Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Охорона праці

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Загальні відомості про умови та фізіологію праці

Що таке умови праці?

Умови праці - це сукупність чинників виробничого середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі її діяльності.

За більш повним визначенням, умови праці - складне суспільне явище, яке формується під впливом соціально-економічних, технічних, організаційних і природних чинників, які впливають на здоров’я, працездатність людини, на її ставлення до праці та на якість життя.

Які чинники формують умови праці?

Чинники, які формують умови праці, умовно можна поділити на чотири групи:

санітарно-гігієнічні елементи зовнішнього середовища: мікроклімат, шум, випромінювання, вібрація, освітлення і т. ін. Ця група чинників має конкретні, точно фіксовані рівні, значення та параметри;

психофізіологічні елементи: робоча поза і фізичні та нервово-психологічні навантаження. Для більшості чинників цієї групи ще не існує загальних стандартних одиниць вимірювання;

естетичні елементи - оформлення робочого місця, засобів праці і т. ін. Показники цієї групи оцінюються за допомогою різних експертних оцінок.

соціально-психологічні елементи визначають характер умов праці: тривалість робочого часу, режим праці та відпочинку, пільги та компенсації за роботу у шкідливих умовах, а також психологічний клімат, у якому відбувається трудовий процес.

Ці елементи оцінюють за допомогою соціологічних досліджень.

Як характер праці впливає на функціонування організму?

Праця - це функціональна діяльність людини, в результаті якої витрачається енергія мозку, нервів та м’язової сили. Кількість м’язової енергії, що витрачає людина при виконанні фізичної праці, визначають за кількістю теплоти, що виділяється організмом.

Трудова діяльність умовно поділяється на фізичну та розумову.

Фізична праця пов’язана з роботою м’язів, до яких посилено припливає кров, що забезпечує надходження кисню та вилучення продуктів окислення за рахунок активної роботи серця та органів дихання.

В процесі праці збільшується хвилинний об’єм серця із 3-4 л/хв в стані спокою до ЗО—40 л/хв при інтенсивній м’язовій роботі.

Відповідно підвищується частота пульсу, яка є критерієм фізіологічного контролю роботи. При цьому артеріальний тиск може збільшуватися на 60-80 мм.рт.ст. Підвищується також і частота дихання: від 16-18 до 30-40 на хвилину, що залежить від індивідуальних особливостей і ступеня тренованості людини.

У процесі фізичної праці спостерігається підвищення температури тіла на 0,4 — 0,6 С і навіть більше. При незначному підвищенні температури це є сприятливим чинником, бо стимулює обмін речовин, але при більш високих значеннях погіршується робота серцево-судинної системи,нервових центрів, збільшується витрата енергії, посилюється потовиділення, змінюється водно-сольовий режим організму та в’язкість крові.

Для відновлення до робочого рівня фізіологічних функцій організму необхідні відповідні перерви для відпочинку, які залежно від характеру роботи обґрунтовуються у законодавчому порядку.

Чим характеризується фізіологія фізичної праці?

Фізична праця має статичний та динамічний характер. Виконання фізичних навантажень при статичній роботі залежить від функціонального стану тих чи інших задіяних у роботі м’язових груп, а при динамічній роботі крім цього - ще й від ефективного функціонування серцево-судинної і дихальної систем та їх взаємодії з іншими органами.

При статичній роботі підвищується обмін речовин, збільшуються енергетичні витрати, у меншій мірі ніж при динамічній роботі. Унаслідок довготривалих статичних навантажень м’язової системи та відсутності умов для кровообігу статична праця стає причиною вираженої втоми. Від статично напруженої групи м’язів в організмі швидко розвивається втома через наявність певного вогнища збудження в корі головного мозку.

Динамічна робота пов’язана з переміщенням тіла людини чи її окремих органів у просторі. Динамічні зусилля мають циклічний характер, унаслідок чого скорочення м’язів через деякий проміжок часу чергується з їх відпочинком. Такий ритмічний характер роботи м’язів сприяє повноцінному їх кровопостачанню і тому вони менше втомлюються.

 
<<   ЗМІСТ   >>