Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Контрольно-ревізійна діяльність

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Відмінності між аудитом, обліком, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою

Аудит - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність суб'єктів господарювання з метою визначення їх достовірності, повноти й відповідності чинному законодавству.

Аудит ефективності - форма контролю, яка є сукупністю статистичних, ревізійних і аналітичних дій, спрямованих на визначення ефективності державних вкладень при реалізації запланованих цілей, визначення факторів, які перешкоджають досягненню максимального результату при використанні визначеного обсягу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, та обґрунтування пропозицій щодо підвищення ефективності використання державних ресурсів.

Ревізія - метод документального контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, за дотриманням законодавства з фінансових питань, достовірністю обліку і звітності; спосіб документального викриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, запобігання фінансовим зловживанням.

Судово-бухгалтерська експертиза, (за визначенням Ф. Ф. Бутинця) процесуальна дія, що полягає у вивченні експертом-бухгалтером матеріалів справи в межах його спеціальних знань за завданням слідчого або суду з метою з'ясування фактичних обставин кримінальної чи цивільної справи й надання експертного висновку.

Аудит бухгалтерської (фінансової) звітності та аудиторська діяльність загалом привертають дедалі більшу увагу в Україні. Це можна пояснити тим, що виникнення і становлення аудиту зумовлені життєвою, економічною необхідністю незалежного, об'єктивного контролю діяльності підприємства недержавних форм власності та підтвердження достовірності наданої ними звітності для користувачів.

Предмет аудиту - стан економічних, організаційних, інформаційних та інших характеристик системи, що перебуває у сфері аудиторського оцінювання. Як видно з цього формулювання, предмет аудиту (аудиторських послуг) має багато спільного з предметом ревізії та економічного аналізу.

Предметом економічного аналізу також є господарські процеси і явища, їх кількісна характеристика і оцінка економічних об'єктів -ресурсів, продукції, прибутку.

Предметом ревізії є. ті самі процеси і явища та їх оцінювання щодо відповідності законодавству.

Водночас між предметом економічного аналізу, предметом ревізії і предметом аудиту є певні відмінності.

Аудит виходить за рамки контролю і ревізії. Питання податків, оцінювання майна, ефективності систем управління не є об'єктом ревізії та аналізу.

Аудит і ревізію розрізняють за:

  • - методом контролю: предметом аудиту є господарські процеси і явища, тобто кількісні характеристики стану економічних об'єктів - обсяг ресурсів та продукції, прибуток, фінанси; предмет ревізії - ті ж самі процеси і явища, але їх оцінюють з огляду на законність та доцільність, тому ревізія - це документальна перевірка господарських операцій, порівняння фактичних матеріальних запасів та інших цінностей з показниками бухгалтерського обліку, зустрічна перевірка операцій у контрагентів, ці ж процедури виконує аудитор, коли оцінює законність та доцільність господарських операцій;
  • - суб'єктами призначення: ревізії призначаються суб'єктами адміністративного права; аудитора клієнт залучає сам;
  • - джерелами фінансування: ревізію проводять за рахунок суб'єкта адміністративного права; аудит - за рахунок суб'єкта, якщо перевіряють;
  • - часовим фактором: ревізія існувала завжди; аудит є продуктом розвитку ревізії в особливих економічних умовах.

Різницю між судово-бухгалтерською експертизою, ревізією фінансово-господарської діяльності та ревізією, яка проводиться за вимогою органів внутрішніх справ, показано в таблиці 1.

Таблиця 1. Основні відмінності судово-бухгалтерської експертизи та ревізії

Ревізія фінансово-господарської діяльності

Ревізія за вимогою правоохоронних органів

Участь фахівця-бухгалтера в розслідуванні і судовому розгляді справи

Судово - бухгалтерська експертиза

1

2

3

4

Комплексно досліджує фінансово-господарську діяльність підприємства з метою її вдосконалення

Установлює факти розкрадань, інших корисливих злочинів, законність здійснюваних господарських операцій

Сприяє особі, яка збирає докази, установити та підтвердити ЇХ

Досліджує окремі недоліки, виявлені ревізією для документального обґрунтування позовних вимог до суду

Комплексний контроль за господарською діяльністю проводиться згідно із затвердженим планом, з певною періодичністю

