Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Міжнародний ринок банківських кредитів

Міжнародний кредит як економічна категорія

Міжнародний кредит - це рух позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин, пов'язаний з наданням у тимчасове користування валютних грошово-матеріальних ресурсів одних країн іншим на умовах платності, строковості, повернення, забезпеченості, цільового призначення.

Джерелами міжнародного кредиту є:

 • o тимчасово вивільнена у підприємстві у процесі кругообігу частина капіталу в грошовій формі;
 • o грошові накопичення держави, мобілізовані банком;
 • o грошові заощадження індивідуального сектора, мобілізовані банком.

Основні принципи міжнародного кредиту:

 • 1) повернення - відображає необхідність вчасного повернення отриманих від кредитора фінансових ресурсів після завершення їх використання позичальником, якщо отримані кошти не повертаються, то відбувається безповоротна передача грошового капіталу, тобто фінансування;
 • 2) строковість передбачає необхідність його повернення не в будь-який прийнятий для позичальника час, а в чітко визначений строк, зафіксований у кредитному договорі;
 • 3) платність - необхідність не тільки прямого повернення позичальником отриманих від банку кредитних ресурсів, а й оплати права користування;
 • 4) забезпеченість - передбачає необхідність забезпечення захисту майнових інтересів кредитора у разі порушення позичальником узятих на себе зобов'язань і відображається у таких формах кредитування, як позики під заставу чи під фінансові гарантії;
 • 5) цільовий характер - притаманний більшості кредиторів і відображає необхідність цільового використання коштів, які отримані від кредитора;
 • 6) диференційований характер - визначає диференційований підхід з боку кредитних організацій до різних категорій потенційних позичальників залежно від інтересів як банку, так і країни, в якій знаходиться банк-кредитор.

Принципи міжнародного кредиту використовуються для досягнення поточних і стратегічних завдань суб'єктами ринку і держави і виражають Його зв'язок з економічними законами ринку. Місце і роль міжнародного кредиту у світовій економічній системі визначається насамперед його функціями, які відображають особливості руху міжнародного позичкового капіталу у сфері міжнародних економічних відносин.

Основними функціями міжнародного кредиту є:

 • o перерозподіл позичкових капіталів між країнами для забезпечення потреб розширеного виробництва;
 • o економія затрат обігу у сфері міжнародних розрахунків;
 • o прискорення концентрації і централізації капіталу;
 • o обслуговування міжнародного товарообігу;
 • o прискорення науково-технічного прогресу.

Позитивна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він: стимулює зовнішньоекономічну діяльність країни; створює сприятливі умови для зарубіжних приватних інвестицій; забезпечує безперервність міжнародних розрахункових та валютних операцій; підвищує економічну ефективність зовнішньої торгівлі та інших видів зовнішньоекономічної діяльності.

Негативна роль міжнародного кредиту у процесі відтворення полягає в тому, що він:

 • o загострює суперечності ринкової економіки;
 • o використовується для переказування прибутків із країн-позичальників, посилюючи позиції країн-кредиторів;
 • o сприяє створенню та зміцненню в країнах-боржниках вигідних для країн-кредиторів економічних і політичних режимів;
 • o виступає джерелом фінансування війн;
 • o використовується для проведення кредитної дискримінації та кредитної блокади.
 
<<   ЗМІСТ   >>