Повна версія

Головна arrow Соціологія arrow Соціологія

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

17.3. Основні тенденції розвитку сучасної сім'є

Сім'я тісно пов'язана із суспільством, вона є його активним елементом. Кожний член сім'ї входить в різні соціальні об'єднання, в різні соціальні групи. Водночас сім'я впливає на стосунки в суспільстві й на всі процеси соціального життя. Сім'я як соціальний феномен пройшла складний шлях історичного розвитку. Історично змінювались типи й форми сім'ї, ролі чоловіка та дружини, методи виховання дітей тощо. Зміни, які відбуваються у сучасних суспільства зачепили й інститут сім'ї. Можна визначити наступні тенденції розвитку сучасної сім'ї: збільшення кількості розлучень; збільшення кількості неповних сімей та дітей, народжених поза шлюбом; зниження рівня народжуваності; зменшення середньої тривалості шлюбу; відкладання часу вступу до шлюбу; збільшення кількості самотніх людей, які не одружуються; зменшення кількості повторних шлюбів; проживання подружніх пар без оформлення шлюбу; зміна відносин між дітьми та батьками (вони стали більш гнучкими, рухливими та рівноправними).

Зазначені тенденції певною мірою притаманні й розвиткові сім'ї в Україні. За даними Всеукраїнського перепису 2001 р. в Україні все більше поширюється однодітна сім'я. Майже дві третини українських родин (62,4%) мають сьогодні лише одну дитину, у кожній третій родині — двоє дітей, а сімей з трьома і більше дітьми лише 6,3%. Кожна десята українська родина є неповною. Причому більше таких сімей проживає в місті (12%), в селі – відповідно, менше (6,9%). У більшості неповних родин (88,5%) дітей виховує мати. Збільшується кількість дітей народжених матерями без реєстрації шлюбу (16,7% від загальної кількості новонароджених). Ці явища значною мірою зумовлені погіршенням економічних умов існування. Моніторингове обстеження, проведене Інститутом соціології НАН України 2003 p., показало, що практично половина українських родин (46%) відносять себе до "злиденних або бідних". Зубожіння населення унеможливлює реалізацію господарсько-побутової функції сім'ї. Більшість сучасних сімей не можуть задовольнити свої побутові потреби, зокрема забезпечити дітям культурний розвиток, відпочинок, оздоровлення.

Відсутність умов для своєчасного становлення економічної самостійності змушує молодь взяття шлюбу та народження дітей відкладати до кращих часів. Наприклад, 2/5 опитуваних вважають, що "заводити зараз дітей безвідповідально". У зв'язку з цим набувають поширення неупорядковані форми статевих стосунків, що в свою чергу негативно впливає на сімейно-шлюбну орієнтацію, порушує репродуктивне здоров'я жінок, призводить до "вимушених шлюбів", безшлюбного материнства.

Таким чином, у нашому суспільстві можливості реалізації функцій сім'ї вкрай обмежені. Сім'я в Україні потребує серйозної уваги і допомоги.

Шлюб сьогодні не є умовою регулярних статевих стосунків між статями та основою економічної діяльності. Сьогодні його пробують замінити різними альтернативними формами співжиття. Очевидно, що останні будуть існувати й надалі. Однак, не дивлячись на всі негативні тенденції шлюб та сім'я залишаються усталеними інституціями суспільного життя.

Для вирішення кризових тенденцій сучасної сім'ї наша держава проводить відповідну сімейну політику. Зокрема, найбільш актуальними напрямками сімейної політики сучасної української держави є визначення заходів, спрямованих на зміцнення інституту сім'ї, підвищення рівня шлюбності та запобігання дестабілізації сімей, розлученням, нарощення її соціального потенціалу, створення сприятливих умов для її функціонування як одного з основних агентів соціалізації особистості.

Питання для самоперевірки та контролю

 • 1. Чому інститут сім'ї є базовим для всіх суспільств?
 • 2. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу сім'ї.
 • 3. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку сучасної сім'ї?
 • 4. Назвіть основні причини та наслідки розлучень.
 • 5. Які ви знаєте альтернативи шлюбу та сім'ї?

Список використаної та рекомендованої літератури

 • 1. Алексеєнко Т., Балакірєва О. та ін. Сім'я в умовах становлення незалежної України (1991 - 2003). - К., 2004.
 • 2. Бабенко Н. Соціологія сім'ї. - К.: ДАКККіМ, 2004.
 • 3. Бергер Б. Нуклеарная семья как первооснова цивилизации в исторической перспективе // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. — 2003. - № 3.
 • 4. Гіденс Е. Соціологія. - К.: Основи, 1999.
 • 5. Глазунов С. Соціологія сім'ї. - Дніпропетровськ: РВВ ДДУ, 2000.
 • 6. Голод С. Семья и брак: историко-социологический анализ.-СПб, 1998.
 • 7. Добренькое В., Кравченко А. Социология. - М.: ИНФ-РА-М, Т. 3.-2000.
 • 8. Карцева Л. Семья в трансформирующемся обществе // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. — 2004. — № 1.
 • 9. Лавриненко Н. Женщина: самореализация в семье и обществе (Гецдерный аспект). - К.: ВИПОЛ, 1999.
 • 10. Носкова А. Исторический опыт взаимодействия институтов семьи, государства и церкви после принятия христианства на Руси // Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. - 2002. — № 1.
 • 11. Основи теорії тендеру: Навчальний посібник. — К.: "К.І.С.", 2004.
 • 12. Піча В. Соціологія сім'ї. Матеріали до лекцій з курсу "Соціологія" - Львів, 1995.
 • 13. Руденко Т. Головні концепції сім'ї в різних методологічних орієнтаціях // Гуманітарні науки і сучасність. — К., 2001.
 • 14. Сімейний кодекс України. — К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2005.

 
<<   ЗМІСТ   >>