Повна версія

Головна arrow Страхова справа arrow Страхові послуги

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ, ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ НА СТРАХОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Сутність страхової послуги, її необхідність в умовах ризикогенного середовища Соціально-економічна сутність та зміст страхової послуги Ринок страхових послуг: сучасний стан та перспективи розвитку Правові засади регулювання ринку страхових послуг в УкраїніРегулювання інвестиційних потоківСоціальне регулювання Послідовність розробки, формування та реалізації страхових послуг на страховому ринку України Етапи розробки, формування та реалізації страхових послуг кінцевому споживачу Інновації на ринку страхових послуг Роль страхових посередників у системі реалізації страхових послуг Порядок укладання та ведення страхової угоди Етапи формування страхової угоди між учасниками процесу страхування Порядок укладання та дії договору страхування Правила страхування СТРАХОВІ ПОСЛУГИ З ОСОБИСТИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ Страхування життя і пенсій Загальна характеристика особистого страхування Страхування життя на випадок смерті Основні умови страхування на дожиття Змішане страхування життя Страхування додаткової пенсії Порядок та умови розрахунку тарифів за страхуванням на дожиття і життя Страхування від нещасних випадків Сутність страхування від нещасних випадків Обов'язкові види страхування від нещасних випадків Добровільне страхування від нещасних випадків Медичне страхування Соціально-економічні передумови розвитку медичного страхування в Україні Обов'язкове медичне страхування Добровільне медичне страхування Медичне страхування громадян, які виїжджають за кордон Організація медичного страхування у зарубіжних країнах: досвід для УкраїниСТРАХОВІ ПОСЛУГИ З МАЙНОВИХ ВИДІВ СТРАХУВАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ Страхування майна юридичних осіб Економічні засади страхування майна юридичних осіб Обов'язкове майнове страхування Добровільне страхування майна підприємств Страхування майна та відповідальності фізичних осіб Економічні засади розвитку страхування майна та відповідальності громадян Добровільне страхування майна громадян Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Сільськогосподарське страхування Характерні ознаки прояву ризиків в аграрному секторі та необхідність їх страхування Страхування врожаю сільськогосподарських культур Страхування сільськогосподарських тварин Організаційні засади розвитку сільськогосподарського страхування у зарубіжних країнах Розвиток системи страхування у лісовому господарстві Страхування технічних ризиків Сутність та види страхування технічних ризиків Страхування будівельно-монтажних ризиків Страхування машин і обладнання Страхування електронного обладнання Страхування фінансово-кредитних ризиків Економічний зміст страхування фінансово-кредитних ризиків Добровільне страхування фінансових ризиків Страхування кредитних ризиків Страхування депозитів Страхування фінансових гарантій Добровільне страхування ризику втрати права власності та інших майнових прав (титульне страхування) Страхування відповідальності Економічний зміст страхування відповідальності Поняття та види страхування цивільної відповідальності Страхування відповідальності роботодавців Страхування відповідальності виробника (продавця) товарів, виконавця робіт (послуг) Страхування професійної відповідальності Страхування відповідальності за екологічне забруднення довкілля Сутність та необхідність розвитку страхування екологічних ризиків Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання, пов'язаних з екологічною небезпекою Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів ТРАНСПОРТНЕ СТРАХУВАНЯ Автотранспортне страхування Сутність та необхідність автотранспортного страхування Добровільне страхування автомобільних транспортних засобів (авто-каско) Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Роль та значення МТСБУ у процесі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Добровільне страхування вантажів, які транспортуються автомобільними транспортними засобами Морське страхування Історичні передумови та економічний розвиток морського страхування Добровільне страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) Страхування вантажів Авіаційне страхування Економічні та правові засади розвитку авіаційного страхування в Україні Обов'язкове страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті й вантажу Обов'язкове страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам Обов'язкове страхування членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу Обов'язкове страхування повітряних суден Обов'язкове страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт Добровільне страхування авіаційного транспорту
 
>>