Повна версія

Головна arrow Історія arrow Історія України

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Зародження людської цивілізації на землях України Передісторія українського народу Племінні союзи Античні міста-держави Давні слов'яни Становлення Давньої (Київської) Русі Формування, соціально-економічний і політичний розвиток Давньої (Київської) Русі Зростання значення Києва Запровадження християнства на Русі Культурний розвиток Київської Русі Феодальна роздрібненість Давньої (Київської) Русі. Галицько-Волинське князівство в XII-XIV ст. Давня (Київська) Русь у XII-XIII ст. Боротьба руських земель проти іноземних поневолювачів Південно-Західна Русь. Галицько-Волинське князівство в XIІІ-XIV ст. Культура Київської Русі періоду феодальної роздрібненості Загарбання іноземними державами території України Українські землі у складі Великого князівства Литовського Експансія польських феодалів на українські землі Берестейська церковна унія і її наслідки для українського народу Розвиток освіти й культури наприкінці XIV - в середині XVI ст. Українське козацтво Виникнення козацтва Запорозька Січ як козацька республіка Визвольний рух в Україні наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. Козацько-селянські повстання як реакція на посилення феодального гноблення наприкінці XVI ст. Народні повстання у 20-30-ті роки XVII ст. Національно-визвольна війна українського народу в середині XVII ст. Причини, характер і рушійні сили визвольної війни. Бойові дії 1648-1657 рр. Формування української державності в період визвольної війни Входження України під протекторат Російської держави Соціально-економічне і політичне становище України в другій половині XVII ст. Соціально-економічний розвиток України Політичні події в Україні другої половини XVII ст. Українська державність у XVIII ст. Гетьманування І. Мазепи. Північна війна і її наслідки для України Особливості соціально-економічного розвитку Правобережної України Економічне і політичне становище України в другій половині XVIII ст. Входження Північного Причорномор'я і Правобережної України до Російської імперії. Поділи Польщі Завершення історії Запорозької Січі Ліквідація царизмом Запорозької Січі Доля козацтва Культура України XVI-XVIII ст. Роль братств в активізації культурного життя. Братські школи Розвиток шкільної освіти. Острозька школа Київ як центр культури і освіти в Україні Розвиток літератури і мистецтва в Україні Україна в першій половині XIX ст. Занепад феодально-кріпосницької системи Декабристський рух в Україні Відродження української національної свідомості Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії Визвольна боротьба в 1848-1849 рр. Розвиток науки і культури Економічний, політичний і культурний розвиток України в другій половині XIX ст. Реформи 60-х років XIX ст. Зародження капіталізму в Україні Національно-визвольний рух у 60-90-ті роки XIX ст. Розвиток культурного життя Україна на початку XX ст. Суспільно-політичний і національний рух Революційні події в Україні у 1905-1907 рр. Соціально-політичний та економічний розвиток напередодні Першої світової війни Розвиток української культури Україна в роки Першої світової війни Державне відродження України в 1917- на початку 1918 рр. Вплив Лютневої революції 1917 р. на події в Україні Боротьба за владу в Україні Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918-1920) Українська Держава (гетьманат) Відродження УНР. Директорія Друга війна Радянської Росії проти УНР Суспільно-політичне становище в Україні у 1920 р. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях Розвиток України у період між Першою та Другою світовими війнами Період нової економічної політики (1921-1928) Індустріалізація в Україні у 30-ті роки Насильницька колективізація сільського господарства Розвиток науки і культури Утвердження сталінського тоталітарного режиму в Україні Західноукраїнські землі у міжвоєнний період (1921-1938) Соціальне і економічне становище західноукраїнських земель Суспільно-політичний рух Розвиток культури західноукраїнських земель Україна напередодні і на початку Другої світової війни Початок Другої світової війни і доля західноукраїнських земель Економіка України напередодні війни. Продовження репресій Прорахунки і помилки радянського керівництва Україна в роки німецько-радянської війни (1941-1945) Боротьба проти фашистських загарбників у 1941-1942 рр. Німецько-фашистський окупаційний режим Народна боротьба на окупованих землях. Дії ОУН-УПА Діяльність робітників, селян і інтелігенції України у тилу Визволення українських земель від німецько-фашистських загарбників Україна в повоєнні роки (1945-1955) Відродження і відбудова народного господарства Суперечливі тенденції суспільно-політичного життя Особливості культурного розвитку Діяльність України на міжнародній арені Спроба здійснення нової політики (середина 50-х - перша половина 60-х років) Позитивні тенденції в суспільно-політичному житті Економічні реформи у промисловості та їх наслідки Становище у сільському господарстві Нові тенденції і проблеми культурного життя Міжнародна діяльність України Наростання кризових явищ (друга половина 60-х - середина 80-х років) Підміна економічних засад керівництва народним господарством адміністративно-командними методами Погіршення становища у сільському господарстві Проблеми соціальної сфери Суспільно-політичне життя Проблеми розвитку культури і науки Міжнародні відносини України Україна на шляху до незалежності і її розвиток за сучасних умов Активізація суспільно-політичного громадського руху Проголошення і розбудова Української незалежної держави Стан економіки України в другій половині 80-х років XX ст. - на початку XXI ст. Становище у сільському господарстві Проблеми соціального захисту населення, охорони здоров'я і екології Розвиток науки і культури на сучасному етапі Зовнішньополітичний курс Української держави
 
>>