Позачергово за вимогою правоохоронних органів та наявності постанови про відкриття кримінальної справи проти особи або за рішенням суду

Може залучатися як у процесі ревізії, так і при розслідуванні кримінальної справи, здебільшого для перевірки об'єктів, непідконтрольних ДКРС

Призначається лише після порушення кримінальної справи, тобто при виникненні потреби

Призначається керівником контрольно-ревізійної служби

Проводиться на основі постанови прокурора чи слідчого, винесеної після порушення кримінальної справи проти посадової особи

Може бути залучений на договірній основі як керівництвом ДКРС, так і правоохоронними органами

Призначається виключно слідчими та судом

Проводиться за планом роботи контрольного органу

Збирає докази, використовуючи спеціальні знання з бухгалтерського обліку, судової бухгалтерії та аналізу фінансово-господарської діяльності

Професійно підтверджує або спростовує встановлені факти порушень

Спосіб доведення протиправних дій шляхом використання спеціальних знань в галузі обліку

Правова основа ревізії - Закон України "Про Державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

Закони України "Про міліцію" та "Про організаційно правові основи боротьби з організованою злочинністю", наказ "Про затвердження порядку взаємодії органів ДКРС, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.11.2006 р.

Наказ "Про затвердження порядку взаємодії органів ДКРС, органів прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України" від 19.10.2006 р.

Підстави призначення визначено в Кримінальному кодексі та Законі України "Про судову експертизу"

Проводиться ревізійними комісіями або штатними ревізорами

Проводиться ревізійними комісіями або штатними ревізорами, може бути виділений окремо один ревізор

Виділяється фахівець-бухгалтер для встановлення істини в окремих епізодах при слідчих чи судових діях

Проводяться експертами за наявності відповідної ліцензії

Ревізор додатково користується нормативними документами відомства, яке призначило ревізію

Ревізор керується законами та нормативно-правовими актами ДКРС, МВС та згідно з вимогою ініціатора ревізії використовує додаткові правові акти

Керується Законами України "Про бухгалтерський обпік і звітність", "Про приватизацію", "Про підприємницьку діяльність" та нормативно-правовими актами ДКРС, МВС

Керується у своїх діях виключно чинним законодавством України

Ревізор - переважно посадова особа органу контролю

Ревізор - посадова особа органу контролю

Спеціаліст у сфері бухгалтерського обліку, що має ліцензію або працює в експертній установі

Процесуальний стан спеціаліста з обліку

Ревізор має право проводити інвентаризації, звіряти взаєморозрахунки, перевіряти стан і складського господарства, проводити зустрічні і перевірки підконтрольних об'єктів

Крім усіх прав, процесі ревізії може бути залучено ревізора для інвентаризації вилучених бухгалтерських документів, для уточнення та опису е "методики перевірки окремих аспектів

Сприяє особі, яка збирає докази (встановленні, закріпленні та залученні доказових матеріалів

Користується готовими матеріалами, які є в судовій справі (актами ревізій, інвентаризаційними описами тощо)

Ревізор має право і можливість спілкуватися 3 винними

особами в процесі ревізії контрольних замірів тощо

Ревізор має можливість спілкуватися; винними , особами у процесі проведення контрольних заходів

Може бути включений до складу з ревізійної бригади, інспекторської групи для перевірки окремих питань господарської діяльності

Не має права спілкуватися з винними особами

Ревізор самостійно обирає документи, потрібні для його роботи

Ревізор самостійно обирає документи, які потрібні для його роботи та коригує їх відповідно до питань, що підлягають ревізії, визначає кілько необхідних взаємозвірянь, контрольних замірів

Самостійно нових фактів не встановлює, не досліджує операції поза визначеним завданням

Експерт-бухгалтер досліджує лише документи, надані йому слідчим

Ревізор за потреби має право розширити межі свого дослідження як у часі, так і в просторі

Ревізор має право розширити межі свого дослідження, терміни та обсяги за обов'язкового погодження 3 ініціатором ревізії

Працює чітко

у межах визначених

питань

Експерт не має права виходити у своєму дослідженні за рамки поставлених питань для його вирішення

Ревізор має реальне право і можливість вилучати необхідні документи

Ревізор має право і можливість вилучати необхідні документи, робити контрольні заміри, інвентаризації

Лише встановлює факти порушень і пропонує слідчим, дізнавачам чи оперуповноваженим ВДСБЕЗ вилучити певні документи

