Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Види робіт і процедури аудиту власного капіталу

Спираючись на завдання, поставлені перед аудитором, установлюють види робіт і процедури аудиту власного капіталу, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети.

Таблиця 8.2

Види робіт і процедури аудиту власного капіталу

Складові власного капіталу Види робіт, які підлягають перевірці Процедури аудиту
1 2 3
Статутний капітал Аудит складу

статутного

капіталу
• Перевірка державної реєстрації випуску акцій

• Перевірка відповідності видів і кількості розміщених акцій, заявлених у статуті

• Перевірка дотримання максимально можливої величини номінальної вартості привілейованих акцій у статутному капіталі
Аудит розміру статутного капіталу • Перевірка дотримання встановленого законом мінімального розміру статутного капіталу

• Перевірка обґрунтованості змін розміру статутного капіталу і відображення цих змін на рахунках бухгалтерського обліку
Аудит сплати внесків до статутного капіталу • Перевірка обґрунтованості прийнятих форм сплати внесків і відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку

• Перевірка дотримання строків оплати, передбачених статутом
Додатковий капітал Аудит переоцінки майна • Перевірка правильності розрахунку суми дооцінки (уцінки) майна і відображення її на рахунках бухгалтерського обліку

• Перевірка правильності визначення величини збільшення (зменшення) зносу по переоцінених основних засобах і її відображення в облікових регістрах
Аудит додаткового капіталу в частині коштів, накопичених у результаті розрахунків із засновниками • Перевірка правильності розрахунку емісійного доходу і його відображення на рахунках бухгалтерського обліку

• Перевірка правильності визначення курсових різниць і їх відображення в бухгалтерському обліку
Аудит додаткового капіталу в частині безоплатно одержаних необоротних активів • Перевірка повноти оприбуткування безоплатно одержаних необоротних активів
Резервний капітал Аудит правильності створення і правомірності використання резервного капіталу • Перевірка дотримання передбаченого статутом розміру правомірності використання коштів резервного капіталу

• Перевірка дотримання передбаченого законодавством розміру щорічних відрахувань до резервного капіталу, порядку відображення операцій на бухгалтерських рахунках
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Аудит обґрунтованості показника нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) • Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року (за результатами аудиту в цілому на підприємстві)

• Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років (за результатами аудиту в цілому на підприємстві)

• Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку і звітності помилок, допущених у минулих роках
Вилучений капітал Аудит правомірності вилучення, перепродажу й анулювання власних акцій • Перевірка правомірності викупу акцій, правильності їх оцінки та відображення в обліку і реєстрі акціонерів

• Перевірка правомірності та правильності оцінки проданих акцій, їх відображення в обліку і в реєстрі акціонерів

• Перевірка правомірності анулювання акцій, їх відображення в бухгалтерському обліку, реєстрі акціонерів та звітності
Неоплачений капітал Аудит інформації про зміни у складі неоплаченого капіталу • Перевірка правомірності й правильності відображення в бухгалтерському обліку неоплаченого капіталу

• Перевірка своєчасності й правильності відображення в бухгалтерському обліку погашення неоплаченого капіталу
 
<<   ЗМІСТ   >>