Повна версія

Головна arrow Право arrow Банківське право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Мережа та організаційна структура Національного банку України

Для ефективної діяльності НБУ важливе значення мають мережа його установ та організаційна структура банку, за допомогою яких він здійснює надані законодавством повноваження. Структура НБУ побудована за принципом централізації з вертикальним підпорядкуванням і має функціонально-територіальний характер. До системи НБУ належать центральний апарат, філії (територіальні управління), розрахункові палати, представництва банку за кордоном, інженерно-технічний центр, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади й інші структурні одиниці і підрозділи, необхідні для забезпечення діяльності НБУ.

НБУ в межах, визначених законодавством, самостійно вирішує питання організації, створення, ліквідації та реорганізації структурних підрозділів та установ НБУ, його підприємств, затверджує їхні статути і положення.

Для здійснення своїх функцій та керівництва територіальними управліннями НБУ має центральний апарат, який функціонує у м. Києві. Організаційні основи і структура центрального апарату НБУ затверджені постановою Правління НБУ. До структури центрального апарату НБУ належать департаменти та самостійні управління з основних напрямів банківської діяльності, зокрема, функціями яких є вироблення грошово-кредитної політики, здійснення банківських операцій, проведення дослідно-аналітичних робіт, а також організація робіт технічного та адміністративного характеру. В центральному апараті НБУ функціонують такі департаменти: інспектування банків, валютного регулювання, платіжних систем, готівково-грошового обігу, внутрішнього аудиту, бухгалтерського обліку, монетарної політики, зв'язку та інформатизації, персоналу, фінансовий, юридичний, економічного аналізу та прогнозування, банківської безпеки, платіжного балансу, валютного контролю та ліцензування, статистики та звітності; інспектування та моніторингу банків, реєстрації та ліцензування банків, припинення діяльності банків, перевезення цінностей та організації інкасації, зовнішньоекономічних відносин, методології банківського регулювання та нагляду, з питань запобігання використанню банківської системи для легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму, безвиїзного банківського нагляду тощо.

Крім департаментів, у структурі апарату НБУ є самостійні управління: контролю ризиків, здійснення тендерних процедур та маркетингових досліджень, архівне управління, організації будівництва, господарське-експлуатаційне, управління юридичного забезпечення банківського нагляду та ін.

НБУ також підпорядковані інші установи: Операційне управління, Головне управління, Центральне сховище, Державна скарбниця, Центральна розрахункова палата, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, інженерно-технічний центр, навчальний центр, банківські навчальні заклади (Українська академія банківської справи в Сумах, Університет банківської справи у Львові та ін.). НБУ має офіційні видання: "Бюлетень НБУ", "Платіжний баланс України", "Вісник НБУ".

Правління НБУ постійно вносить зміни в організаційну структуру НБУ, враховуючи зміни в напрямах роботи НБУ та розвиток економіки і грошово-кредитної політики держави.

НБУ - це єдина централізована система, якій підпорядковуються всі ланки цієї системи на місцях (територіальні управління).

У системі НБУ важливе місце займають територіальні управління, які здійснюють свою діяльність на правах філій. Свої завдання і функції НБУ виконує через територіальні управління, які є відокремленими підрозділами НБУ, що розташовані поза місцем його розташування, і здійснюють частину його функцій на певній території. Територіальні управління підпорядковані НБУ та йому підзвітні. Територіальні управління різних регіонів мають неоднакову функціональну структуру, що пояснюється наявністю на певній території банків, їх філій та відділень.

Територіальні управління (філії) НБУ не мають статусу юридичної особи і не можуть видавати нормативні акти, діють від імені НБУ в межах, отриманих від нього повноважень. Завдання і функції філій НБУ визначаються положенням, затвердженим постановою Правління НБУ1.

Територіальні управління НБУ утворюються відповідно до існуючого територіального устрою України і складаються з Головного управління НБУ в Автономній Республіці Крим, Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області та 23 територіальних управлінь в обласних центрах України.

У територіальних управліннях НБУ структура апарату аналогічна центральному, з деякими відмінностями, що випливають зі специфіки їхньої роботи.

Становить інтерес організаційна структура Головного управління НБУ по м. Києву та Київській області, яке є відокремленим підрозділом НБУ і йому підпорядковане.

Організаційну структуру цього територіального управління формують 12 функціональних підрозділів (управління і відділи), кожний з яких має певні права і обов'язки. Зокрема, управління такі: готівкового обігу та касових операцій; перевезення цінностей та організації інкасації; банківського нагляду; організації бухгалтерського обліку, фінансів та звітності; адміністративне.

У структурі цього управління функціонують такі відділи: економічної роботи та грошово-кредитних відносин; інформатизації; банківської безпеки; персоналу; аудиту, контролю валютних операцій та юридичний.

Зазначена структура територіального управління та закріплені за ним повноваження дають можливість здійснювати оперативну діяльність та ефективно виконувати завдання і функції, що стоять перед управлінням.

Організаційна структура НБУ України і його мережа, таким чином, забезпечують втілення в життя єдиної державної політики в сфері грошово-кредитного обігу і спрямована на забезпечення ефективного функціонування центрального банку країни.

 
<<   ЗМІСТ   >>