Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система економічних показників функціонування туристичної компанії

Господарсько-фінансова діяльність туристичних баз і готелів характеризується такими основними показниками:

 • а) кількість місць - усього, зокрема цілорічних, сезонних, власних, орендованих;
 • б) об'єм обслуговування туристів (осіб, осіб-днів);
 • в) доходи;
 • г) собівартість обслуговування
 • д) план з праці і заробітної плати;
 • е) прибуток.

Діяльність туристичних баз і готелів, що займаються будівництвом, реконструкцією і капітальним ремонтом, оцінюється показниками введення в експлуатацію основних фондів, кількістю ліжко-місць, що вводяться, показниками обсягів капітального будівництва і будівельно-монтажних робіт, капітального ремонту і впорядкування, а також показниками використання праці основного і допоміжного персоналу.

Попередній огляд туристичного обслуговування здійснюється за найважливішими показниками, що характеризують загальні результати та ефективність господарської діяльності туристичних баз і готелів. Це дає можливість, не розкриваючи внутрішнього змісту узагальнювальних показників і чинників, що впливають на них, загалом охарактеризувати роботу туристичного підприємства, пов'язану з виконанням завдань і зобов'язань, закладених в бізнес-плані, визначити динаміку показників у порівнянні з попередніми періодами та ін.

Показники організаційного і матеріально-технічного рівня діяльності туристичних баз готелів визначають використання матеріальних і трудових ресурсів, що органічно поєднують матеріально-технічні та організаційні чинники у сфері туристично-екскурсійного обслуговування.

Завдання аналізу матеріально-технічного рівня туристичних баз, готелів:

 • o вивчення складу і динаміки основних фондів і їх технічного стану;
 • o визначення впливу використання фонду розміщення на обсяг послуг, що надаються, та інші показники.

Економічна ефективність використання основних фондів характеризується їх часткою в вартості послуг, що надаються. Але аналізуючи цей показник, треба враховувати особливості його формування. Із введенням в експлуатацію комфортабельнішого фонду розміщення, впровадження в роботу туристичних баз (готелів), особливо засобів автоматизації і комп'ютеризації, сума щорічної амортизації також зростає. Якщо частка амортизації в собівартості послуг що надаються, зростає, то для забезпечення рентабельності роботи туристичного підприємства необхідно збільшити вартість обслуговування.

Відомості про наявність, рух, використання основних фондів включаються в річний звіт туристичного підприємства. При вивченні технічного стану основних фондів застосовують такі коефіцієнти:

 • o оновлення (відношення вартості основних фондів, що знову надійшли, до загальної вартості основних фондів на кінець року);
 • o вибуття (відношення вартості основних фондів які вибули, до загальної вартості основних фондів на кінець року);
 • o зношеності (відношення суми нарахованого зносу до первинної вартості основних фондів);
 • o придатності (відношення залишкової вартості основних фондів до первинної вартості).

Доцільно також обчислювати тривалість обороту основних фондів, як відношення середньорічної вартості основних фондів до суми амортизаційних фондів, призначених для повного відновлення.

Середньорічна вартість основних фондів визначається, як і в інших галузях господарства, за показниками місячних звітів.

Комфортабельність туристичного підприємства значною мірою залежить від рівня його санітарно-технічного устаткування, наявності в номері індивідуальних санвузлів з теплою і холодною водою. Кожен номер сучасної турбази або готелю, залежно від категорії і розряду, обладнаний повним, неповним чи малим санвузлом або умивальником з теплою і холодною водою безпосередньо в житловій кімнаті. Слід аналізувати ступінь впровадження так званої малої механізації на кожному робочому місці: використання візків для перевезення білизни, пилососів, підлогонатирачів, а також наявність спеціального прибирального інвентаря (щіток, йоржів для промивки унітазів тощо).

Показником, який характеризує рівень організації роботи туристичної бази і готелю, є ритмічність роботи.

Господарсько-фінансову діяльність туристичних фірм характеризують наступні такі показники:

 • а) кількість орендованих баз і місць;
 • б) обсяг послуг, що надаються (доходи);
 • в) обсяг обслуговування туристів (осіб, особо-днів);
 • г) обсяг обслуговування екскурсантів (кількість учасників екскурсій);
 • д) план з праці і заробітної плати;
 • е) норматив оборотних коштів;
 • ж) прибуток.

Зосередити увагу слід на показниках рентабельності кожного виду обслуговування, співвідношенні кошторису адміністративно-управлінських витрат і собівартості (у відсотках).

Обсяг послуг (доходи), що надаються, - найважливіший вартісний показник сфери туристично-екскурсійного обслуговування. Разом з натуральними кількісними показниками він характеризує зусилля туристичного підприємства, спрямовані на туристично-екскурсійне обслуговування за нормальної рентабельності в роботі.

Економічний аналіз організаційного і матеріально-технічного рівня діяльності турфірм необхідно починати з аналізу стану його матеріально-технічної бази, під якою слід розуміти:

 • а) кількість і якість орендованого фонду розміщення для обслуговування туристів (у готелях, на турбазах, в приватному секторі);
 • б) кількість місць на теплоходах (якщо теплоходи орендують більше як на два місяці на рік);
 • в) кількість туристичних поїздів, що надаються;
 • г) кількість автобусів, яка, згідно з угодою з підприємством автомобільного транспорту, надаються для забезпечення роботи турфірми в певні відрізки часу;
 • д) кількість місць на літаках.

Показник комфортабельності обслуговування набуває дедалі більшого значення в роботі фірми: радіофікація автобусів на екскурсійних маршрутах, харчування в упорядкованих підприємствах громадського харчування на дальніх маршрутах, точне дотримання графіка маршруту та інші заходи є складовими комфортності туристично-екскурсійного обслуговування.

Комфортабельність орендованого житлового фонду значною мірою визначається якістю цього фонду, близькістю його до моря, наявністю санвузлів, теплої і холодної води (в узбережних районах - гостинністю і культурою квартироздавачів та ін).

Аналіз комфортабельності орендованого житлового фонду повинен відображати якість цього фонду у відсотку. Упровадження нових інформаційних технологій також характеризує стан матеріально-технічної бази фірми.

Важливим показником рівня організації роботи турфірми є ритмічність її роботи.

 
<<   ЗМІСТ   >>