Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перевірка стану обліку та звітності

У цьому розділі відображаються основні недоліки в організації і методології обліку і звітності. Тут реєструються факти порушень Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999 р. № 996, затверджених положень (стандартів) бухгалтерського обліку й фінансової звітності, нового Плану рахунків та Інструкції про його застосування; порушення встановлених правил і строків оформлення і зберігання документів.

Перевірка заходів щодо забезпечення збереження суспільної власності

Тут зазначаються такі недоліки в діяльності підприємства щодо забезпечення збереження власності:

 • - добір кадрів матеріально відповідальних осіб;
 • - надання щорічних відпусток, особливо матеріально відповідальним особам;
 • - своєчасне і якісне проведення інвентаризацій;
 • - стан контролю за дотриманням нормативів запасів товарно-матеріальних цінностей, своєчасністю й повнотою здавання виторгу, одержання й оприбуткування цінностей згідно з виданими дорученнями тощо.

Відображаються заходи щодо попередження нестач, розтрат і крадіжок.

З цього приводу складається довідка про результати перевірки обставин виникнення нестач і крадіжок на ____ фірмі за 20_рік, яка додасться до акта ревізії.

 • 1. Кількість випадків і сума нестач за звітний рік і у порівнянні з попереднім роком.
 • 2. Де виявлено нестачі й крадіжки.
 • 3. Кількість і сума нестач, виявлених:
  • а) на підприємствах з бригадною матеріальною відповідальністю;
  • б) на підприємствах з індивідуальною матеріальною відповідальністю.
 • 4. У кого виявлено нестачі:
  • а) в осіб, засуджених у минулому;
  • б) у скомпрометованих та осіб, що не заслуговують на довіру;
  • в) у непідготовлених працівників;
  • г) у недосвідчених молодих працівників (випускників шкіл, коледжів).
 • 5. За який період роботи матеріально відповідальних осіб виявлено нестачі:
  • - до шести місяців;
  • - від 6 місяців до 1 року;
  • - від 1 до 2 років;
  • - від 2 до 3 років;
  • - понад 3 роки.
 • 6. Причини виникнення нестач (порушення термінів інвентаризацій, не був у відпустці більше року, наднормативні запаси товарно-матеріальних цінностей, змова з бухгалтером тощо).
 • 7. Ким виявлено нестачу (інвентаризаційною комісією, ревізором).
 • 8. Дані про відшкодування матеріальних збитків і притягнення до відповідальності винних осіб.

Висновки і пропозиції за результатами ревізії

На підставі результатів ревізії ревізор готує висновки і пропозиції у вигляді проекту наказу, в яких узагальнює матеріали ревізії і дає оцінку встановленим фактам недоліків і порушень.

Висновки не мають бути докладним повторенням акта.

У них доцільно навести найважливіші факти з акта ревізії з посиланням на відповідні сторінки. Оцінка фактам дається у висновках об'єктивно.

Пропозиції за наслідками ревізії мають особливе значення для поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства. У них слід перерахувати заходи практичного характеру для усунення недоліків і порушень, встановлених ревізором, а також щодо попередження можливості їх повторення.

Пропозиції мають бути стислими, ясними та конкретними. У кожній пропозиції зазначається, шо має бути зроблено і як, строки виконання і відповідальні особи.

У пропозиціях не повинно бути загальних фраз, приміром, "домогтися поліпшення", "вжити невідкладних заходів" тощо, оскільки такі фрази унеможливлять перевірку виконання розроблених рекомендацій, які мають випливати з висновків.

Розроблені ревізором висновки і пропозиції за результатами ревізії подаються на розгляд керівнику організації, який призначив ревізію. Він ретельно перевіряє відповідність розроблених ревізором висновків матеріалам ревізії, встановлює реальність внесених пропозицій щодо ліквідації недоліків і порушень і приймає відповідне рішення щодо ліквідації встановлених зловживань, відшкодування заподіяної шкоди та притягнення винних до відповідальності.

Іноді ревізори знайомлять керівника і головного бухгалтера підприємства, де проводилася ревізія, з проектом наказу за результатами ревізії, а потім погоджують з ними пропозиції та строки їх виконання, що підвищує рівень вагомості висновків і пропозицій.

З метою здійснення контролю за відшкодуванням заподіяної шкоди ревізор складає відомість нарахувань, яка є додатком до акта ревізії.

Проект наказу за результатами ревізії складається приблизно за такою формою.

Проект наказу за результатами ревізії складається приблизно за такою формою.

Проект наказу за результатами ревізії складається приблизно за такою формою.

Проект наказу за результатами ревізії складається приблизно за такою формою.

 
<<   ЗМІСТ   >>