Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік товарних операцій в оптовій торгівлі

Документальне оформлення та облік надходження товарів і тари

Головною особливістю оптової торгівлі є те, що продаж товарів здійснюється великими партіями, які не призначені для індивідуального споживання, розрахунки по товарних операціях здійснюються в основному у безготівковій формі, а товари обліковуються за первісною вартістю.

Оптові підприємства, виконуючи функції з'єднувальної ланки між виробництвом та роздрібною торгівлею, покликані забезпечити найбільш раціональний обіг товарів від виробника до споживача.

Завдання оптових підприємств полягає в тому, щоб забезпечити:

  • - відвантаження товарів покупцям оптимальними партіями, що сприяє найкращому використанню транспортних засобів, зниженню витрат з перевезень та витрат обігу;
  • - своєчасне забезпечення товарами, необхідними для населення чи виробництва;
  • - підбір, сортування товарів, їх комплексність та асортимент.

Для вирішення цих завдань підприємство здійснює господарську діяльність, яка складається з певних господарських операцій. А кожна господарська операція має бути належним чином оформлена і зареєстрована в бухгалтерських документах.

Документальне оформлення надходження та оприбуткування товарів і тари

Документальному оформленню товарних операцій передує укладання договорів. Договір поставки (купівлі-продажу) є основним правовим документом, який визначає права й обов'язки постачальників та покупців. Серед основних його реквізитів є найменування сторін, найменування та кількість товарів, сума, строки постачання, умови прийому, порядок розрахунку, відповідальність сторін за порушення договірних обов'язків тощо.

Надходження товарів на підприємство оптової торгівлі може здійснюватись безпосередньо від виробника або від інших оптових підприємств. Документальне оформлення відпуску товарів залежить від способу перевезення вантажів - автомобільним транспортом, залізничним транспортом або іншим способом.

Оформлення супровідних документів залізничним транспортом здійснюється відповідно до Правил перевезення вантажів, що затверджені наказом Міністерства транспорту України від 14. )0.1997, №363 [58].Супровідні документи складаються на відповідних бланках, форми, які затверджені наказом Міністерства транспорту України від 19.11.1998р. №460 [68]. Під час доставки товарів залізницею оформлюється комплект перевізних документів, до складу яких входять: накладна, квитанція про прийом вантажів, дорожня відомість та корінець дорожньої відомості.

Основними документами, що засвідчують перевезення вантажу автомобільним транспортом являються: подорожній лист типової форми № 1 (міжнародні перевезення) і типової форми № 2 (перевезення в межах України); талон замовника типової форми № І-ТЗ; товарно-транспортні накладні типової форми №1 -ТН (в межах України), а під час міжнародних перевезень використовується типова форма СМЯ. Подорожній лист виписується юридичною особою, яка здійснює перевезення вантажу та вдається водію перед виїздом автомобіля.

Відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні, затверджених наказом Мінтрансу від 14.10.97р. №363 158], товарно-транспортна накладна (ф. № І -ТН) - єдиний для всіх учасників транспортного процесу юридичний документ, що призначений для списання товарно-матеріальних цінностей, обліку на шляху їх переміщення, оприбуткування, складського, оперативного та бухгалтерського обліку, а також для розрахунків за перевезення вантажу та обліку виконаної роботи. Крім того, первинна транспортна документація відноситься до первинних документів, на підставі яких ведеться бухгалтерський облік.

Постачальник (продавець) має виписати покупцю, зареєстрованому як платник ПДВ, податкову накладну. У випадку продажу товарів, звільнення яких від оподаткування в податковій накладній роблять позначку "Без ПДВ". Якщо відпущено товари, оподаткування яких передбачено по нульовій ставці, роблять позначку "0". Податкова накладна виписується на кожну поставку товару в двох примірниках, оригінал надається покупцю, а копія залишається у продавця (постачальника) товарів як звітний та розрахунковий податковий документ.

Виконуючи ці функції, податкова накладна не замінює інших документів, підтверджуючих відпуск товарів (накладна, рахунок-фактура тощо).

