Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудиторський звіт при виконанні спеціального завдання

Певна підгрупа, яка розглядає порядок складання звітів при виконанні спеціальних завдань включає міжнародні стандарти аудиту з 800 до 899 "Спеціалізовані сфери" [13]. їх МСА у редакції 2010 року надають три:

  • - МСА 800 "Особливі міркування — аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення".
  • - МСА 805 "Особливі міркування — аудити окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту";
  • - МСА 810 "Завдання з надання звіту щодо узагальненої фінансової звітності".

Завданнями спеціального призначення є аудит:

  • - повного пакета фінансових звітів, складених відповідно до іншої всеохоплюючої основи бухгалтерського обліку;
  • - компонента повного пакета фінансових звітів загального або спеціального призначення, наприклад, окремого фінансового звіту, конкретних рахунків, елементів рахунків або статей у фінансовому звіті;
  • - відповідності контрактних угод;
  • - узагальнених фінансових звітів.

У зв'язку із тим, що ці питання є достатньо специфічним, розглянемо моменти, на які необхідно звернути увагу аудитору перед виконанням завдань спеціального призначення (рис. 8.1).

Аудиторські процедури при укладанні договору на виконання завдання спеціального призначення

Рис.8.1. Аудиторські процедури при укладанні договору на виконання завдання спеціального призначення

За означеними завданнями складається окремий звіт та висловлюється думка аудитора, підходи до формування якої надано у МСА 800 та 805.

Стандарти аудиту МФБ констатують, що МСА груп 100—700 застосовуються до аудиту фінансової звітності. МСА 800 розглядає особливі міркування щодо застосування МСА в процесі аудиту фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, МСА 805 — під час аудитів окремих фінансових звітів або певного елемента, рахунку або статті фінансового звіту.

Наприклад, аудитора можуть просити висловити думку щодо одного або декількох компонентів фінансових звітів (а саме — щодо окремого фінансового звіту, а не всієї фінансової звітності), дебіторської заборгованості, запасів, нарахування премій працівникам, формування статутного капіталу підприємства або з'ясування стану кредиторської заборгованості тощо. Такий компонент може готуватись клієнтом як для задоволення потреб у фінансовій інформації конкретних користувачів і мати обмежене розповсюдження, так і навпаки, використовуватись широким колом споживачів.

Перевірку означеної компоненти аудитор може виконувати як окремо, так і одночасно з аудитом фінансової звітності суб'єкта господарювання. Однак, результати виконання такого завдання не відображаються в аудиторському звіті щодо фінансових звітів у цілому, і аудитор повинен висловити думку лише щодо того, чи підготовлений перевірений компонент в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовної концептуальної основи бухгалтерського обліку.

Визначаючи обсяг робіт і здійснюючи перевірку, аудитор повинен розглядати і враховувати взаємопов'язані статті та їх суттєвість щодо компоненту, який перевіряється. Таким чином, у процесі перевірки може виникати необхідність у перевірці й іншої фінансової інформації для висловлення відповідної думки щодо означеного компоненту.

Якщо аудитор дійшов висновку про висловлення щодо фінансових звітів в цілому негативної думки або взагалі вирішив відмовитись від її висловлення, то окремий звіт щодо компонентів фінансових звітів готується лише тоді, якщо ці компоненти не настільки великі, щоб складати більшу частину фінансових звітів. Якщо перевіряється тільки компонент фінансових звітів (без перевірки фінансової звітності в цілому), то аудитор висловлює свою думку та надає модифіковану думку у звіті аудитора згідно з визначеними модифікаціями аудиторського звіту.

У додатку до МСА 800 надано три приклади аудиторських звітів щодо фінансової звітності спеціального призначення.

Додаток 1 МСА 805 має приклади певних (окремих) елементів, рахунків або статей фінансового звіту, додаток 2 складається із прикладів аудиторських звітів щодо окремого фінансового звіту та його певного елемента, рахунку або статті.

 
<<   ЗМІСТ   >>