Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Що являють собою основні документи для оформлення фінансування капітального будівництва?

Основними документами для оформлення фінансування є план капітального будівництва і план фінансування. Ці документи надходять до установи банку, що фінансує, від його вищого органу.

План капітального будівництва має містити дані про обсяг капітальних вкладень та будівельно-монтажних робіт, виділених будівництву на поточний рік, завдання по запровадженню в дію виробничих потужностей і основних фондів, а також терміни їх введення.

План фінансування капітальних вкладень містить дані про джерела їх грошових коштів, їх розміри на рік, і щоквартально.

Титульний список будови є документом, у якому вказується перелік об'єктів, що будуються та намічені до будівництва і реконструкції, їх місцезнаходження, час початку і закінчення будівництва, проектна потужність, кошторисна вартість, обсяг капітальних вкладень і будівельно-монтажних робіт, обсяг і терміни запровадження в експлуатацію основних фондів.

Складаються титульні списки на перехідне будівництво і на те, що починається. В основу складання титульних списків на будови, що знову починаються, беруться проекти і кошториси по об'єктах будівництва. Розробка цих списків проводиться на весь період будівництва об'єктів з розподілом обсягів виконання капіталовкладень по роках.

При складанні титульних списків до них включаються тільки ті об'єкти, що забезпечені проектно-кошторисною документацією, затвердженою у встановленому порядку. Порядок затвердження титульних списків залежить від виду джерел фінансування будівництва.

Титульні списки будов (виробничого призначення, природоохоронних об'єктів, що знову починаються, а також перехідних будов), які фінансуються з залученням коштів Державного бюджету і бюджетних кредитів, затверджуються міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади (замовниками) і погоджуються з Міністерством економіки.

Титульні списки будов, що споруджуються за рахунок коштів державних підприємств і організацій, і титульні списки об'єктів невиробничого призначення, будівництво яких здійснюється за рахунок державних капітальних вкладень, а також плани технічного переозброєння діючих підприємств, роботи на яких здійснюються за рахунок державних капітальних вкладень, затверджуються міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади (замовниками) або у встановленому порядку.

При фінансуванні будівництва за рахунок власних коштів і кредитів банку титульні списки і проектно-кошторисна документація затверджується керівником підприємства — інвестора.

Як додаток до титульних списків, що робляться на весь період будівництва, підприємства і будови складають річні внутрішньобудівничі титульні списки. Ці списки є документом, у якому вказується найменування всіх об'єктів, що будуються і реконструюються, і здійснюваних капітальних витрат, терміни будівництва за нормою, рік і місяць початку і закінчення будівництва, повна кошторисна вартість об'єктів із виділенням вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування, залишок кошторисної вартості на початок року, ліміт капітальних вкладень на рік з виділенням вартості будівельно-монтажних робіт і устаткування, а також показники по запровадженню в дію в поточному році потужностей і основних фондів у вартісному вигляді.

Включення об'єктів до внутрішньобудівничих титульних списків проводиться тоді, коли на них є затверджена у встановленому порядку проектно-кошторисна документація.

Складені внутрішньобудівничі титульні списки, незалежно від кошторисної вартості будівельних об'єктів, включених у них, погоджуються з підрядником і затверджуються керівником замовника.

У складі пакету документів, наданих до банку для оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень, є і підрядний договір (контракт), що укладається між замовником і підрядником. Цей документ регулює взаємовідносини між обома сторонами, визначає обов'язки і права між підрядником і замовником, а також їх майнову відповідальність за порушення умов контракту. Підрядний контракт повинен укладатися не пізніше, ніж за 30 днів до початку будівництва.

Документація, що надійшла до установи банку, перевіряється на предмет відповідності її необхідній кількості, правильності складення та затвердження, відповідності в різних документах показників за обсягами капітальних вкладень, джерел їх фінансування тощо. У випадку відповідності поданої документації установленим вимогам установа банку вирішує питання про відкриття фінансування капітальних вкладень.

Підприємствам та організаціям, що здійснюють відтворення основних фондів тільки за рахунок власних джерел, оформлення відкриття фінансування капітальних вкладень банками не проводиться. Проте документи, що містять обсяги капітальних вкладень, джерела їх фінансування, а також проектно-кошторисну документацію по капітальних вкладеннях подається до банків.

 
<<   ЗМІСТ   >>