Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Яким чином розподіляються позиції підприємств з різною формою власності у капітальному будівництві?

У капітальному будівництві утвердилося різноманіття форм власності Частка недержавного сектора у загальному обсязі робіт, виконаних за договорами будівельного підряду досягає 80-90%. У державній власності знаходиться незначна кількість організацій.

Організації приватного сектора економіки розрізняються залежно від того, одна чи кілька осіб є їх власниками; від відповідальності за діяльність організації, способу включення одноосібних капіталів у загальний капітал організації. Громадський сектор економіки — це державні і комунальні (муніципальні) підприємства.

Окремо знаходиться підприємницька діяльність громадян (фізичних осіб) без утворення юридичної особи (маються на увазі індивідуальні підприємці, що пройшли державну реєстрацію). Індивідуальний підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

Одна з ключових характеристик ринкової економіки — її багатоукладність, що базується на різноманітті форм власності, на оптимальному поєднанні її приватного та державного секторів, державного регулювання економіки і ринкового механізму господарювання. На різних історичних етапах залежно від конкретних історичних (внутрішніх і зовнішніх) обставин економічна роль держави змінювалася і в кількісному і в якісному аспектах — по цілям, сферам, галузям, напрямкам, масштабами, формами та методами, функціональної ролі.

Це свідчить про те, що і приватний, і державні сектори перебувають у стані еволюції. Необхідність і масштаби державного сектора в національній економіці країн, на думку більшості економістів, обумовлені "провалами" ринку, де ринковий критерій максимізації прибутку не застосуємо. Слід зауважити, що структура державного сектора — явище не тільки складне, але і неоднорідне. Ефективність держвласності — більш складна категорія, ніж, ефективність приватної форми власності, орієнтованої на прибуток. Тому до неї не завжди і не скрізь застосуємо даний критерій оцінки. Справа в тому, що в ряді сфер, галузей, виробництв державна форма власності може забезпечити одержання прибутку, в іншому ж ряді галузей і виробництв ефективність державної форми власності, втілюючись на самих різних рівнях економіки і життя суспільства, виявляється в таких показниках, як забезпечення надійної оборони країни, правопорядку, вирівнювання рівнів регіонального розвитку, прогресивної структурної перебудови економіки і т.п.. А з економічної точки зору тут може виявлятися і проявляється низька рентабельність і навіть збитковість.

У цьому є необхідність дослідження такого найважливішого елемента державного сектора, як державні підприємства, що займаються виробництвом і поставкою товарів (робіт, послуг).

Що являє собою така форма інтеграції як асоціація?

Оцінюючи в цілому позитивно тенденцію розвитку малого та середнього бізнесу в будівництві, необхідно зауважити, що при існуючих недоліках функціонування і труднощі створення цієї моделі взаємин кооперативні формування не здатні повністю вирішити проблему міжгалузевих зв'язків, тому закономірно поява і розвиток інших форм інвестиційно-будівельної інтеграції.

Об'єднуюча структура у вигляді координуючої асоціації може сприяти розвитку внутрішніх договірних відносин між підприємствами різних галузей. Однак асоціація не володіє ні адміністративними, ні економічними засобами впливу на підприємства, а "м'які" способи забезпечення керованості міжгалузевими відносинами швидко вичерпують свої можливості.

Участь у діяльності асоціації підприємств з різними взаємозалежними інтересами, а також нездатність асоціації впливати на інтегровані підприємства значно знижують ефективність її роботи. Звідси можна зробити висновок: асоціація як координуючий орган, позбавлений засобів управління підприємствами, може ефективно функціонувати тільки тоді, коли до її складу входять підприємства, що мають однакові або різні, але не взаємозалежні інтереси. Така асоціація може займатися, наприклад, питаннями збуту продукції, веденням спільних справ підприємств і т. д. Разом з тим вона не здатна виконувати функції господарського органу управління, не маючи на це коштів, а отже, і регулювати міжгалузеві відносини.

 
<<   ЗМІСТ   >>