Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття й особливості матеріально-технічної бази підприємств

Матеріально-технічна база аграрного підприємства - сукупність усіх матеріальних умов здійснення процесу виробництва в поєднанні з його технологією в галузях і підрозділах цього підприємства.

Оскільки галузь сільськогосподарського виробництва має особливості, то вони значною мірою впливають і визначають особливості функціонування матеріально-технічної бази аграрних підприємств, які необхідно брати до уваги, щоб ефективно використовувати її.

Найважливішою складовою матеріально-технічної бази є земля - головний засіб виробництва аграрних підприємств. У зв'язку з тим, що земельні ділянки неоднорідні за якістю та родючістю, їх віддача і фактичні витрати на одиницю продукції є різними. Тому підвищення родючості землі - важливий захід, який може забезпечити ефективне використання інших засобів.

Другою особливістю матеріально-технічної бази аграрних підприємств є її залежність від природних умов, дії природних

чинників. Це пов'язано з тим, що вагома частина матеріальних ресурсів, які використовуються в аграрних підприємствах, живі організми: рослини і тварини, котрі розвиваються за своїми біологічними законами, тобто законами природи, що варто зауважити, використовуючи їх. Скажімо, не можна примусити корову давати приплід більший, аніж одне теля (та й то не щороку); і якщо у свиноматки період супоросності становить три місяці, три тижні й три дні, то жоден науковий захід не в змозі змінити такий процес. Практично неможливо отримати в нашій країні два врожаї зернових на рік.

Матеріально-технічна база аграрних підприємств підлягає впливу природних факторів. Умови праці просто неба, дія стихійних природних явищ (дощ, вітер, мороз, спека, порох) зумовлюють підвищені вимоги до рівня надійності та довговічності засобів праці як елементів матеріально-технічної бази.

Характерною рисою елементів матеріально-технічної бази аграрних підприємств є достатньо високі вимоги до їх мобільності. Це пов'язано з територіальною розосередженістю виробничого простору та специфікою процесу виробництва, яка полягає в тому, що предмети праці (земля, рослини) нерухомі в просторі, зате всі засоби обробітку землі й рослин - мобільні.

Особливість матеріально-технічної бази аграрних підприємств полягає і в тому, що її застосовують з урахуванням сезонного характеру виробництва. Тому значну кількість сільськогосподарських машин і знарядь використовують нетривалий період (зерновий комбайн - впродовж 10 днів); виникає також необхідність створювати відповідні виробничі запаси насіння, кормів і под. Це зумовлює додаткові витрати на її утримання та зберігання.

Крім того, засобами виробництва є продукція, безпосередньо ними створена (продуктивна худоба, корми, насіння, органічні добрива). Водночас рівень матеріально-технічної бази, її застосування, надійність і здатність задовольнити вимоги технології виробництва сільськогосподарської продукції дуже залежить від розвитку промисловості.

Матеріально-технічна база аграрних підприємств містить велику кількість найменувань і марок елементів. Система машин для аграрного сектору передбачає понад 3,5 тис. найменувань технічних засобів. Такої різноманітні немає в жодній іншій галузі народногосподарського комплексу будь-якої країни. Для обслуговування великої кількості техніки потрібна потужна база постачання, ремонту та сервісу.

Крім технічних засобів, до складу матеріально-технічної бази аграрних підприємств входять різні приміщення, будівлі й споруди, що мають відповідати встановленим вимогам. Наприклад, у тваринницьких приміщеннях необхідно дотримуватись норм санітарії, створити належний мікроклімат, адже тут здійснюється процес виробництва і постійно перебуває худоба як рівноправний учасник цього процесу. Від стану таких приміщень залежить кількість і якість кінцевого продукту. Вони повинні також відповідати вимогам та надійності, оскільки аграрне виробництво вирізняється підвищеною матеріальною місткістю.

 
<<   ЗМІСТ   >>