Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні технології та технічні засоби навчання

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Методика створення навчального проекту засобами інформаційних технологій

Визначившись із темою проекту, необхідно скласти план проекту та план реалізації проекту. Проаналізувавши план проекту та методичні матеріали, виникає питання щодо оцінювання робіт, що мають виконуватися. Оскільки створюватимуться презентація, публікація та веб-сайт, то для кожного із видів мають бути свої критерії оцінювання, які знаходяться у методичному комплексі навчального проекту і будуть розглянуті безпосередньо перед виконанням завдань.

Так презентація повинна відповідати навчальним цілям проекту, допомагати у розкритті поставлених у проекті питань. Вона не має бути великою і нагадувати інформаційний довідник із обраної теми. Колір шрифту та фон мусять узгоджуватися, легко сприйматися. Презентація повинна відображати дослідницьку діяльність студентів у навчальному проекті, оскільки використовувати її необхідно для наочного подання результатів своєї самостійної діяльності. При розробці форм та критеріїв оцінювання презентації увагунеобхідно звертати назміст, грамотність викладу матеріалу, достовірність інформації, оформлення та взаємодію студентів в процесі роботи.

Форма та критерії оцінювання презентації

Критерії

3 Бали Дескриптори

2 Бали Дескриптори

1 Бал Дескриптори

Оцінка студен-

тів

Оцінка вчителя

Розповідь: Проблема

Процес створення х 10

Завершені всі сценарії, графічні програми, та шаблони. Успішно відредаговано. Переглянуто і перероблено на основі порад і рекомендацій, наданих вчителем чи студентами.

В основному завершені, але не всі сценарії, робота з зображеннями та шаблонами. Відредаговано з хорошим результатом, проте є помилки. Зроблено тільки декілька змін на основі порад і рекомендацій наданих іншими студентами або викладачем.

Не завершені сценарії, робота з зображеннями та шаблонами.

Відредаговано з слабким результатом, великою кількістю помилок.

Не зроблені ніякі зміни. Відредаговано з слабким результатом, великою кількістю помилок.

Розуміння х 10

Легко читати і розуміти проблему.

Демонструє повне розуміння проблеми. Пропонує коректне вирішення та вірну відповідь.

Не дуже легко читати і розуміти проблему.

Демонструє неповне розуміння проблеми. Пропонує вирішення, яке не зовсім вірне.

Важко читати і розуміти проблему історії.

Погано демонструє розуміння проблеми, або зовсім не розуміє його.

Не пропонує вирішення та дає невірну відповідь.

Перегляд однолітків х 5

Матеріал подано цікаво, доступно та зрозуміло. Розкриває цілком тему проекту.

Матеріал подано доступно та зрозуміло. Розкриває тему проекту не повністю, на деякі питання неможливо знайти відповідь

Матеріал важко зрозуміти.

Тему проекту майже не розкриває, на більшість запитань не можливо знайти відповідь

Комп'ютерні навички х 10

Вміє створювати файли і працювати з файлами. Добре вміє вставляти малюнки, зображення з Сlipart, анімацію з файлів. Вміє сканувати зображення та зберігати їх як графічні файли.

Вміє створювати файли і працювати з файлами при наданні допомоги іншими. Вміє вставляти, але не всі малюнки, анімацію з файлів. Добре вставляє зображення з Сlipart. Потребує допомоги при скануванні зображень та зберіганні їх як графічних файлів.

Не вміє створювати файли і працювати з файлами.

Не вміє вставляти малюнки, анімацію з файлів. Не завжди вставляє зображення з Сlipart

Не може працювати без допомоги при скануванні зображень та зберіганні їх як графічних файлів.

ВСЬОГО БАЛІВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Критерії

3 Бали Дескриптори

2 Бали Дескриптори

1 Бал Дескриптори

Оцінка студентів

Оцінка вчителя

Публікація

Мультимедійна презентація х 2

Презентація добре організована, творча, включає всі необхідні елементи та сторінки.

Зміст чіткий, легко читається текст, немає помилок.

Презентація організована без творчих знахідок, деякі необхідні елементи та сторінки пропущені. Зміст не завжди точний, легко читається текст, декілька помилок.

Презентація погано організована, без творчих знахідок, багато необхідних елементів та сторінок пропущено. Зміст не чіткий, важко читається текст, багато помилок.

Інформаційний буклет х 2

Сторінки добре організовані, творчо виконані, включають всі необхідні елементи. Зміст чіткий, легко читається текст, немає помилок.

Сторінки організовані без творчості, включають не всі необхідні елементи. Зміст не завжди точний, легко читається текст, декілька помилок.

Сторінки погано організовані, без елементів творчості, багато необхідних елементів пропущено. Зміст не чіткий, важко читається текст, багато помилок.