Експерту категорично забороняється самостійно вилучати документи

Права та обов'язки ревізора регулюються Закон "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

Права та обов'язки ревізора регулює Закон України "Про [державну контрольно-ревізійну службу в Україні"

Права та обов'язки

фахівця-бухгалтера

регламентуються

нормативними

документами,

за якими діють

комісії

Права та обов'язки експерта регламентуються Законом України "Про судову експертизу"

Ревізор проводить перевірку самостійно

3евізор проводить перевірку самостійно, однак усі зміни, доповнення до обсягів роботи, термінів узгоджує зі слідчим

Цю діяльність фахівець-бухгалтер здійснює тільки присутності слідчого

Експерт-бухгалтер проводить перевірку самостійно, ж правило, за відсутності слідчого

Ревізор - активний учасник попереднього слідства, але він не має ніяких процесуальних прав на цій стадії кримінального процесу; у судовому засіданні він перестає бути учасником процесу і може виступати тільки як свідок

Ревізор - цінний свідок, оскільки підтверджує реальність відомих йому фактів порушень та при взаємодії з правоохоронними органами детальніше вивчає визначені слідчим питання

Фахівець-бухгалтер уповноважений тільки звертати увагу на визначену обставину справи, давати пояснення щодо виконуваної дії; до протоколу можуть бути занесені лише його заяви, про виявлення, закріплення і вилучення доказів

Експерт-бухгалтер бере активну участь у процесі, має право ознайомлюватися 3 матеріалами справи, заявляти клопотання, з дозволу слідчого і суду задавати запитання

Зазначені в акті ревізії факти зловживань підлягають ретельній перевірці процесуальним способом; виявлення таких фактів ревізором звичайно означає початок їх розслідування; незрідка матеріали ревізії згодом надаються експерту-бухгалтеру для висновків

Зазначені в акті ревізії факти зловживань підлягають ретельній перевірці процесуальним способом

Фахівець-бухгалтер залучається до участі в слідчих діях з метою виявлення фактичних даних, які містяться в матеріалах бухгалтерського обліку; іноді матеріали, виявлені за допомогою фахівця, згодом надаються експерту на висновок

До такої експертизи вдаються з метою визначення певних обставин з допомогою фахових знань, для чого збирають усі можливі матеріали, що характеризують обставини

Це форма фінансового контролю для перевірки фінансово-господарської діяльності підприємства, дотримання законодавства з фінансових питань, перевірки достовірності обліку і звітності; це спосіб документального розкриття недостач, розтрат, привласнень та крадіжок коштів і матеріальних цінностей, запобігання фінансовим зловживанням

Це спосіб збирання доказів слідчим шляхом з використанням фахових бухгалтерських знань ревізора, слідчий потребує призначення ревізії відповідно до ст. 66 КПК з метою виявлення ревізором нових фактів господарської діяльності організації

Застосовуючи фахові знання сприяє особі, яка збирає докази, у виявленні, закріпленні та вилученні їх; він не встановлює самостійно нових фактів

Це засіб доказування, що ґрунтується на виявленні нових фактичних даних за допомогою фахових знань експерта-бухгалтера

Фактичною підставою для призначення ревізії є узгоджений та затверджений план проведення контрольних заходів, вказівки та розпорядження Міністерства фінансів, інших державних органів влади

Фактичною підставою вимоги слідчого призначити ревізію є наявність у справі даних, що свідчать про можливість виявлення або спростування фактів зловживань у діяльності організації, постанова слідчого, прокуратури та рішення суду

Фактичною підставою для залучення є фахівця переконаність відповідного органу в тому, що під час виконання визначеної слідчої (судової) дії його участь сприятиме виявленню, закріпленню та вилученню доказів

Фактичною підставою для призначення експертизи є наявність обставин справи, правильне розуміння яких вимагає спеціальних бухгалтерських знань

Ревізія має переважно комплексний характер і спрямована на ліквідацію порушень

Для ревізії за вимогою правоохоронних органів характерні раптовість, позаплановість і спрямованість на виявлення порушень та зловживань

Участь фахівця виявляється при дослідженні окремих документів, операцій, що мають свою специфіку

Напрями дослідження обмежені колом питань, установлених правоохоронними органами, і використанням висновків у системі доказів

