Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

· сутність планування;

· зміст МСА 300 "Планування";

· необхідність планування аудиторської діяльності;

· переваги аудиторської діяльності при застосуванні планування;

· методологію планування;

· методику планування;

· технологію планування;

· види планів;

· сутність стратегічного, поточного та оперативного планів;

· сутність інтуїтивного і формального планування;

· як скласти план обсягу аудиторських послуг;

· розділи плану із праці;

· алгоритм складання плану із праці;

· інформаційну базу для розробки плану із праці;

· як спланувати кількість персоналу;

· структуру планового фонду заробітної плати;

· вихідні дані для розроблення фінансового плану;

· як скласти план доходів і витрат;

· необхідність у плануванні конкретної перевірки;

· мету планування аудиту;

· чинники, які впливають на формування загального плану аудиту;

· етапи планування аудиту;

· як оцінити систему внутрішнього контролю;

· основні положення загального плану аудиторської перевірки;

· як скласти програму аудиту.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

· відрізняти планування аудиторської діяльності від планування аудиту;

· визначити переваги, які створюються при застосуванні планування в умовах ринку;

· дати визначення методології, методики і технології планування;

· скласти план обсягу аудиторських послуг;

· скласти план із праці і заробітної плати;

· скласти план доходів і витрат;

· скласти план конкретної перевірки;

· скласти програму аудиту.

План

  • (логіка викладення і засвоєння матеріалу)
  • 3.1. Необхідність у плануванні аудиторської діяльності
  • 3.2. Планування аудиторської діяльності
  • 3.3. Планування конкретної аудиторської перевірки

Ключові терміни та поняття:

· МСА 300 'Планування';

· планування аудиторської діяльності;

· планування аудиту;

· методологія планування;

· методика планування;

· технологія планування;

· інтуїція;

· формальне планування;

· інтуїтивне планування;

· нормативно база планування;

· дослідні норми і нормативи;

· звітно-статистичні методи

· розроблення норм і нормативів;

· стратегічне планування;

· поточне планування;

· оперативне планування;

· план обсягу аудиторських послуг;

· план із праці й заробітної плоти;

· планування кількості персоналу;

· планування фонду заробітної плоти;

· план доходів і витрат;

· мета планування аудиту;

· чинники, які впливають на формування загального плану аудиту;

· загальний план аудиту;

· програма аудиту.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ МСА 300 "Планування".

♦ МСА 310 "Знання бізнесу".

♦ МСА 320 "Суттєвість в аудиті".

Необхідність у плануванні аудиторської діяльності

Обов'язковою умовою успішної діяльності будь-якого підприємства є планування. Це стосується не тільки аудиторських фірм, а й окремих аудиторів, котрі провадять аудиторську діяльність як приватні підприємці.

Нормативна база з аудиту (МСА 300 "Планування") регламентує лише порядок планування аудиторської перевірки, визначає порядок підготовки загального плану і розроблення програми проведення аудиту і не визначає порядок планування аудиторської діяльності. У літературі з аудиту питання планування аудиторської діяльності також майже не висвітлювалось. Ф. Я. Дефліз, Г. Р. Дженік, В. М. О'Рейллі, М. Б. Хірш у книзі "Аудит Монтгомері" дають таке визначення: "Планування — це процес здійснення рішень аудиторської стратегії" [68, с. 148]. Ідеться про планування аудиторської перевірки, а не про планування аудиторської діяльності, оскільки аудиторська діяльність не обмежується лише аудитом. В. С. Рудницький у своїй монографії "Методологія і організація аудиту" [ 138, с. 109] поділяє процес планування на два види: планування аудиторської діяльності та планування аудиту Й інших видів послуг. Проте першому виду планування приділено досить мало уваги, більш детально висвітлені питання планування аудиторської перевірки.

Аудиторська діяльність - це безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик підприємницька діяльність із надання аудиторських послуг із метою отримання прибутку.

Для виконання досягнутої мети суб'єкти аудиторської діяльності повинні отримати відповідь на такі запитання:

♦ Де на ринку послуг знаходиться на даний момент суб'єкт аудиторської діяльності, які підсумки й умови його діяльності?

♦ Яка його стратегічна мета?

♦ Куди і як він збирається рухатися на ринку послуг?

♦ Як і за допомогою яких ресурсів можуть бути досягнуті стратегічні й поточні цілі суб'єкта аудиторської діяльності?

Щоб відповісти на ці запитання, необхідно: зробити аналіз стану фірми і конкурентного середовища; розробити місію фірми і її стратегію; визначитися, за допомогою яких ресурсів буде досягнута поставлена мета, тобто необхідно правильно спланувати діяльність.

Планування — це один із методів управління, який полягає в розробці й практичному здійсненні планів, котрі визначають майбутній стан економічного суб'єкта, шляхи, способи і засоби його досягнення.

Відсутність планування ставить суб'єктів аудиторської діяльності в таке становище, коли вони:

♦ не розуміють майбутніх завдань;

♦ не вміють розглядати господарювання як невпинний процес, де поточні дії органічно пов'язані з майбутніми;

♦ втрачають орієнтацію в конкурентному середовищі, тому що керуються тільки короткостроковими інтересами і не розуміють загального змісту подій, які відбуваються;

♦ не в змозі визначити основні потреби ринку аудиторських послуг;

♦ виявляються в більш слабкій позиції порівняно з іншими учасниками ринкової діяльності;

♦ не в змозі забезпечити персонал регулярною роботою через сезонність обов'язкового аудиту.

Застосування планування в аудиторській діяльності створює вагомі переваги, особливо в умовах ринку, коли фірми працюють у конкурентному середовищі:

♦ дає можливість підготуватися до використання майбутніх сприятливих умов;

♦ з'ясовує проблеми, які виникли;

♦ готує фірму до раптових змін у зовнішньому середовищі;

♦ стимулює керівників до реалізації своїх рішень у подальшій роботі;

♦ поліпшує координацію дій в аудиторській фірмі;

♦ створює передумови для підвищення освітньої підготовки та перепідготовки аудиторів;

♦ збільшує можливості в забезпеченні фірми необхідною інформацією;

♦ сприяє раціональнішому розподілу трудових ресурсів;

♦ чітко формує обов'язки і визначає відповідальність аудиторів;

♦ поліпшує контроль якості аудиторських послуг.

 
<<   ЗМІСТ   >>