Веб-сторінка

Конструкція х5

Сторінки добре організовані, хороший дизайн. Зміст чіткий, легко читається текст, немає помилок.

Сторінки повинні бути краще організовані. Зміст не завжди точний, легко читається текст, декілька помилок.

Бідний дизайн, погано організовані сторінки.

Зміст не чіткий, важко читається текст, багато помилок.

Розміщення

Потребує дуже незначної допомоги, чи зовсім не потребує допомоги при розміщенні своїх сторінок на класному веб-сайті.

Потребує допомоги при розміщенні своїх сторінок на класному веб-сайті.

Не може зовсім сам розмістити свої сторінки на класному веб-сайті.

ВСЬОГО БАЛІВ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ РАЗОМ

Презентація дозволяє подати матеріал більш наглядно, індивідуально, з використанням елементів якісної графіки, відеоматеріалів, звуковим супроводом. Використання комп'ютерних презентацій сприяє розвитку наочно-образного мислення, стійкості уваги, образної пам'яті, уважності, спостережливості, стимулює продуктивні творчі функції мислення. У процесі створення презентації студенту необхідно проявити себе сценаристом, режисером, художником і вимогливим глядачем.

Також студентам необхідно звернути увагу на вибір типу публікації, яку вони будуть створювати. Важливо розглянути відмінності між інформаційним бюлетенем та буклетом, визначити їх місце й призначення у навчальному проекті. Необхідно визначити мету та особливості розвитку студентів під час створення публікації, зокрема використання при описуванні процесу чи явища власних думок, поєднання тексту і зображень, добору стилю.

Публікація повинна створюватись з урахуванням віку аудиторії на яку вона розрахована, і, відповідно, змісту, що їй притаманний. Необхідно ретельно продумати яким чином можна досягнути поставлених навчальних цілей. Для цього варто розробити спочатку схему планування її змісту та структури.

При оцінюванні публікації бажано звертати увагу на те, чи вносить вона якісь якісні зміни до навчального процесу, наскільки ефективно використовувались комп'ютерні технології, чи сприяє вона формуванню в студентів навичок мислення високого рівня.

Важливим є те, що під час створення публікацій студенти вчаться добирати стиль, комбінувати текст і зображення, використовувати при описуванні процесу чи явища свої думки, розраховані на читання однією людиною.

Після перегляду публікації необхідно її проаналізувати, визначити в чому її сильні сторони, чи відображається зв'язок між використанням комп'ютерних технологій та одержанням нових знань і навичок. Варто встановити яким чином вона демонструє уміння студентів інтерпретувати, оцінювати, узагальнювати, аналізувати інформацію, чи свідчить про розуміння поставлених навчальних цілей, взагалі, чи відповідає розробленим критеріям оцінювання.

Критерії оцінювання публікації

Для встановлення зв'язку з іншими студентами у світі доцільно створювати веб-сайти. Вони слугують водночас і засобом пошуку партнерів для здійснення завдань проекту, і інформаційними ресурсами для інших студентів. Веб-сайти можна використовувати для демонстрації процесу навчання, для опублікування результатів анкетних опитувань, для подання студентських робіт, висвітлення результатів проекту, відображення подій з життя групи чи ВУЗу. Необхідно визначити на яку аудиторію розрахований веб-сайт і створити зручний та цікавий формат, звернути увагу на узгодженість елементів дизайну, пам'ятаючи, що основне призначення студентівських веб-сайтів полягає в відображенні поточної інформації, результатів досліджень, спілкуванні з аудиторією інших навчальних закладів країни чи світу, збиранні інформації.

Розробляючи веб-сайт, потрібно планувати його розмір не більше ніж чотири сторінки, оскільки їх цілком вистачить для опанування початковими знаннями та вміннями по створенню навчальних сайтів, з одного боку та відображення результатів самостійного дослідження студентів, що виконувалось у проекті - з іншого.

Як і інші студентські роботи, веб-сайт теж має оцінюватись.

Критерії оцінювання веб-сайту

БАЛИ

4

3

2

1

Зміст

Дуже інформативний, ви дійсно описуєте те, що знаєте та розумієте добре

Якість прийнятна, ви презентуєте небагато цікавої інформації

Дуже стисла інформація, зміст міг би бути кращим

Дуже мало інформації, неінформаційний зміст

Навігація

Зрозуміла організація матеріалу, продовження сторінок сприймається дуже природно

Зрозуміла організація, легко переходити від сторінки до сторінки

Навігація по сторінці в принципі зрозуміла, але дещо заплутана

Дуже заплутана, важко зорієнтуватись, на якому місці сторінки ви знаходитесь

Використання технологій

Ви знайшли декілька нових прийомів!

