштів для задоволення своїх цілей, тому зацікавлені в засобах бюджету, але при цьому можуть виставляти свої умови.

В остаточному підсумку для регіональних і комунальних структур, як і для приватного капіталу важливі не тільки будівельні об'єкти, а ще й можливість здійснити проект з довгостроковою перспективою. Кон'юнктура все більшою мірою визначається не наявністю виробничих потужностей, яких достатньо, а здатністю надати весь комплекс послуг. А це вже вимагає від будівельників бути здатними здавати об'єкт "під ключ" і задовольнити індивідуальні цілі кожного із замовників. Боротьба за схему замовлення в подальшому буде у більшій мірі визначатися наявністю подальшої перспективи з цілого комплексу питань, пов'язаних з розвитком економіки регіону і бізнесу.

Таким чином, класифікація учасників будівельного процесу виглядає наступним чином:

  • — замовник;
  • — проектні фірми;
  • — будівельні фірми;
  • — виробничий комплекс;
  • — сервісні компанії.

Яку функцію у даній схемі виконують сервісні компанії?

Сервісні компанії беруть на себе в основному послуги, які не пов'язані з прямим будівництвом (обслуговування фінансових потоків, маркетинг, консалтинг, реклама, організація взаємодії між різними будівельними фірмами, обслуговування об'єктів після їх введення, забезпечення матеріалами тощо). Спеціалізація в кожній з областей діяльності з урахуванням розвитку даної галузі вимагає певних витрат, тому жодна фірма не може містити всі сервісні служби у своїй структурі. Це призводить до того, що вони звертаються за відповідними послугами на ринок. Це зумовлює до формування сервісних фірм. їх розвиток приводить до того, що всередині фірми все менш вигідно утримувати сервісні служби, а в більшому обсязі відбувається звернення до зовнішніх фірм.

Такі основні тенденції розвитку будівельного бізнесу в сучасних умовах господарювання. За умови, що керівники будівельної фірми орієнтовані на бізнес, а не на виробництво, вони стають зацікавлені у виокремленні сервісної служби з внутрішньої структури, щоб зайняти формування сегменту сервісних послуг. Інші функції в справі розвитку структури беруть на себе виробничі підрозділи. Вони є не стільки основою бізнесу, як механізмами для його здійснення. Розвиток бізнесу дозволяє залучати інвестиції під виробничі ланки будівельної індустрії.

Таким чином, для реалізації проектів капітального будівництва необхідний учасник інвестиційно-будівельного комплексу, який би здійснював координацію дій усіх учасників по реалізації конкретних інвестиційних проектів.

 
<<   ЗМІСТ   >>