Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економічних учень у запитаннях і відповідях

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Як Ш. Фур'є ставився до приватної власності?

Фур'є, як і всі соціалісти, основу всіх лих вбачав у приватній власності, з відразою ставився до ринку і конкуренції. Приватна власність, вважав він, породжує анархію, призводить до несправедливого і нерівномірного розподілу багатства і марнотратного використання ресурсів. Торгівля через конкуренцію призводить до появи монополії, яка всім диктує свої умови. Експлуатацію робітників Фур'є пояснював перш за все їх обманом як покупців. Поділ суспільства на багатих і бідних, на його думку, є причиною економічних криз надвиробництва. У зв'язку з цим Фур'є дійшов висновку про приреченість цивілізації (так він називав капіталізм) і необхідність її заміни гармонією (так він називав комунізм).

Яку власність вважав Ш. Фур'є економічною основою майбутнього ладу?

Фур'є головним здобутком свого творчого життя вважав відкриття нової форми організації суспільства - асоціації, яку він називав Соціальною Гармонією.

Первинною господарською одиницею асоціації, за Фур'є, є фаланга. Для неї характерні суспільна форма виробництва на підставі спільної власності та розподіл відповідно до внеску кожного у виробництво. Фаланга займає площу близько однієї квадратної милі й складається приблизно з 1500 осіб. Господарською основою фаланги є агровиробництво в різних його видах, з особливим ухилом у бік землеробства і садівництва. Різні види промисловості є лише підсобними промислами для сільського господарства.

Проте фаланга Фур'є - це не просто кооперація, яка передбачає поділ праці та спеціалізацію. Це щось на зразок акціонерного товариства, але частину витрат фаланги становлять витрати на суспільні потреби - виховання дітей, утримання дитячих дошкільних закладів та шкіл.

Отже, господарську систему нового суспільства він бачив як сукупність окремих, економічно відособлених одиниць - фаланг, - хоча й підкреслював, що для загальносуспільних великомасштабних робіт будуть створюватись міжфалангові ("промислові") армії.

Економічною основою майбутнього ладу Фур'є вважав суспільну власність на засоби виробництва, але трактував її досить оригінально. Державними засадами організації суспільства він поступається на користь об'єднань, що перебуватимуть між собою у товарних відносинах. Власність усуспільнюється не державою, а окремими товариствами - фалангами, - які стають реальними власниками. Але й у фалангах Фур'є зберігається приватна власність. Вона визначає пропорції розподілу продукту, хоч і не впливає на виробництво, що функціонує в суспільній фоормі. Господарем виробництва є весь колектив фаланги, вія управляє виробництвом, планує спільну діяльність.

Як здійснюється розподіл прибутків за Ш. Фур'є в первинній господарській одиниці асоціації - фаланзі?

Розподіл здійснюється відповідно до внеску кожного, кожен отримує свою частку прибутків на зразок того, як це робиться в акціонерному товаристві. Капіталіст отримує винагороду за капітал, втілений в акціях. Фур'є впевнений, що продуктивність праці в асоціації буде настільки високою, що кожен матиме заощадження, які будуть інвестовані, а отже, даватимуть право на отримання прибутку. Відтак, власниками у фаланзі будуть не тільки багаті, власність матимуть усі.

Але розмір доходів визначатиметься не лише часткою майна індивіда у спільній власності, а й кількістю витраченої ним праці, його здібностями й талантом. У Фур'є розподіл прибутку відбувається за капіталом, працею і талантом. Таке трактування розподілу має особливий зміст: намагаючись обґрунтувати свій підхід до проблеми справедливого розподілу, Фур'є залучає до цього фактори виробництва. Визначивши пропорції розподілу продукту в співвідношенні 5:4:3 (відповідно до часток праці, капіталу й таланту у виробництві), Фур'є тим самим дає суспільну оцінку значущості кожного з цих факторів.

Найманих робітників у фаланзі не буде, тому не буде й заробітної плати. Фур'є припускав, що якщо й не всі, то переважна маса членів фаланги матимуть частку в прибутку, котра визначатиметься водночас і працею, і капіталом, і талантом (знаннями). Крім того, частина спільного прибутку відраховуватиметься у фонди суспільного споживання, забезпечуючи гарантований рівень доходів.

Справедливий розподіл зробить працю привабливою для всіх.

 
<<   ЗМІСТ   >>