Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка ефективності системи оплати праці, що діє на торговельному підприємстві

На торговельному підприємстві для укладання колективного договору розроблено систему оплати праці. Оцінити її ефективність за даними таблиці.

Таблиця

Показники

III кв.

IV кв.

Товарооборот, тис. грн

6720

6930

Середньооблікова чисельність, осіб

301

313

Фонд оплати праці, тис. грн, у т. ч.:

413,8

456,2

основна

195

243,8

додаткова

138,5

158,5

інші заохочувальні та компенсаційні виплати (ІЗКВ)

80,3

53,9

Рівень комерційного доходу, %

20,1

24,1

Рівень витрат обігу, %

13,1

14,4

Рентабельність товарообороту, %

7

9,7

Розе 'язок

Показники

Алгоритм розрахунку

III квартал

IV квартал

Частка основної заробітної плати у загальному обсязі фонду

ОПЛатИ Праці (ЧоскзАі)

ч - ФОЯ~-то

де ФОПос.. — фонд основної заробітної плати;

ФОП— загальний фонд оплати праці

 • 195
 • -^2- 100 = 47,12 413,8

2433 • 100 = 53,44 456,2

і Частка додаткової заробітної плати в загальному обсязі фонду оплати праці

(Чдодз/п)

V*-,,. = Ф°Пдоа 100.

де ФОПм — фонд додаткової заробітної плати

-^-•100 = 33,47 413,8

1!8,5.100 = 34,74 456,2

Частка інших заохочувальних та компенсаційних виплат (ПВикв)

ПКВ ФОП

де ФОПпвк — фонд інших заохочувальних та компенсаційних виплат

803 100-19,41 413,8

 • 53 9
 • 45£.іоо=,ци П %

1. Продуктивність праці (Я/7), тис. грн/осіб

ТО

ПП= , Кс/о

де ТО — товарооборот;

Ас/о - середньооблікова кількість працівників

 • 6720 щщ -= 22,33
 • 301

6930 = 22,14 і;

313

2. Середня заробітна плата (ЗП тис. грн осіб

зп = ФОЛ

Чс/о

413-8 = 1,37 301

 • 456'2 ЇЛА
 • -= 1,46
 • 313

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

III квартал

IV квартал

3. Зарплатовіддача (Зв)

, ТО Зв--

ФОП

6720 =16,24 413,8

6930 =15,1* 456,2

4. Зарплатомісткість (Зм)

Зм = ± Зв

—:— = 0,06 16,24

 • -= 0,07
 • 15,19

5. Рентабельність фонду оплати праці (Рфоп), %

_ (ТО-Яв,)+ 100

ФОП~ ФОП ' де Рт — рентабельність товарообороту

(6720 • 7)-ї-100 1лл в 4,3,8 100 = П3-68

 • (6930 9,7)* 100 _
 • 456,2 •100 = 147'35
 • 6. Частка фонду оплати праці у комерційному доході
 • (ЧфоПущ), %

ТТ ФОП-Ш ; ЧфОП*Я (ТОР^У + ЮО'

де Рщ - рівень комерційного доходу

4,3'81°° =30,64 (6720-20,1)4-100

456,2-100 * (6930-24,1)-5-100

7. Частка фонду оплати праці у витратах обігу (ЛВфопуво), %

ФОП-100 Чфопуво {то.рво)+т> -

де Р„0 — рівень витрат обігу

413'8-100 =47,01 (6720 • 13,1) +100

456,2-100 в45?2 (6930-14,4) * 100

Висновок щодо ефективності діючої на підприємстві системи оплати праці (1 - ефективна; 2 - неефективна)

2 - неефективна, оскільки темп .

зростання продуктивності праці (99,17%) менше, ніж темп зростання середньої заробітної плати (106,02%)

Визначення кількості працівників для штатного розпису на основі методу техніко-економічних розрахунків

За даними таблиці обгрунтувати кількість працівників для штатного розпису та визначити необхідні управлінські дії щодо існуючого персоналу підприємства.

Таблиця

1. Режим роботи магазину:

Робочі дні

Вихідні дні

днів на тиждень

6

1

годин у день

10

7

2. Час на підготовку та прибирання, годин на тиждень

3

3. Торговельна площа на 1 умовне робоче місце, м

8,5

4. Торговельна площа підприємства, м2

135

5. Календарний фонд робочого часу 1 працівника, днів

305

6. Тривалість відпустки продавців, днів

24

7. Неявка по непрацездатності на 1 працівника, днів

7

8. Законодавчий фонд робочого часу на 1 працівника, годин

40

9. Наявна чисельність персоналу підприємства, осіб:

35_

9.1. Оперативний персонал

25

9.2. Адміністративний персонал

10

10. Можливе скорочення адміністративного персоналу за рахунок удосконалення організації праці, осіб

__ї__

Розв'язок

1. Розрахунок фонду робочого часу магазиігу за тиждень (ФРЧ):

ФРЧ =6+ 7 = 67год.

2. Розрахунок кількості умовних робочих місць оперативного персоналу (КУРМ):

КУРМ^агазину'шЩ.ібмісь оіу.р.м. 8,5

де ТВмагазину - торговельна площа підприємства, м ,

 • 5 Іу.р.м - торговельна площа 1 умовного робочого місця, м2.
 • 3. Розрахунок явочної чисельності оперативного персоналу (Чяв.):

КУРМ(ФРЧ +4 пі з) 16(67+3) 00 ^

Ч дя =-=-= 2о осіб,

40 год 40

де Чп/з -час на підготовку та прибирання робочого місця, годин на тиждень.

4. Розрахунок коефіцієнта заміщення (КЗ):

ю._КЮЧ__305

КФРЧ - Відпустки - Неявки 305-24-7 ' '

де КФРЧ - календарний фонд робочого часу 1 працівника, днів.

5. Розрахунок середиьооблікової чисельності оперативного персоналу на плановий період (Чс/о опер):

Чс/о опер = Чяв-КЗ = 28-1,113 = 31 осіб.

6. Розрахунок середньооблікової чисельності адміністративного персоналу на плановий період (Чс/о адмін):

Чс/о адмін = Адмін персонал-

 • - Можливе скороч адмін персоналу= 10-1=9 осіб.
 • 7. Разом планова чисельність (Чи):

Чп=Чс/о опер+Чс/о адмін-31+9=40 осіб.

 • 8. Необхідність звільнення працівників - відсутня, оскільки планова чисельність працівників становить 40 осіб, а наявна чисельність персоналу - 35 осіб.
 • 9. Необхідність пошуку нових працівників - існує, оскільки у плановому періоді чисельність працюючих більше, ніж наявна на підприємстві.
 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>