Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Планування як особлива форма діяльності Зміст процесу планування Предмет, об'єкт та зміст планування Планування - основна функція управління Завдання курсу планування діяльності туристичних установ Методологічні основи планування діяльності туристичних установ Методологічні рівні наукового дослідження Теоретичний рівень Теоретико-емпіричний рівень Емпіричний рівень Кабінетні дослідження Дослідження, з виходом на об'єкт (польові) Систематизація основних видів планування діяльності туристичних підприємств Вибір орієнтації планування Реактивізм Інактивізм Преактивізм Інтерактивізм Основні принципи інтерактивного плануванняПринцип участіПринцип неперервностіПринцип холізму Здійснення класифікації видів планування Виділення об'єктів планування на туристичних підприємствах Типізація планування в залежності від обраного об'єкту: нормативне, стратегічне, тактичне та операційнеРеалізація стратегічного плануОцінка стратегічного плану Побудова трьох підсистем планування діяльності туристичних підприємств Маркетинговий план діяльності туристичних установмa 5. Визначення загально фірмових та маркетингових цілей на основі проведених досліджень ринку туристичних послуг Суть та функції маркетингу на туристичному підприємстві Характеристика туристичного ринку України та її регіонівВ'їзний туризмВиїзний туризм Планування сегментації ринку та визначення місткості Дослідження зовнішнього середовища фірмиОцінка ризику Планування внутрішнього середовища діяльності підприємства Ситуаційний аналіз - SWOT -аналіз Основні підходи до розробки стратегії підприємства Види маркетингових стратегій Стратегічні альтернативи, що базуються на методі "товар-ринок" Стратегії за методом "Бостон консалтинг груп" Стратегічна модель Портера Методи оцінки ефективності використання вибраної стратегії Товарна політика Конкурентноздатність товару чи послуги Життєвий цикл товару чи послуги та стратегії для кожного етапу Асортиментна політика Продуктова стратегія Вибір цінової стратегії підприємства Особливості та функції ціни на туристичні послуги Стратегії ціноутворення туристичних послуг Залежність ціни від типу ринку Ціна і попит Планування маркетингової комунікаційної системи туристичної фірми Аналіз переваг кожного елемента комунікаційної системи Особливості реклами в туризмі Планування рекламної кампанії Організаційно-виробничий план діяльності підприємства Організаційні механізми діяльності туристичного підприємства Нормативно-правові вимоги Вибір організаційно-правової форми та форми власності майбутнього туристичного підприємства Державна реєстрація туристичного підприємства Ліцензування, туристичної діяльності Основні фонди підприємств туристичної індустрії Оборотні фонди і оборотні засоби підприємства ФІНАНСОВИЙ ПЛАН Планування поточних витрат і основних фінансових звітів на туристичних підприємствах Особливості фінансових відносин туризмуПланування різниці між прибутками та видатками підприємства Планування ключових фінансових показниківПоказники ліквідностіПоказники активності (оборотності)Показники прибутковостіПоказники використання фінансового важеляКомплексні показники Планування продуктивності, мотивації та оплати праці Планування податків на підприємстві Податок, на прибуток, підприємства Податок на додану вартість Акцизний збір Єдиний податок суб'єктів малого підприємництва Комунальний податок Фіксований сільськогосподарський податок Плата за землю Бізнес план Суть бізнес-планування Мета складання бізнес-плану та сфери його застосування Структура бізнес-плану. РезюмеЗагальні відомості про підприємство (company profile)Ринок збуту підприємства (environment of industry)Маркетинговий план ( marketing plan)Оперативний план ( operating plan)План трудових ресурсів (human resources plan)Фінансовий план (Financial plan) Критерії оцінки ефективності інвестиційного проекту Чистий приведений (дисконтований) дохід [net present value, NPV] Індекс доходності Індекс (коефіцієнт) рентабельності Термін окупності Внутрішня ставка доходности Оцінка комерційної та бюджетної ефективності проекту Комерційна ефективність Визначення бюджетної ефективності Методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів
 
>>