Метою є дослідження поточної діяльності підприємницьких структур для здійснення контролю

Під час слідства мета ревізії - розширення встановлених меж розслідування,

визначення розмірів збитків, з'ясування доцільності проведених операцій

Метою залучення фахівця є переконаність слідчого в тому, що під час виконання визначеної слідчої дії він допоможе виявити, закріпити і вилучити докази

Мета призначення - отримання органами слідства чи суду нового джерела доказів у конкретній справі (висновку експерта з вузького кола чітких питань, вирішення яких потребує професійних знань з обліку)

Ревізор складає акт, пропозиції щодо усунення недоліків та вимагає від керівництва підрозділу їх виконання

Ревізор за результатами зробленої ним ревізії складає акт, який разом із іншими документами, що містять фактичні дані й мають значення для правильного вирішення справи, є доказом

Надає довідку, самостійно не складає ніяких доку ментів; результати його діяльності відображаються у відповідному протоколі, що складається на попередньому слідстві або в суді; фахівець має право робити зауваження до протоколу, заяви, які стосуються до виявлення, закріплення і вилучення доказів

Провадження експертизи має спеціальне процесуальне оформлення; експерт самостійно складає висновок, що є доказом

Ревізор може перевіряти і робити висновки 3 будь-якого питання, що стосується до бухгалтерського, фінансового та господарського обліку

Ревізор може перевіряти і робити висновки з будь-якого питання, що стосується бухгалтерського обліку

Може бути залучений з метою використання його фахових знань для участі у слідчих діях або у судовому розгляді тільки у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством

Експерт-бухгалтер може давати висновок з будь-яких питань справи, які належать до його компетенції

Ревізора не попереджають про кримінальну відповідальність

Ревізора не попереджають про кримінальну відповідальність

Спеціаліста не попереджають про кримінальну відповідальність

Експерта-бухгалтера попереджають про кримінальну відповідальність за надання завідомо неправильного висновку, який він засвідчує своїм підписом / вступній частині висновку (п. 6 ст. 196 КПК)

Акт ревізії є джерелом доказів, похідним від тих документів, на яких він ґрунтується; як і вони, акт належить до "інших документів" (ст. 65 КПК)

Акт ревізії є джерелом доказів,

похідним від тих

документів, на яких він ґрунтується; як і вони, акт належить до "Інших документів" (ст. 65 КПК)

Джерелом доказів є протокол, який складає слідчий за участю фахівця-бухгалтера

Висновок експерта, що ґрунтується на наданих матеріалах, зокрема на доказах, за своєю природою теж є доказом (ст. 65 КПК), процесуально і якісно відмінним від цих матеріалів (ст. 75 КПК)

Кримінально-процесуальний закон не містить ніяких гарантій забезпечення явки ревізора і проведення ним кваліфікованої ревізії; ці питання роз'яснено у відповідних інструкціях

Кримінально-процесуальний закон не містить ніяких гарантій забезпечення явки ревізора і проведення ним кваліфікованої ревізії; ці питання роз'яснено у відповідних інструкціях

3 метою забезпечення явки фахівця-бухгалтера для виконання ним відведених йому функцій встановлено певні гарантії (ст. 1281 КПК)

Для забезпечення явки експерта-бухгалтера для участі у справі встановлено певні гарантії (ст. 77 КПК)

Ревізор несе відповідальність: за повноту і якість ревізії; за правильність і об'єктивність викладених в актах ревізії фактів і обґрунтувань висновків за матеріалами перевірок; за приховування під час ревізії фактів розкрадань державних цінностей, порушення фінансово-кошторисної дисципліни та інших недоліків у роботі організації, що перевірялася, відповідно до Закону "Про державну контрольно-ревізійну службу України" та відомчих інструкцій

Ревізор несе відповідальність: за повноту і якість ревізії; за правильність і об'єктивність викладених в актах ревізії фактів і обґрунтувань висновків за матеріалами перевірок; за приховування під час ревізії фактів розкрадань державних цінностей, порушення фінансово-кошторисної дисципліни та інших недоліків у роботі організації, що перевірялася, відповідно до Закону "Про державну контрольно-ревізійну службу України" та відомчих інструкцій

У разі відмови або ухилення від виконання своїх обов'язків під час слідчої дії рішення про відповідальність фахівця ухвалює адміністрація підприємства, установи чи організації за місцем його роботи на підставі відповідного повідомлення слідчого (ч. ст. 1281 КПК)

Експерт-бухгалтер несе адміністративну відповідальність за злісне ухилення від явки до суду, органів досудового слідства або дізнання (ч. 2 ст.

