Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Поняття валютних свопів та їх класифікація

Валютний своп - це обмін потоками двох валют за певний період у майбутньому між сторонами угоди.

Серед головних цілей використання валютних свопів слід виділити такі:

 • - забезпечення фінансування довгострокових зобов'язань в іноземній валюті;
 • - хеджування довгострокового валютного ризику;
 • - заміна валюти, в якій надходять прибутки, на іншу;
 • - забезпечення конвертації інвестованого капіталу в іншу валюту. Валютні свопи класифікують за кількома ознаками:
  • 1. За термінами укладення:
   • - простий своп (стандартний) - перша конверсійна угода укладається на умовах спот, а зустрічна операція - на умовах форвард (наприклад, свопи типу спот/тиждень, спот/місяць і т.д.);
  • - своп форвард/форвард - перша конверсійна угода укладається на умовах форвард, а зустрічна операція - теж на умовах форвард, але на більш тривалий термін;
  • - своп із датами валютування до слота - перша конверсійна угода укладається з датою валютування до спота, а зустрічна операція - на умовах спот (свопи типу торн/некст (torn/next), тод/некст (tod/next) і тод/спот (tod/spot)).
 • 2. Залежно від послідовності виконаних операцій "спот" і "форвард" угоди своп поділяються на:
  • - репорт - це продаж валюти на умовах "спот" і одночасна купівля на умовах "форвард";
  • - депорт - купівля валюти на умовах "спот" і продаж на умовах "форвард".
 • 3. За типом укладання:
  • - своп типу buy/sell (b/s) - якщо в першій конверсійній операції валюта купується, а в зустрічній операції - продається;
  • - своп типу sell/buy (s/b) - якщо в першій конверсійній операції валюта продається, а в зустрічній операції - купується.

При стандартних свопах, якщо банк здійснює першу угоду на споті, а зворотну їй на умовах тижневого форварда, такий своп називається спот вік (spot - week swap або s / w swap). Оскільки стандартна угода своп містить 2 угоди: перша - на споті, а друга - аутрайт, які укладаються одночасно з одним банком контрагентом, то в своїх курсах вони мають загальний курс спот.

Один курс використовується в першій конверсійної операції з датою валютування спот, другий - для отримання курсу аутрайт для зворотної конверсії. Таким чином, різниця в курсах для цих двох угод укладається тільки у форвардних пунктах на конкретний період. Ці форвардні пункти й будуть котируванням своп для даного періоду (звідси їх друга назва: своп-пункти - swap points, swap rates). При котируванні свопу достатньо прокотирувати тільки форвардні (своп) пункти для відповідного періоду у вигляді двостороннього котирування:

USD / ZAR 6 month swap = 1,2513.

Дане котирування означає, що по стороні Bid котирує банк купує базову валюту на умовах форвард (на дату закінчення свопа); по стороні Offer котирує банк продає базову валюту на дату закінчення свопа.

Таким чином, по стороні bid котирує банк здійснює валютний своп типу sell and buy (sell spot, buy forward). Його контрагент в цьому випадку робить своп buy and sell.

На стороні offer котирує банк проводить валютний своп типу buy and sell (buy spot, sell forward), його контрагент - своп sell and buy.

Отже, використовуються ті ж боку - bid для покупки базової валюти, offer для продажу базової валюти, що й для поточних угод спот, тільки на дату закінчення свопа.

Найбільш поширені дати і їх позначення наведено в таблиці 13.1

Таблиця 13.1. Найбільш поширені дати і їх позначення

Найбільш поширені дати і їх позначення

По валютному свопу генерується один тікет угоди, в якому відображається наступна інформація:

 • - дата угоди;
 • - тип угоди: своп;
 • - суми;
 • - контрагент;
 • - спрямування угоди: купую + продаю, продаю + купую;
 • - найменування валют;
 • - обмінні курси / форвардні пункти;
 • - дати валютування;
 • - платіжні інструкції;
 • - через кого здійснена угода (у випадку роботи через брокера).

На практиці свопи форвард/форвард укладаються шляхом здійснення не двох форвардних зустрічних операцій, а двох простих операцій своп, у яких проводиться взаємозалік двох операцій спот.

Наприклад: операція своп форвард/форвард 3/8 типу buy /sell:

 • - купівля тримісячного свопу (продаж з датою валютування спот, купівля з датою валютування форвард);
 • - продаж восьмимісячного свопу (купівля з датою валютування спот, продаж з датою валютування форвард).

Котирування операції своп форвард/форвард здійснюється за допомогою своп-пунктів, які розраховуються за таким правилом [5):

- сторона bid котирування операції своп форвард/форвард дорівнює різниці між стороною bid котирування стандартного свопу довшого строку та стороною offer котирування стандартного свопу короткого строку:

bid (forward/forward swap) = bid (long term) - offer (short term);

- сторона offer котирування операції своп форвард/форвард дорівнює різниці між стороною offer котирування стандартного свопу довшого строку та стороною bid котирування стандартного свопу короткого строку:

offer (forward/forward swap) = offer (long term) - bid (short term).

Приклад. Банк А робить запит щодо котирування свопу форвард/форвард у банку В з метою купити EUR за USD через два місяці, а продати через чотири місяці (банк А продає своп 2/4). Курс спот EUR/USD дорівнює 0,8940, своп-пункти на два місяці: -13/-11, на чотири місяці: -46/-43.

Укладення угоди включає таке:

 • - запит котирування у банку В: "SWAP 2/4 EUR/USD-;
 • - банк В розраховує та надає котирування свопу 2/4 EUR/USD: "-35/-30";
 • - банк А підтверджує, що робить своп типу buy/sell EUR;
 • - банк В розраховує курси свопу за форвардними угодами: курс, за яким він продасть через два місяці EUR - 0,8940, та курс, за яким через чотири місяці він купить EUR - 0,8905. (Угода робиться по стороні bid котирування свопу).

Свопи з датами валютування до споту котируються аналогічно стандартним свопам у вигляді своп-пунктів для відповідних періодів (o/n (overnight), t/n (tom/next) та tod/spot (today/spot)) у вигляді премії або дисконту [5]:

tod/tom - 2,45/2,37 або 0,12/0,15, tom/next - 2/1 або 1,12/1,27.

Існує правило: у випадку зростання зліва направо форвардних (своп) пунктів обмінний курс для першої угоди своп має бути нижчим, ніж валютний курс обміну для другої угоди; у разі зниження форвардних (своп) пунктів зліва направо обмінний курс для першої угоди має бути вищим, ніж для другої.

Найбільш поширений своп том/некст, який використовується у разі пролонгації відкритої позиції при спекулятивній торгівлі на умовах margin trading. При цьому поточний валютний курс спот можна використовувати як для дати валютування (до спота), так і для дати закінчення свопа (безпосередньо на споті). Головне, щоб різниця двох курсів становила суму форвардних пунктів для відповідного періоду, дата спот при цьому завжди є форвардною датою.

Приклад. Банк А котирує своп tom/next за GBP/USD: 0,38/0,48 та укладає угоду своп типу buy/sell GBP, спот курс при цьому GBP/USD =

 • 1,5923/28. Банк А маркет-мейкер, на форварді він продає базову валюту зі сторони offer 0,48. Курс спот може використовуватись двома способами:
  • а) банк А укладає угоду з датою валютування torn за курсом спот 1^923, а угоду з датою валютування на споті - за курсом 1,592348 (1,5923+0,000048);
  • б) банк А укладає угоду з датою валютування torn за курсом 1,592252 (1,5923-0,000048), а угоду з датою валютування на споті - 1,592215).
 
<<   ЗМІСТ   >>