Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Особливості нормативної бази аудиту виробничих запасів

Виникнення реальних власників, інвесторів, кредиторів, які бажають отримати свої доходи у вигляді дивідендів, процентів тощо, а також не втратити своїх коштів, поряд з іншими причинами привело, з одного боку, до переходу на ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підставі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, а з іншого — до потреби суб'єктів господарювання в послугах аудиту, особливо аудиту виробничих запасів, частка яких у собівартості продукції досить значна.

Перед аудитором, який проводить аудит виробничих запасів, постає завдання: встановити й підтвердити аудиторським висновком дотримання суб'єктом господарювання вимог чинного законодавства, яке регулює бухгалтерський та податковий облік із цього питання.

Кількість нормативних документів, що регулюють господарські операції з виробничими запасами, є досить значною, крім того, вони часто змінюються та є особливими для окремих суб'єктів господарювання залежно від галузі.

Тому в таблиці 12.1 запропоновані не конкретні нормативно-довідкові документи, а їх групи як джерела інформації.

Таблиця 12.1

Нормативно-довідкові документи, які використовуються в ході аудиту запасів

Джерело інформації Зміст операції Використання інформації аудиторами
1 2 3
П(с)БО 9 "Запаси" Методика обліку запасів на підприємстві, розкриття інформації в фінансовій звітності Нормативно-правове регулювання при дослідженні операцій, пов'язаних із рухом запасів
Нормативні документи про поставки продукції виробничо-технічного призначення Договірні відносини між під-приємствами-постачальниками та покупцями виробничо-технічного призначення Доцільність придбання продукції виробничо-технічного призначення та її використання, дотримання правил приймання за кількістю та якістю
Нормативні документи про інвентаризацію запасів Організація і проведення інвентаризації запасів Дотримання нормативних актів при здійсненні контролю за цілісністю запасів, визначення розмірів нестачі, пошкодження запасів, установлення осіб, відповідальних за збитки
Нормативні документи про документи і документообіг у бухгалтерському обліку Порядок оформлення первинних документів при виконанні господарських операцій на підприємствах, надання їм юридичної сили Дослідження господарських операцій, пов'язаних із рухом запасів, використання первинних документів у системі доказів
Нормативно-довідкова інформація про порядок видачі доручень на отримання запасів, відпускання їх за дорученнями Застосування доручень при оформленні операцій, пов'язаних з отриманням та відпуском запасів Визначення відповідальних осіб за отримані запаси
Основне положення про облік тари на підприємстві Організація та методика обліку тари на підприємстві Дослідження господарських операцій із використанням гари та її обліку
Нормативні документи про бухгалтерський облік МШП Порядок обліку МШП Дослідження господарських операцій з МШП
МШП на складі та в експлуатації Дотримання нормативних актів при обліку МШП Дослідження господарських операцій про передачу МШП в експлуатацію
Податкове законодавство Оподаткування операцій, пов'язаних із рухом виробничих запасів Дослідження правильності оподаткування операцій, пов'язаних із рухом виробничих запасів
Короткі вказівки щодо застосування типових міжгалузевих форм первинної документації з обліку запасів Правила оформлення первинних документів з обліку запасів Оцінка якості первинних документів з обліку запасів на підприємстві
Нормативні документи про норми списання та витрачання запасів Списання запасів за кількістю та якістю Дослідження господарських операцій із списання запасів
Нормативні документи про списання природного убутку Встановлення втрат у межах природного убутку Дослідження господарських операцій зі списання втрат у межах природного убутку

Розглянемо деякі з них.

 
<<   ЗМІСТ   >>