Повна версія

Головна arrow Психологія arrow Патопсихологія

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Патопсихологія: предмет і завдання Загальне поняття про патопсихологію, її завдання та значення Поняття про психічну патологію Зв'язок патопсихології з іншими галузями наукового знання та практики Принципи патопсихологічних досліджень Кому потрібні знання патопсихології? Історія розвитку поглядів на психічну патологію та її лікування. Історія розвитку патопсихології Світова історія розвитку поглядів на патологію та її лікуванняПогляд первісних людей на патологію та її лікуванняПогляди на патологію та її лікування в античні часиЄвропа в середні віки: демонологія повертаєтьсяРенесанс і створення притулківІІІ-ХІХ ст.: моральне лікування Історія розвитку поглядів на патологію та її лікування в Україні та Росії. Становлення вітчизняної патопсихології Важкі психічні порушення та їх лікування Загальне уявлення про найбільш поширені психічні захворювання ВИДИ РОЗЛАДІВ ПСИХІКИ Патопсихологічна характеристика психічних процесів Розлади відчуття Розлади сприймання Розлади уваги Порушення пам'яті Розлади мислення Розлади інтелектуПорушення інтелекту Порушення мовлення Порушення емоційної сфери Порушення волі Розлади свідомості Загальна характеристика свідомості, ознаки розладів свідомості та самосвідомості Характеристика основних станів порушеної свідомості Розлади особистості Порушення опосередкованості та ієрархії мотивів Порушення смислоутворення Порушення підконтрольності поведінки Патопсихологічний розвиток як фактор девіантної поведінки Поняття про девіантну поведінкуСпособи взаємодії індивіда з реальністю Типи девіантної поведінки Причини формування девіантної поведінки Форми вияву девіантної поведінки ВІКОВА ПАТОПСИХОЛОГІЯ Порушення психічного розвитку немовлят, дітей раннього, дошкільного та молодшого шкільного віку Психічні особливості та порушення у період новонародженості, немовляти і раннього дитинстваПсихічні особливості (в нормі) дітей цього віку. Психічні особливості та психічні порушення у дітей дошкільного і молодшого шкільного вікуТипові психологічні порушення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Порушення психічного розвитку в підлітковому віці, ранній юності. Психічні розлади в осіб зрілого та похилого віку Психічні розлади у підлітків Психологія ранньої юності Психологічні особливості і психічні розлади осіб зрілого, похилого та старечого віку ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА ПРИ РОЗЛАДАХ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ1 Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей та роль даних про порушення в розвитку дитини Принципи побудови патопсихологічного обстеження дітей Роль даних про порушення розвитку дитини в оптимізації навчально-виховного процесу Методи дослідження порушень психічних процесів, станів та особистісного розвитку дітей Особливості дослідження психічних процесів і станів у дітей Патопсихологічне обстеження дітей дошкільного віку Дослідження психічних процесів дітей шкільного віку Загальна характеристика методів дослідження відхилень в особистісному розвитку дітей Сучасні методи психологічної корекції та консультування Мета та принципи консультативно-коригуючої роботи Індивідуальна та групова психологічна корекція Види психокоригувальної допомоги при порушеннях розвитку Психотренінг Зміна соціальної ситуації розвитку дитини як один із методів психологічної корекції Поняття та значення зміни соціальної ситуації розвитку дитини Система різнобічного оцінювання як засіб психолого-педагогічної корекції особистісного розвитку підлітка Оптимізація соціальної ситуації розвитку дитини шляхом диференціювання навчання Рання професійна орієнтація як пошук сфери самоствердження підлітка Спеціальні школи для дітей з відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці Мета і завдання спеціальних навчальних закладів для дітей із відхиленнями у психофізичному розвитку та поведінці Відкриті спеціальні навчальні заклади для дітей із відхиленнями в розвитку Закриті спеціальні навчальні заклади для неповнолітніх із відхиленнями у поведінці Проблеми та перспективи організації спеціальних форм навчання й виховання дітей із відхиленнями у розвитку та поведінці
 
>>