Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Взаємодія органів Державного казначейства та Державної податкової служби в процесі виконання бюджетів за доходами

У зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника СЕП НБУ спільним наказом Державного казначейства України та Державної податкової адміністрації України № 74/194 від 25 квітня 2002 року затверджено Порядок взаємодії між органами Державного казначейства України та державної податкової служби України у процесі виконання державного та місцевих бюджетів за доходами.

З метою забезпечення повноти надходжень платежів до бюджетів відповідно до бюджетної класифікації:

 • 1) Органи Державної податкової служби до 1 грудня кожного року подають відповідним управлінням Державного казначейства в електронному вигляді списки складу платників податків, які перебувають на податковому обліку в кожному районі (місті), за:
  • - юридичними особами та їх філіями;
  • - фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності (за відповідним запитом органу Державного казначейства).
 • 2) У разі зміни переліку видів доходів після прийняття закону України про Державний бюджет в управліннях Державного казначейства України відкриваються (перевідкриваються) рахунки, відповідно до внесених змін.

Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування платежів до бюджетів протягом 3 робочих днів надається управліннями та відділеннями Державного казначейства відповідним органам державної податкової служби України.

У процесі виконання Державного бюджету за доходами Управління Державного казначейства України наступного дня після зарахування доходів передають (до 11 години) відповідним органам Державної податкової служби на обласному рівні та районним відділенням Державного казначейства для подальшої передачі районним податковим інспекціям наступні документи:

 • - відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами у вигляді технологічних файлів;
 • - звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі відділень за видами надходжень;
 • - відомість № 2 розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами";
 • - відомість розподілу платежів між рівнями місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3321 "Кошти, які підлягають розподілу між рівнями бюджету";
 • - відомість № 2м розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3411 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету, що підлягають розподілу";
 • - відомість розподілу коштів, тимчасово віднесених на доходи місцевого бюджету, які надійшли на аналітичні рахунки 3421 "Кошти, тимчасово віднесені на доходи місцевого бюджету, що підлягають розподілу";
 • - виписки з рахунків у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Державне казначейство України:

 • 1) отримує звіти про виконання бюджетів за доходами від управлінь Державного казначейства України;
 • 2) формує та передає Державній податковій адміністрації України до 13-ї години:
  • - відомості про зарахування та повернення коштів з аналітичних рахунків за доходами державного бюджету (центральний рівень) у вигляді електронних документів;
  • - звіти про виконання державного та місцевих бюджетів за доходами в розрізі областей.

Звірка доходів за всіма кодами бюджетної класифікації станом на 1-е число місяця, наступного за звітним, здійснюється:

 • 1) між управліннями (відділеннями) Державного казначейства та відповідними податковими органами щомісячно, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним;
 • 2) між Державним казначейством (центральний рівень) та Державною податковою адміністрацією України щомісячно, не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним.

За результатами складаються Акти звірки (Додатки П, Р, С, Т, У).

У процесі виконання Державного бюджету за доходами зустрічаються випадки помилково та/або надмірно сплачених до бюджету податків. Порядок повернення цих податків здійснюється виключно на підставі заяви платника податків (за винятком повернення зайво утриманих

(сплачених) сум прибуткового податку з громадян), яка може бути подана не пізніше 1095 дня, наступного за днем виникнення такої переплати.

Порядок взаємодії органів Державної податкової служби та органів Державного казначейства України у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених обов'язкових платежів регламентований спільним наказом Державної податкової адміністрації України та Державного казначейства України №125/58 від 18 березня 2003 року.

Під дію цього Порядку не підпадає:

 • а) відшкодування податку на додану вартість;
 • б) повернення платникам податків сум акцизного збору;
 • в) виконання судових рішень щодо повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів).

Для повернення надміру сплачених податків:

 • 1) Платник податків подає до органів Державної податкової служби заяву з визначенням напрямів зарахування коштів.
 • 2) Органи державної податкової служби за місцем реєстрації платника податків:
  • - готують на протязі 3 робочих днів висновки (додаток Ф) на підставі даних особових рахунків платника;
  • - передають ці висновки органам Державного казначейства України

згідно з Реєстром (додаток X).

Органи Державного казначейства:

 • 1) реєструють висновки податкової служби в Журналі обліку висновків (додаток Ц);
 • 2) готують платіжні документи на перерахування коштів з відповідних бюджетних рахунків на рахунок, вказаний у висновку;
 • 3) за умови наявності коштів, необхідних для здійснення повернення, у термін не пізніше п'яти робочих днів від дати отримання висновку, здійснюють перерахування коштів.

Повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених платежів здійснюється з того бюджету, до якого зараховується у поточному бюджетному році платіж, який підлягає поверненню.

Повернення коштів з бюджетів здійснюється відповідно до Порядку повернення платникам помилково та/або надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), затвердженого наказом Державного казначейства України від 10 грудня 2002 № 226.

Взаємодія між органами Державного казначейства України та Державною митною службою

Порядок взаємодії та обміну інформацією між органами Державного казначейства України та Державної митної служби України в процесі казначейського обслуговування державного бюджету за доходами, що контролюються митними органами, визначено спільним наказом Державного казначейства України та Державної митної служби України № 150/417 від 31 липня 2002 року.

Цей Порядок розроблено з метою запровадження повно функціонального казначейського обслуговування митних органів за доходами та у зв'язку з набуттям Державним казначейством України статусу учасника системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ).

Податки та збори, контроль за справлянням яких здійснюється митними органами, зараховуються останніми на рахунки з обліку доходів, відкриті в управліннях Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі в розрізі митниць та кодів бюджетної класифікації.

Інформація про зміни у складі митних органів надається Державному казначейству України протягом двох тижнів.

Після прийняття Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік у разі зміни переліку видів митних платежів та/або порядку їх зарахування до бюджету в управліннях Державного казначейства України в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі відкриваються (перевідкриваються) рахунки відповідно до змін, унесених зазначеним Законом України.

Інформація про реквізити відкритих (перевідкритих) рахунків для зарахування митних платежів, надається управліннями Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі митним органам, Державним казначейством України - Державній митній службі України (у частині рахунків, відкритих на центральному рівні) протягом 3 робочих днів з дня відкриття (перевідк-риття) цих рахунків.

Органи Державного казначейства щоденно наступного робочого дня, після зарахування митних платежів на відповідні рахунки, до 11 години:

 • - формують для уповноважених митних органів виписки з цих рахунків у вигляді електронного реєстру;
 • - передають їх засобами електронної пошти (модемного зв'язку) для подальшої передачі їх відповідним митним органам.

Звіт про виконання Державного бюджету за доходами Державне казначейство формує та передає до 13 години у вигляді електронного документа Державній митний службі.

Митні органи проводять з органами Державного казначейства звірку доходів у розрізі кодів бюджетної класифікації щомісяця, не пізніше 4-го числа місяця, наступного за звітним. Результати оформлюються Актом звірки (додаток Ш) у 4 примірниках.

 • 1 - для управління Державного казначейства в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі;
 • 2 - для Державного казначейства України;
 • 3 - для митних органів;
 • 4 - для Державної митної служби України.

Акти звірки територіальних органів узагальнюються відповідно Державним казначейством України та Державною митною службою України та не пізніше 20-го числа місяця, наступного за звітним, на їх основі складається загальний акт звірки (додаток Щ).

 
<<   ЗМІСТ   >>