Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Предмет і метод історії економіки та економічної думки Предмет і методологія історії економіки та економічної думки, її місце в системі економічних наук. Економічний мейнстримМетодологія історії економіки та економічної думки Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліниОсновні етапи розвитку історії економіки як науки Проблеми періодизації історії економіки та економічної думки. Цивілізаційна парадигма суспільного розвитку Мета і завдання навчальної дисципліни "Історія економіки та економічної думки" Господарство первісних суспільств. Господарство та економічна думка суспільств доіндустріальних ранніх і традиційних цивілізацій Природа та еволюція господарства общинного суспільства Господарство та господарська діяльність у первіснообщинному суспільстві. Первісні основи цивілізації Господарство первісних суспільств в історії України Господарство та економічна думка суспільств ранніх цивілізацій Становлення господарської сфери суспільств ранніх цивілізацій Господарський розвиток та економічна думка в Месопотамії Господарський розвиток Стародавнього Єгипту та його відображення в економічній думці Суспільство Крито-Мікенської цивілізації та особливості його господарського розвитку Розвиток господарства на території України у добу бронзи та раннього заліза Господарський розвиток та економічна думка суспільств традиційних (регіональних) цивілізацій у VIII ст. до н. е.- V ст. н. е. становлення суспільств східної та західної цивілізацій "Осьовий час" і формування сучасних цивілізацій Східна цивілізація та її характеристика в "осьовий час" Західна цивілізація та господарський розвиток античних держав Господарство та економічна думка Стародавньої Греції Господарство та економічна думка Стародавнього Риму. Криза античної економічної системи Розвиток господарства на території України в "осьовий час". Господарство давніх слов'ян Господарство та економічна думка суспільств середньовічної Європи (кінець V-XV ст.) Загальна характеристика економічного розвитку та економічної думки цивілізацій середньовіччяМусульманська цивілізація Західнохристиянська цивілізація Візантійсько-Східнохристиянська цивілізація Господарство та економічна думка держав Західноєвропейської цивілізації Періодизація, типологізація та загальні риси феодальної системи господарства. Економічні ідеї західноєвропейських мислителів Еволюція аграрної економіки Міста, ремесло і торгівля в господарській системі феодального суспільства Розвиток феодальної системи господарства на українських землях (VI-XV ст.). Пам'ятки економічної думки Економічний розвиток східнослов'янських племен (VІ - ІХ ст.) Господарство Київської Русі (IX - середина XII ст.). Пам'ятки економічної думки. "Руська правда" Економічний розвиток українських земель в умовах феодальної роздробленості (середина XII - перша половина XIV ст.). Господарство Галицько-Волинської держави Господарський розвиток українських земель під владою Польщі та Литви, його відображення в документальних джерелах Становлення та розвиток ринкового індустріального господарства в суспільствах європейської цивілізації та їх відображення в економічній думці (XVI - початок XX ст.) Господарство та економічна думка у країнах європейської цивілізації (XVI - середина XVIII ст.) Формування Новоєвропейсько-північноатлантичної (Європейської) цивілізації. Вплив цивілізаційних факторів на господарство країн Європейської цивілізаціїПолітичні чинникиДуховно-культурні чинники Соціально-економічні чинники Становлення ринкового господарства у країнах Європейської цивілізації. Розвиток меркантилістської доктриниМеркантилізм, теоретико-методологічні характеристики Меркантилізм як економічна політика Особливості первісного нагромадження капіталу та меркантилізму в провідних країнах Західної Європи і США Становлення класичної політичної економії Ідейно-теоретичні та методологічні засади класичної політичної економії Зародження класичної політичної економії у працях В. Петті та П. Буагільбера Економічна школа фізіократів. Ф. Кене, А. Тюрго Економічне вчення Адама Сміта. Виникнення соціалістичних ідей. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму. Утвердження ринкового господарства та його особливості в окремих країнах європейської цивілізації (кінець XVIII - середина XIX ст.). Економічна думка про суть та функціонування ринкової економіки Утвердження ринкового господарства. Еволюція класичної політичної економії Особливості розвитку ринкового господарства у провідних країнах Європейської цивілізації та його висвітлення в економічній думці Економічний розвиток Великої Британії. Дослідження ринкового господарства у працях Д. Рікардо, Т. Мальтуса, Н. Сеніора, Дж.