Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології на підприємствах

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Єдиний інформаційний простір

Система Global - є комплексною системою, що охоплює значну частину управлінських та облікових завдань підприємства. Складові системи застосунків працюють в єдиному інформаційному просторі, що виключає повторне введення інформації на взаємопов'язаних ділянках.

Структура корпорації

Система дає змогу управляти процесами в корпораціях, холдингах і компаніях, що мають складнопідрядну структуру балансових одиниць і філіалів. Обробка інформації відбувається в межах єдиної бази даних. Для компаній можна задавати організаційну структуру будь-якого рівня ієрархії.

Підтримка територіально розподілених структур

Система включає вбудовані засоби реплікації даних, необхідні для пов-номасштабного управління розподіленими структурами підприємства.

Система Global Replication дає змогу на рівні бізнес-об'єктів налагоджувати правила передачі інформації між віддаленими підрозділами і методи вирішення можливих конфліктів.

Види обліку

У КІС є можливість паралельного ведення кількох видів обліку, наприклад, бухгалтерського, податкового, управлінського. У настройках первинних документів і типових господарських операцій можна вказати, в яких видах обліку і за якими правилами відбуватимуться певні факти господарської діяльності. Крім цього в системі передбачено розмежування прав доступу за видами обліку.

Мультивалютність

Система дає можливість вести планування, оперативний і бухгалтерський облік у кількох валютах одночасно. Документи можуть бути створені в будь-якій валюті, при цьому в розрахунковій валюті суми будуть збережені автоматично. Курс перерахунку валют може встановлюватися індивідуально за кожною операцією або автоматично оновлюватися із сайта НБУ.

Документообіг. У Систему Global входить застосування Global - Workflow, що передбачає можливість створення, візування і розсилки всіх видів документів, які використовуються в компанії. Таким чином, в Системі вирішується завдання створення "без па перового офісу", тобто з'являється можливість повністю автоматизувати процес затвердження, прийняття до виконання і зберігання ділових документів. При організації документообігу можлива диференціація прав доступу відповідно до прав посадовців.

Клієнт-серверна архітектура

Система Global використовує найсучасніші рішення у сфері інформаційних технологій. Як сервер управління базами даних використовується Oracle. Крім того, бізнес-логіка застосувань зосереджена безпосередньо на сервері, що забезпечує масштабованість системи, простоту її супроводу і розвитку.

Відкрита архітектура

Global FrameWork є набором сервер-них компонентів та інтерфейсних об'єктів, які використовуються для створення будь-яких застосувань.

Необмежена гнучкість застосувань, створених на основі Global FrameWork, дозволяє з мінімальними витратами побудувати інформаційну систему, що відповідає найскладнішим специфічним вимогам клієнта. При зміні потреб компанії, наприклад, при розширенні бізнесу, система може бути легко адаптована до нових вимог.

Інтерфейсне представлення карток документів та інших об'єктів інформаційної системи може бути змінено залежно від робочого місця і конкретного користувача. Зокрема архітектура Системи дає можливість роботи з кількома мовами.

Об'єктне ядро. Центр системи - об'єктне ядро, що є набором, взаємопов'язаною структурою класів, які формують біз-нес-об'єкти системи та їх властивості. Зміна функціональності системи відбувається за рахунок візуальної побудови дерева класів і їх взаємозв'язків. Це середовище повною мірою надає щонайпотужніші механізми спадкоємства, поліморфізму, посилань змінних, що робить процес розробки й адаптації дуже швидким.

Захист від несанкціонованого доступу. Структура бази даних системи надає можливість визначати права користувачів і груп з будь-яким необхідним ступенем деталізації. Для кожного об'єкта системи можуть бути визначені окремі права на створення, перегляд, зміну і видалення.

Global ERP включає такі модулі:

 • o Global-Account - бухгалтерський, податковий і управлінський облік, облік за міжнародними стандартами;
 • o Global-Assets - облік основних засобів;
 • o Global-Budget - управління бюджетами підприємства;
 • o Global-Building - автоматизація будівельної діяльності;
 • o Global-Payment - управління фінансами і розрахунками;
 • o Global-Contract - управління договорами;
 • o Global-Stock - управління постачанням, складом, збутом;
 • o Global-HRM - управління персоналом;
 • o Global-Salary - облік праці і заробітної плати;
 • o Global-Manufacturing - управління виробництвом;
 • o Global-EAM - управління технічним обслуговуванням і ремонтами устаткування;
 • o Global-Transport - управління транспортними засобами;
 • o Global-Administrator - управління правами доступу;
 • o Global-Replication - віддалена передача даних;
 • o Global-Workflow - управління документообігом;
 • o Global-CRM - управління стосунками з клієнтами і користувачами;
 • o Global-Helpdesk - надання допомоги клієнтам і користувачам.

Основними конкурентними властивостями КІС є: широкий контур функцій управління; орієнтація на впорядкованість бізнес-процесів; ефективність використання програмно-апаратного забезпечення; модульність; адаптивність функціональної та інструментальної структур; можливість розвитку системи після її впровадження на об'єкті.

 
<<   ЗМІСТ   >>