  • 1853 або ст.
  • 1854 КУпАП), кримінальну відповідальність за надання завідомо неправильного висновку або за відмову без поважних причин від виконання покладених

на нього обов'язків (ст. 348 або 385 КК)

Компетентність ревізора визначає установа, де він працює

Компетентність ревізора визначає установа, де він працює

Компетентність фахівця визначає установа, де він працює; слідчий перед початком слідчої дії, в якій бере участь фахівець, переконується у його компетентності

Компетентність експерта-бухгалтера визначає установа, яка присвоює експертну спеціальність

Вивчаючи особливості проведення судово-бухгалтерських експертиз, потрібно чітко визначити відмінності у проведенні ревізії та судово-бухгалтерської експертизи. Російські науковці A.A. Толкаченко та К. В. Харабет запропонували групування їх відмітних ознак за такими критеріями (табл. 2):

Можна групувати ці відмінності за призначенням, суб'єктами виконання, об'єктами дослідження, методами та прийомами проведення, інформаційним забезпеченням, оформленням результатів, обсягом роботи, юридичною силою та ін.

Таблиця 2. Відмінності у проведенні ревізії та судово-бухгалтерської експертизи

Відмінності

Документальна ревізія на вимогу слідчого

Судово-бухгалтерська експертиза

Процесуальні відмінності

Це спосіб збирання доказів, призначається за постановою слідчого

Це самостійна процесуальна Дія

Основні призначення

Наявність у справі свідчень про такі обставини, які можна виявити тільки за наявності спеціальних знань ревізора

Наявність обставин справи, для правильного оцінювання яких слідчому, суду потрібний висновок експерта-бухгалтера

Обсяг роботи

Обсяги визначають за вимогою слідчого, суду, вони залежать від поставленого завдання, однак коло питань може бути розширене керівником ревізійного органу

Обсяг у всіх випадках обмежений питаннями слідчого, суду

Суб'єкти проведення

Суб'єктом є не процесуальна фігура бухгалтера-ревізора

Суб'єктом є експерт-бухгалтер, який має процесуальний статус

Об'єкти перевірки

Об'єктами є бухгалтерські документи, реєстри, матеріали інвентаризації, а також інші документи, чернеткові записи, боргові записки тощо

Об'єктами є тільки матеріали справи, експерт не має права самостійно звертатися до документів, які є в тій чи іншій організації

Методи ревізії

Ревізор застосовує як документальні, так і фактичні методи перевірки

Експерт не може застосовувати методи фактичної перевірки

Оформлення результатів та їх юридична сила

Документальну ревізію оформляють актом

Експертизу оформлюють висновком експерта-бухгалтера і є самостійним доказом

У судово-експертній діяльності вирізняють два види суб'єктів, які мають різні права, обов'язки та процесуальні статуси. Це зумовлено тим, що призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи суворо регулюються чинним законодавством, яке чітко розмежовує функції осіб, які призначають і проводять експертне дослідження.

Аналізуючи судову й експертну практики, можна стверджувати, що слідчий або співробітник ВДСБЕЗ мають розібратися у свідомо відпрацьованих схемах скоєння фінансових правопорушень в умовах, коли фальсифікація бухгалтерського обліку стала основою економічного злочину, без використання спеціальних наукових і практичних знань ревізора, аудитора та експерта-бухгалтера дуже складно, а іноді практично неможливо. Тому ще на курсантській лаві майбутні слідчі та оперативники мають чітко зрозуміти відмінність між ревізією та бухгалтерською експертизою як засобами доказування обставин вчинення злочину, розрізняти судово-бухгалтерську та інші види економічних експертиз. Вони повинні мати належну теоретичну базу, аби використовувати спеціальні економічні знання експерта-бухгалтера під час розслідування економічних злочинів, знати правові функції судово-бухгалтерської експертизи.