С. Мілля Економічний розвиток Франції. Особливості аналізу ринкового господарства у працях Ж.Б. Сея, К.Ф. Бастіа, С. Сісмонді Розвиток господарства Німеччини. Виникнення національної політичної економії. Розвиток "старої" історичної школи Економічний розвиток США. Значення ліберальної теорії Г.Ч. Кері для становлення капіталістичних відносин у країні Розвиток соціалістичних економічних ідей Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму Економічна теорія К. Маркса Становлення ринкових форм господарства та економічна думка України в XVI - середині XIX ст. Значення політичного чинника для розвитку господарства українських земель. Регіонально-територіальний характер економіки України Економічний розвиток українських земель у XVI - середині XVIII ст. Розвиток аграрної економіки Розвиток міст Розвиток промисловості. Мануфактурний період української промисловості Розвиток українського національного ринку. Зовнішньоекономічні відносини українських земель Фінансово-грошові системи на території України Господарство Запорізької Січі Меркантилізм у суспільно-економічній думці України. Започаткування основних засад демократичної течії української суспільної думкиАналізуючи проблему суспільного добробуту, С. Оріховський сформулював шляхи його досягнення. Господарство України в останній третині XVIII-середині XIX ст. Промисловість Східної та Західної України. Особливості промислового перевороту Організація та економіка сільського господарства в кінці XVIII - першій половиш XIX ст. Аграрні реформи в 1848 р. і 1861 р. Внутрішня і зовнішня торгівля Фінансово-грошові системи на території України Поширення ідей економічного лібералізму в суспільній економічній думці. Розвиток класичної політичної економіїПолітична економія в Україні Господарство провідних суспільств європейської цивілізації в умовах монополізації ринкової економіки в останній третині XIX - на початку XX ст. Розвиток економічної думки Загальні тенденції господарського розвитку країн Європейської цивілізації. Перша хвиля глобалізації Маржиналізм. Становлення неокласичної економічної теорії Теоретико-методологічні засади маржиналізму і неокласичної економічної теорії. Попередники маржиналізму Австрійська школа. Теорія граничної корисності Математична школа в економічній теорії. Теорії часткової та загальної рівноваги Втрата Великою Британією світового економічного лідерства. Кембриджська школа неокласикиТемпи розвитку і структура економіки. Розвиток аграрної економіки Розвиток сфери послугРоль економіки Великої Британії у світовому господарствіОсновні теоретичні положення вчення А. МаршаллаТеорія ціниМісце А. Маршалла в історії економічної думки Перетворення США на провідну індустріальну державу світу. Американська школа неокласикиТемпи розвитку і структура економікиЗміни у формах власності та організації виробництваРозвиток аграрної економіки Індустріальний розвиток Німеччини. Розвиток історичної школи. Соціальний напрям політичної економії як передумова появи інституціоналізмуРозвиток сільського господарства Економічна політика держави Капіталізм як економічна система Капіталізм як форма цивілізації Економічний розвиток ФранціїСільське господарство Франції Причини повільного промислового розвитку Франції Особливості розвитку ринкового господарства та основні напрями економічної думки в Україні (кінець XIX - початок XX ст.) Утвердження ринкових форм господарства в Україні Загальна характеристика індустріального розвитку економіки України Розвиток промисловості у Східній та Західній Україні Аграрні відносини та стан сільського господарства. Столипінська аграрна реформа, її здійснення в Україні Внутрішня торгівля в системі ринкових відносин. Зовнішньоекономічні зв'язки українських земель Фінансова та банківсько-грошова системи на території України Основні напрями економічної думки в Україні. Місце української економічної думки у світовій економічній теорії Вітчизняні класифікації економічної теорії та економічної науки. Питання предмета, методології та кризи політичної економії Розвиток ідей маржиналізму в дослідженнях українських економістів Дослідження проблем становлення й розвитку ринкового господарства Аграрні проблеми та ідеї кооперації в українській економічній думці
 
>>