При прийманні товарів на склад матеріально-відповідальною особою повинна виписуватись прибуткова накладна. В накладній вказується дата та номер документу, найменування відправника та покупця. Крім того, в прибутковій накладній вказується найменування та короткий опис товару, його кількість, ціна, вартість тощо. Прибуткова накладна підписується матеріально-відповідальною особою, яка отримала товар, та затверджується печаткою підприємства-покупця. Прибуткова накладна складається в одному екземплярі та залишається на підприємстві.

Приймання товарів на торговельних підприємствах здійснюється вповноваженими особами, які несуть відповідальність за дотримання правил приймання товарів. Для отримання товарів на складі постачальника матеріально-відповідальній особі видається довіреність. Строк дії довіреності не може перевищувати 10 днів.

Видані довіреності реєструються у спеціальному журналі; в разі використання довіреності в журналі роблять позначку про номери документів (накладних, актів тощо) на одержані цінності, а в разі повернення невикористаної довіреності - про дату повернення.

При надходженні товарів без товаросупровідних документів (невідфактуровані надходження) їх повинна прийняти спеціальна комісія (в присутності матеріально-відповідальної особи, представника постачальника та компетентної незацікавленої особи) і скласти акт про приймання товарів, які надійшли без товаросупровідних документів.

Отримані товари оприбутковуються в день закінчення їх приймання по фактичній кількості та вартості. Оприбуткування товарів здійснюється на основі актів про приймання. Оформленні документи по прийманню товарів являються основою для здійснення розрахунків з постачальниками, а їх дані не можуть бути переглянуті після приймання товарів.

В бухгалтерському обліку порядок приймання товарів за кількістю та якістю тісно пов'язаний із моментом настання матеріальної відповідальності. Матеріальна відповідальність настає з моменту приймання товарів за кількістю матеріально-відповідальною особою. Якщо вона збігається за часом з прийманням за якістю, то матеріальна відповідальність настає в повному обсязі в момент, коли матеріально-відповідальна особа ставить підпис і штамп (печатку) в супровідних документах.

Якщо підприємство торгівлі має намір продати товари, не змінюючи упаковку свого постачальника, то товар приймається за вагою нетто, кількістю товарних місць, якістю і комплектністю у разі, якщо вага брутто фактична і вага нетто, вказана в супровідних документах, збігаються, тара під товарами не ушкоджена, має належне маркування, опломбована, ознаки псування товарів (бій, бомбаж тощо) відсутні.

У випадку, якщо присутній хоча б один із факторів, що надає можливість стверджувати про некондиційність товару, то приймання товару здійснюється за кількістю тарних місць з одночасною перевіркою його якості.

Приймання товару, відпущеного без тари, у відкритій тарі, а також приймання товару за вагою брутто і кількістю місць здійснюють: на складі одержувача, на складі відправника та на місці розпломбування або на місці розвантаження неопломбованих транспортних засобів і контейнерів або на складі органу транспорту.

Якщо при прийманні товарів за якістю, не завжди можливо визначити виробничі дефекти, слід керуватись Інструкцію П-7 [21], що надає право торговельним організаціям незалежно від результатів перевірки якості, якщо виробничі дефекти виявлено під час підготовки товару до продажу, складати акт про приховані дефекти у 5-денний строк протягом чотирьох місяців після одержання товару.

При прийманні товарів на підприємство оптової торгівлі може бути виявлена невідповідність між фактичними даним з інформацією первинних документів. У разі, якщо під час приймання товарів виявлені нестачі або надлишки складається акт про встановлені розбіжності в кількості та якості під час приймання товарно-матеріальних цінностей. Цей документ є універсальним. Він застосовується за наявності розбіжностей в кількості і (або) якості отриманих товарів незалежно від того, за чиєї вини виникла невідповідність (постачальника чи транспортної організації), і від виду транспортного перевезення вантажу. В акті перераховують лише ті позиції товарно-матеріальних цінностей, за якими встановлені розбіжності. Акт складається в трьох примірниках.

 
<<   ЗМІСТ   >>