Однак знання юристів про особливості бухгалтерського обліку є досить поверховими, тому участь спеціаліста-бухгалтера як консультанта на стадіях оперативно-розшукової діяльності і дізнання та до порушення кримінальної справи, а далі на стадії досудового слідства є особливо важливою, оскільки може значно полегшити, прискорити розслідування. Якість і повнота поданих матеріалів можуть бути забезпечені, коли органам дізнання і слідства надано попередні консультації з питань, вирішення яких потребує спеціальних знань у галузі бухгалтерського обліку.

Ст. 97 КПК України передбачає: якщо питання про порушення кримінальної справи не можна вирішити на підставі наявних даних, проводиться перевірка цих документів у термін не більше 10 днів, за деякими злочинами інколи порушується питання про призначення відомчої ревізії, а це означає, що залучення спеціаліста-бухгалтера просто необхідне для встановлення конкретного обсягу досліджень, визначення завдань, виконання необхідних дій при наступному проведенні ревізії контролюючими органами. Оперуповноваженому ВДСБЕЗ, дізнавачу або слідчому важко одночасно керувати слідчими діями та правильно тактично і технічно здійснювати відбір бухгалтерських документів. Висновки фахівця-бухгалтера допоможуть співробітникам правоохоронних органів визначитися в необхідності проведення ревізії, її напрямках та об'єктах. Наприклад, за наявності інформації про зловживання окремої посадової чи матеріально-відповідальної особи та можливий період здійснення фінансового правопорушення локального характеру фахівець-бухгалтер чітко проконсультує співробітників слідчих підрозділів про необхідні ревізійні процедури з локального питання, які можна провести за короткий термін, передбачений законодавчими нормами, не призначаючи загальну ревізію. Крім того, своєчасне залучення фахівця-бухгалтера в огляді місця події допомогло би дізнавачам або слідчим визначити перелік необхідних і важливих документів, які мали доказове значення для справи, вилучити їх і додати до справи у хронологічному порядку.

Участь в огляді місць події й інших слідчих діях фахівців, а згодом і призначення їх у цих справах як експертів дає змогу краще орієнтуватися в обставинах злочину, давати поради слідчому про можливості і межі експертних досліджень щодо вилучених речових доказів, визначати коло експертних питань і правильно їх формулювати. Фахівець-бухгалтер своїм висновком може допомогти дізнавачу визначитися у необхідності відкриття кримінальної справи. Найчастіше це виникає у тих випадках, коли ревізори, аудитори чи податкові інспектори довільно трактують вимоги нормативних актів. Спеціаліст може допомогти їм вибрати із багатьох версій одну, розроблення якої сприятиме розкриттю злочину або правильній його кваліфікації.

В організації боротьби з економічною злочинністю та підвищенні її ефективності вагому роль може відіграти судово-бухгалтерська експертиза через механізм профілактичної діяльності, коли у процесі досліджень експертом встановлюються факти правопорушень та одночасно - механізм (способи, методи, прийоми) їх здійснення.

Отже, як видно із таблиць 1 та 2, ознаками між аудитом, ревізією та судово-бухгалтерською експертизою набагато більше відмінностей, ніж подібностей. Узагальнення аналізу цих даних дає змогу важливий висновок: судово-бухгалтерська експертиза досить істотно відрізняється від ревізії, не є методом господарського контролю, а є самостійним видом діяльності.

Основною ознакою, за якою вирізняють аудит, ревізію та судово-бухгалтерську експертизу, є їх сутність, виражена в понятті. У цьому сенсі важливо застосовувати поняття, запропоновані Ф.Ф. Бутинцем: аудит - є вираженням думки суб'єкта перевірки, ревізія - комплексною перевіркою діяльності підприємства, установи чи організації щодо її законності, доцільності та достовірності відображення фактів господарського життя в бухгалтерському обліку, ведення якого також перевіряється на відповідність встановленим законодавством правилам. Ревізія передбачає також усунення виявлених перевіркою недоліків і вжиття профілактичних заходів з метою запобігання порушенням у майбутньому. Судово-бухгалтерська експертиза є процесуальною дією, завдання якої - встановити фактичні обставини цивільної або кримінальної справи, які потребують знань спеціаліста з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, господарського контролю.

На відміну від судово-бухгалтерської експертизи, аудит та ревізія регламентуються не процесуальними, а іншими законами та підзаконними актами, їх використовують у процесі розслідування лише в непроцесуальній формі використання спеціальних знань.

 
<<   ЗМІСТ   >>