Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Сучасні економічні теорії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Становлення еволюційної парадигми економічної теорії Фактори і джерела формування еволюційної економічної теорії Криза сучасної парадигми економічної теорії Й. Шумпетер - засновник еволюційної економічної теорії Методологічні основи еволюційної економічної теорії Методи еволюційної економічної теорії Глобальні закономірності та їх роль у методології Методологічні проблеми створення нового суспільстваОсновні ознаки нового суспільстваВнутрішній механізм формування суспільстваРеальний шлях руху до нового суспільства Людина в системі еволюційної економічної теорії Докорінна зміна ролі та місця людини на інформаційній (постіндустріальній) стадії цивілізації Категорія "людський капітал": сутність та історичне місце Перехід від людини економічної (homo economicus) до людини творчої (homo creator) Науково-технологічна сфера,сутність, структура, закономірності розвитку Науково-технологічний розвиток як об'єкт дослідження еволюційної економічної теорії Інформація і знання як якісно новий фактор виробництва Інформатизація та інноваційний тип розвитку економіки Технологічні уклади: сутність та особливості розвитку Технологічний спосіб виробництва: сутність і роль у суспільно-економічному розвитку Механізм функціонування і розвитку еволюційної економіки Теоретико-методологічні основи механізму функціонування і розвитку економіки Основні напрями формування еволюційного господарського механізму Формування національної інноваційної системиА. Виробництво товарів і послугБ. Виробництво знань і технологій Основні напрями та проблеми розвитку новітніх економічних теорій Теорії глобалізації та їх еволюція Сучасні західні концепції теорії глобалізації Еволюція теорії глобального монетаризму Теорія трансформації економіки і суспільства Теорія економічної інтеграції Особливості трансформації економіки Китаю Теоретичні основи трансформації економіки України у світове господарство Сучасний монетаризм Нові аспекти сучасного монетаризму Сучасні монетаристські підходи до проблеми ролі держави в економіці Критичний аналіз заходів монетаристської політики Теорії визначення і вибору економічної політики Конституціональна економічна теорія Економічні теорії громадянського суспільства Теорія суспільного вибору та політичних інститутів Теорія політичної ренти Загальна економіко-політична рівновага і хабарництво Теорія неоінституціоналізму Неоінституціональні теорії економічного зростання "Інституціональні пастки" трансформаційного періоду Теорія участі працівника в управлінні та прибуткахТеорія трансакційних витрат Теорія галузей, які переживають занепад Трансакційна теорія фірми і бюрократичних структур бізнесу Ресурсно орієнтований підхід у теорії фірм Теорії економіки "третього світу" Інституціональні основи теорії економіки "третього світу" Концепція "самопідтримуваного зростання" та великого поштовху Латиноамериканські концепції периферійного розвитку Концепція самозабезпечення та колективної опори на власні сили азіатської та африканської економічної думки Альтернативні теорії сучасного економічного розвитку Національні, культурні, історичні особливості та їх місце у світовому господарстві як основи специфіки альтернативних теорій сучасного економічного розвитку Ісламістські фундаменталістські та реформістські доктрини економічного розвитку Індуїзм як підвалини специфіки економічної думки Індії Феномен економічної теорії Японії Злети і падіння альтернативних макроекономічних теорій (50-90-ті роки ХХ ст.) Розвиток сучасних макроекономічних теорійДва основних підходи до розгяду економічних теорійСтандартні макроекономічні теорії Неокласичний синтез - основа сучасних економічних теорійОсновні етапи розвитку неокласикиЗдобутки неокласикиРозробка предмета економічної теоріїНеокласика і нова інституціональна економічна теорія: взаємний розвиток та взаємодіяЕволюція, наукова революція, теоретико-методологічний синтез Альтернативні напрями сучасної макроекономічної теоріїВідмінності між теоріями ортодоксального кейнсіанства й ортодоксального монетаризмуНова класична школаПосткейнсіанствоКритика теорії раціональних очікуваньНове кейнсіанство Сучасні теорії постіндустріального (інформаційного) суспільстваВитоки пості індустріалізму: теорії та реальністьВідмінності основних підходів до трактування постіндустріального та інформаційного суспільстваКонвергенція марксистської та постіндустріалістської теорійСистемні ринкові перетворення і постіндустріалізм Сучасні економічні теорії розподілу багатства і доходівНерівність у розподілі багатства і доходів у світі сучасної економічної теоріїТрактування розподілу багатства і доходів у теоріях справедливого суспільства Сучасні економічні теорії: єдність і багатогранністьЕкономічний мейнстрим: за і проти
 
>>