Ви яскраво показали, що створення веб-сторінки - це для вас легко і цікаво

Хороший початок, але багато над чим треба ще попрацювати

Ви все ще боретесь зі своєю веб-сторінкою

Графіка

Графіка виглядає професійно, доповнює зміст сторінки

Графіка представлена на сторінці, але не додає змісту

Небагато графіки, часто псує вигляд сторінки

Графіка? А де вона?

Творчість

Ого! Як ви це зробили?

У вас непоганий творчий потенціал

Потенціал є, але треба попрацювати

Творчість? Та що ви?

Грамотність

Спробуй знайти помилку!

Дві-три несерйозні помилки, але сторінка виглядає добре

Ой, я не помітив декілька серйозних помилок!

Мої помилки зовсім зіпсували сторінку...

Веб-сайт цікавий тим, що дозволяє зробити багато гіперпосилань на матеріали яких ми не бачимо попавши на ту чи іншу сторінку. Доцільно і корисно після завершення роботи обговорити створений веб-сайт. Адже, коли студент задоволений результатами своєї роботи, коли є йому чим похвалитися перед друзями, іншими студентами, і навіть родиною - тільки тоді приходить успіх. А успішне навчання - це найкраща мотивація для його подальшого продовження.

Опісля, варто визначити які розробки відносяться до дидактичних матеріалів та чим вони відрізняються від методичних. Пропонується продумати дидактичні матеріали та створити їх за допомогою текстового або ж табличного процесорів, звернувши увагу на методичне призначення і роль матеріалів, особливості їх створення. Необхідно визначитись з якою метою створюватимуться дидактичні матеріали, на якому етапі реалізації проекту їх можна використати.

Мета створення дидактичних матеріалів полягає в управлінні процесом засвоєння студентами знань з конкретної теми, підведення підсумків їх дослідницької, пошукової, творчої діяльності в рамках навчального проекту. Працюючи над змістом матеріалів не забувайте про мету та завдання проекту, його основні питання. Дидактичні матеріали можуть містити перевірочні тести, кросворди, діаграми. Вони допомагають краще зрозуміти проблеми, які досліджуються, одержати необхідні знання, уміння і навички.

Під час реалізації проекту в студентів формуються навички мислення високого рівня, вони проводять самостійну дослідницьку діяльність, намагаються осмислювати та аналізувати свою роботу, і що найважливіше, ці неординарні завдання сприяють підвищенню пізнавального інтересу студентів. Реалізація такого проекту стимулює та мотивує застосування проблемної, дослідницької діяльності студентів, для здійснення якої передбачається використання інформаційно-комунікаційних технологій, що дає змогу працювати краще, плідніше та швидше. Студент виступає активним учасником колективної та групової роботи, він з повагою ставиться до інших студентів, здатний успішно співпрацювати з ними.

Після створення навчального проекту його необхідно продемонструвати. Для цього необхідно роздрукувати план проекту, буклет, форми оцінювання студентських робіт.

Користуючись програмою Smart Notebook створюється файл, за допомогою якого будуть демонструватися основні складові розробленого Портфоліо. За допомогою вкладень доцільно ознайомити всіх із розробленими прикладами, методичними та дидактичними матеріалами. Мета демонстрації полягає в тому, щоб показати остаточний результат виконаної роботи. Розуміння того факту, що результати роботи побачать не лише одногрупники, стає додатковою мотивацією серйозного ставлення до виконання поставленого завдання, що зумовлює отримання кращих результатів.

Робота з методу проектів потребує чіткого планування дій, наявності чи задуму гіпотези рішення цієї проблеми, чіткого розподілу ролей, тобто завдань для кожного учасника за умови тісної взаємодії.

Сутність проектної технології - у функціонуванні цілісної системи дидактичних засобів, що адаптує навчально-виховний процес до структурних і організаційних вимог щодо навчального проектування. А воно вже передбачає системне та послідовне моделювання тренувального вирішення проблемних ситуацій, які потребують активізації пошукових зусиль учасників педагогічного процесу; дослідження й розробки оптимальних шляхів вирішення проектів; неодмінного публічного захисту й аналізу підсумків упровадження.

Проектна технологія принципово відповідає за встановлення міцного зворотного зв'язку між теорією й практикою в процесі навчання, виховання й розвитку особистості.

Практикою доведено, що тільки активні дослідження та метод проектів перетворюють особистість на суб'єкт педагогічного процесу. Набуті в процесі реалізації проекту знання, вміння та навички не тільки здобувають особливу міцність і свідомість, а й асоціативно пов'язані з отриманням задоволення, що стає стимулом для нового пошуку.

Використання інноваційних педагогічних технологій формує стійкий інтерес до навчання, сприяє розвитку творчості, спрямованої на використання та підвищення мотивації студентів, розвиток навичок високого рівня та практичних життєвих навичок. Саме це і стверджує Тетяна Нанаєва - директор програми в Україні - у власній презентації (Рис. 6.5):

 
<<   ЗМІСТ   >>