Повна версія

Головна arrow Право arrow Громадські об’єднання в Україні

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Торгово-промислові палати

Торгово-промислові палати (далі – ТПП) як авторитетні ділові асоціації відомі у світі вже понад 400 років. Навіть за радянських часів була Всесоюзна торгово-промислова палата. Більшість нинішніх регіональних торгово-промислових палат України починали свою діяльність як Бюро товарних експертиз при Всесоюзній ТПП (наприклад, Донецьке бюро товарних експертиз (1959 p.).

Торгово-промислова палата є недержавною неприбутковою самоврядною організацією, що об'єднує юридичних осіб, які діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання (ст. 1 Закону).

Цілі торгово-промислових палат

Торгово-промислові палати створюються з метою сприяння розвиткові народного господарства та національної економіки, її інтеграції у світову господарську систему; формуванню сучас­них промислової, фінансової і торговельної інфраструктур; створенню сприятливих умов для підприємницької діяльності; всебічному розвиткові усіх видів підприємництва, не забороне­них законодавством України, науково-технічних і торговельних зв'язків між українськими підприємцями та підприємцями зарубіжних країн.

Завданнями торгово-промислових палат є:

 • – сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, експорту українських товарів і послуг;
 • – надання практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовніш­ньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;
 • – представлення інтересів членів палати стосовно питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами;
 • – організація взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, координація їх взаємовідносин із державою в особі її органів;
 • – участь в організації в Україні та за кордоном професій­ного навчання і стажування фахівців – громадян України з питань підприємництва, розвитку конкуренції, а також у роз­робленні та реалізації державних і міждержавних програм у цій галузі;
 • – надання довідково-інформаційних послуг, основних ві­домостей, що не є комерційною таємницею, про діяльність укра­їнських підприємців і підприємців зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню, зокрема через засоби масової інформації, знань про економіку і науково-технічні досягнення, законодавство, звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоеконо­мічної співпраці українських підприємців;
 • – сприяння в організації інфраструктури інформаційного обслуговування підприємництва;
 • – надання послуг для здійснення комерційної діяльності іноземним фірмам та організаціям;
 • – встановлення і розвиток зв'язків з іноземними підприємцями, а також організаціями, що об'єднують або представля­ють їх, участь у роботі міжнародних неурядових організацій та інших спільних організацій;
 • – сприяння розвитку торгових та інших чесних звичаїв у підприємницькій діяльності, участь у розробленні правил професійної етики у конкуренції для різних сфер підприєм­ницької діяльності, галузей економіки, спілок та об'єднань підприємців;
 • – виконання інших завдань, передбачених її статутом.

Принципи створення торгово-промислових палат

Торгово-промислові палати створюються за принципом доб­ровільного об'єднання їх засновників. Принцип добровільного об'єднання підприємців у торгово-промислову палату полягає у праві вибору входити або не входити до її складу.

Торгово-промислові палати створюються на території Авто­номної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя (регіональні торгово-промислові палати). У межах кожної з цих адміністративно-територіальних одиниць може бути створена лише одна торгово-промислова палата.

На території України діє Торгово-промислова палата України.

 
<<   ЗМІСТ   >>